Top

Liberarea provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate.

Liberarea provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate.

– Codul de procedura penala- art.1602 alin.1 si 2, art.1606

Liberarea provizorie sub control judiciar este o masura privativa limitativ de drepturi instituita pentru a înlocui arestarea preventiva cu o constrângere mai putin grava, suficienta, însa, pentru a asigura buna desfasurare a procesului penal sau a împiedica comiterea de fapte periculoase.

Aplicarea dispozitiilor legale care reglementeaza aceasta institutie se poate justifica în cazul unor infractiuni mai putin grave luându-se în considerare si încrederea pe care o poate oferi inculpatul, ca lasat în libertate nu va savârsi si alte infractiuni si îsi va îndeplini obligatiile ce i se impun.

(TRIBUNALUL IALOMITA-SECTIA PENALA, DECIZIA NR.40/R din9.02.2011)

Prin decizia penala nr.40/R/9 februarie 2011 pronuntata de Tribunalul Ialomita, în baza art. 38515, pct. 2, lit. d Cod procedura penala au fost admise recursurile declarate de recurentii inculpati T. R. si D. A. împotriva încheierii de sedinta din data de 01.02.2011 pronuntata de Judecatoria Fetesti, pe care o caseaza si rejudecând în fond:

În baza art. 1608a alin. 2 Cod procedura penala, au fost admise cererile formulate de inculpatii T. R. si D. A. si s-a dispus liberarea provizorie sub control judiciar a acestora, aflati în Penitenciarul Slobozia, arestati la data de 03.09.2010 prin încheierea nr. 17/03.09.2010 a Judecatoriei Fetesti.

Pe timpul liberarii provizorii, s-a impus inculpatilor sa respecte urmatoarele obligatii;

-sa nu depaseasca limita teritoriala a statului român;

-sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori sunt chemati;

-sa se prezinte la organul de politie, respectiv Politia Tandarei, desemnat cu supravegherea acestora, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat

– sa nu-si schimbe locuinta fara încuviintarea instantei;

– sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme;

Totodata, s-a impus inculpatilor sa nu intre în legatura cu partea vatamata.

În baza art. 16010 Cod procedura penala, raportat la art. 1604 alin 2 Cod procedura penala, s-a atras atentia inculpatilor ca în caz de încalcare cu rea-credinta a obligatiilor ce le revin, se revoca liberarea provizorie si se dispune arestarea preventiva.

S-a dispus punerea de îndata în libertate a inculpatilor de sub puterea mandatelor de arestare preventiva nr. 11/UP/03.09.2010 si respectiv nr. 12/UP/03.09.2010, daca nu sunt retinuti sau arestati în alta cauza.

În baza art. 1602 alin. 4 Cod procedura penala, s-a facut în cauza aplicarea dispozitiilor art. 145 alin. 21 Cod procedura penala.

Pentru a pronunta astfel instanta de recurs a avut în vedere urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Fetesti sub nr. 2690/229/2010/a2, inculpatii T. R. si D. A. au formulat cerere de liberare provizorie sub control judiciar, cu motivarea ca îndeplinesc conditiile prevazute de lege si au cunostinta despre conditiile în care se poate dispune revocarea liberarii.

Solutionând cauza, Judecatoria Slobozia prin încheierea de sedinta din data de 01.02.2011 a respins, ca neîntemeiate, cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpati.

Pentru a pronunta astfel, instanta a retinut ca inculpatii au fost arestati preventiv la data de 03.09.2010 pentru savârsirea infractiunii de ultraj prev. de art.239 al.2 si 5 Cod penal retinându-se ca, în ziua de 30.08.2010 au aplicat lovituri agentului de politie C. C. R., aflat în exercitarea atributiilor de serviciu; inculpatul D. A. a adresat si amenintari cu acte de violenta si cu moartea aceluiasi lucrator de politie.

S-a mai retinut ca inculpatii au formulat si alte cereri de liberare provizorie sub control judiciar si pe cautiune, ce au fost respinse, solutiile fiind mentinute de tribunal în caile de atac.

Instanta a retinut si faptul ca în cauza exista o situatie mai deosebita întrucât exista martori care au asistat la incident însa nu au dorit sa dea declaratii fiind audiati în faza de urmarire penala sub alta identitate, martori care nu au fost audiati de instanta pâna în prezent .

În termen legal, împotriva acestei încheieri, au declarat recurs inculpatii solicitând, admiterea cererilor si punerea în libertate provizorie sub control judiciar.

Se sustine, în esenta, ca inculpatii îndeplinesc conditiile legale pentru admiterea cererilor, atât cele referitoare la limitele de pedeapsa prevazute de art.160 ind.2 Cod procedura penala , cât si cele privitoare la lipsa pericolului pentru buna desfasurare a procesului penal.

Tribunalul, examinând încheierea recurata si actele dosarului în raport de criticile formulate, cum si din oficiu, sub toate aspectele, conform art. 385 ind. 6 alin. 3 Cod procedura penala constata ca recursurile declarate de inculpati sunt fondate.

Asa cum a retinut instanta de fond, inculpatii au fost arestati preventiv si trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de ultraj prev. de art.239 al.2 si 5 Cod penal.

Temeiul arestarii preventive l-au constituit prevederile art.148 lit.f Cod procedura penala .

În legatura cu admisibilitatea în principiu a prezentei cereri de liberare provizorie sub control judiciar, în mod corect a retinut prima instanta ca formal sunt întrunite prevederile art.160 ind.6 Cod procedura penala .

Pe fond, cât priveste temeinicia cererilor, tribunalul opiniaza pentru admiterea acestora.

În aliniatul 1 al textului mai sus mentionat sunt prevazute conditiile pozitive (privitoare la natura infractiunii si cuantumul pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea pentru care inculpatul este arestat) , iar în aliniatul 2 sunt enumerate conditiile negative, în sensul ca liberarea provizorie sub control judiciar nu se acorda în cazul în care exista date din care rezulta necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat sa savârseasca alte infractiuni sau ca acesta va încerca sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor parti , martori sau experti , alterarea ori distrugerea mijloacelor de proba sau prin alte asemenea fapte.

Din interpretarea dispozitiilor alin.2 al art. 1602 cod procedura penala reiese ca îndeplinirea conditiilor impuse de lege este lasata la aprecierea instantei care trebuie sa le analizeze în strânsa legatura cu prevederile art. 136 alin.2 cod procedura penala, conform carora scopul masurilor preventive poate fi realizat si prin liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cautiune.

Prin aceasta dispozitie, legiuitorul a intentionat sa asigure realizarea acelorasi finalitati prin masuri diferite si anume: masuri principale de restrângere a unor drepturi si libertati , cum sunt cele prevazute de art. 136 alin.1 lit. a,b,c,d cod procedura penala si masuri alternative de restrângere a unor drepturi si libertati cum sunt liberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiune.

De altfel, si Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale ale Omului statueaza prin art.5 , pct.3 ca orice persoana arestata sau detinuta legal are dreptul de a fi judecata într-un termen rezonabil sau eliberata în cursul procedurii .Punerea în libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei în cauza la audiere.

În prezenta cauza, examinând cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpati, prin prisma conditiilor negative impuse de art.1602 alin.2 cod procedura penala , instanta de recurs apreciaza ca acestea sunt întemeiate .

Astfel, nu sunt date care sa impuna concluzia ca, aflati în libertate, inculpatii ar putea zadarnici în vreun mod aflarea adevarului prin influentarea unor parti sau martori .

În cauza , au fost audiati inculpatii, partea vatamata si cea mai mare parte a martorilor.

Inculpatii au recunoscut savârsirea faptelor aratând în mod detaliat cum

s-au petrecut faptele .

Totodata, din actele dosarului rezulta ca inculpati sunt infractori primari, au familii si copii minori, încât nu sunt elemente din care sa rezulte necesitatea de a-i împiedica pe acestia sa savârseasca alte infractiuni.

În plus, chiar daca fapta este grava, nu trebuie omis faptul ca prin trecerea timpului pericolul concret pentru ordinea publica s-a diminuat.

Nu în ultimul rând, instanta are în vedere ca masura liberarii provizorii sub control judiciar, ca si cea pe cautiune, sunt masuri de restrângere a unor drepturi si libertati prin care se poate realiza, în cazurile de fata, scopul masurilor preventive, astfel cum s-a aratat mai sus .

Asa fiind, în baza art. 1608a alin.2 cod procedura penala, se vor admite cererile formulate de inculpati.

Etichete: