Top

RECURS. LITIGIU DE ASIGURĂRI SOCIALE – RESPINGEREA SOLICITĂRII DE CALCULARE A PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL PRIN RAPORTARE LA STAGIUL COMPLET REALIZAT ŞI NU LA STAGIUL COMPLET STANDARD DE COTIZARE. POSIBILITATEA SUSŢINERII UNEI ALTE VECHIMI ÎN MUNCĂ DECÂT CEA STABILITĂ PRINTR-O HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ IREVOCABILĂ.

Decizia civilă nr. 642 din 10 iunie 2009

Prin Sentinţa civilă nr. 158/D din 12.03.2008, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosar nr. 4447/110/2007, s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul C.N. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii N, vizând Decizia 1…/ 1.07.2007.

În motivarea acestei soluţii s-a reţinut că nemulţumirea contestatorului faţă de decizia contestată a vizat faptul că, deşi i s-a mărit valoarea punctului de pensie anual conform O.U.G.19/2007, la recalcularea şi recorelarea pensiei intimata i-a luat în calcul vechimea de doar 30 de ani, nerealizând o corelare graduală a punctului de pensie pentru întreaga perioadă de 50 de ani, 5 luni şi 17 zile cât a contribuit la CAS.

Din probatorii s-a desprins concluzia că acţiunea nu este întemeiată întrucât:

Pentru reformarea sistemului public de pensie in vederea înlăturării inechităţii între diferitele categorii de pensionari, în temeiul H.G. 1550/2004, au fost recalculate toate pensiile stabilite înainte de 1 aprilie 2001.

În această categorie de pensionari se află şi contestatorul căruia iniţial i s-a stabilit şi calculat dreptul de pensie la 01.05.1997, deci pe principiile şi criteriile Legii nr.3/1977.

La recalcularea pensiilor în baza H.G. 1550/2004, pentru perioadele anterioare anului 1962, în care nu erau înregistrate în carnetul de muncă salariile, s-au luat în calcul salariile minime pe economie, rezultând şi punctaje medii anuale sub un punct.

De la 01.07.2007, în temeiul O.U.G 19/2007 s-a creat un nou cadru juridic pentru calcularea punctajului mediu anual pentru perioada 1948-1962, pentru pensionarii care nu aveau înregistrate în carnetul de muncă salariile realizate, în sensul că pentru perioadele în care punctajul mediu anual era sub un punct li s-a acordat un punct.

Astfel, în urma acestei recalculări, punctajul total şi punctajul mediu anula au crescut în cazul contestatorului de la 243075 puncte la 245247 puncte.

Din analiza comparativă a punctajului mediu anual, stabilit pentru contestator anterior apariţiei O.U.G. 19/2007 şi după apariţia sa (recorelarea punctului de pensie) pentru anii 1952-1962, aşa cum este evidenţiat în tabelul anexă, ce face parte integrantă din D. 1…/01.07.2007 este evident că acestuia i s-a stabilit un punctaj mediu anual mai mare în urma aplicării O.U.G. 19/2007.

Pentru contestator, suma punctajelor anuale era de 934181 anterior, iar după recorelare, în temeiul O.U.G. 19/2007, este de 999.327.

De asemenea punctajul mediu anual stabilit conform O.U.G. 19/2007, a crescut de la 031139 la 033311.

Pentru calcularea punctajului mediu anual al contestatorului s-a împărţit suma punctajelor anuale realizate in toţi cei 50 de ani 5 luni si 7 zile (stagiu complet realizat efectiv de contestator) la 30 ani care este stagiul complet de cotizare standard pentru bărbaţi, stabilit prin dispoziţiile art. 41 alin. 4 din L. 19/2001 cu modificările ulterioare.

Deci nemulţumirea contestatorului se datorează unei confuzii pe care o face în privinţa mecanismului de calcul al punctajului mediu anual.

Acesta este reglementat expres prin dispoziţiile Legii 19/2001 si se raportează la stagiul complet de cotizare (standard) stabilit la 30 de ani pentru bărbaţi si nu stagiul total de cotizare realizat de contestator. Stagiul total realizat de contestator care a fost stabilit si este recunoscut si menţinut de intimata, este de 50 de ani, 5 luni si 7 zile, nemaifiind însă menţionat în decizia contestată.

Împotriva acestei hotărâri, s-a declarat recurs de către contestator, înregistrat sub nr. 1582/110/2008, critica formulată vizând nelegala calculare şi corelare a valorii punctului de pensie pentru 30 de ani în loc de 52 ani, 7 luni şi 14 zile cât a cotizat efectiv.

Intimata nu a formulat întâmpinare, nu a trimis reprezentant în instanţă.

Examinând recursul în raport de motivele invocate, de actele şi lucrările dosarului, precum şi faţă de dispoziţiile art. 300, 3041, 312 C. pr. civ. Curtea a constatat caracterul său nefondat reţinând că:

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, recurentul contestator este în eroare cu privire la modul în care se realizează calculul punctajului mediu anual; astfel, acesta confundă stagiul complet de cotizare prevăzut de lege a fi utilizat pentru această operaţiune cu stagiul total de cotizare realizat de fiecare dintre beneficiarii legii de asigurări.

Mai mult, la data când s-a emis decizia contestată în prezenta cauză – 1.07.2007 -, decizia nr.740/17.09.2007 a Curţii de Apel Bacău – pronunţată în recurs în litigiul având ca obiect contestarea stagiului total realizat – nu fusese încă pronunţată, deci decizia contestată în prezenta cauză s-a raportat în mod corect doar la drepturile legal stabilite până la acea dată.

Nu în ultimul rând, s-a reţinut că şi în prezent recurentul contestator refuză să-şi însuşească perioada lucrată recunoscută prin Dec. civ. nr. 740/2007 a Curţii de Apel Bacău – conform căreia stagiul de cotizare realizat este de 50 ani, 5 luni şi 7 zile, pretinzând în continuare o perioadă de 52 ani, 7 luni şi 14 zile. Ori această manifestare rămâne pur subiectivă, neputând să fie însuşită de către intimat ori de prezenta instanţă – beneficiind de autoritate de lucru judecat.

Prin urmare, cum susţinerile recurentului nu se confirmă ca fiind întemeiate şi constatând şi că nu sunt alte motive care să fie analizate din oficiu, recursul a fost respins ca nefundat.

Etichete: