Top

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ. Liberare sub control judiciar. .

12. Liberare sub control judiciar.

Fata de persoana inculpatului, în vârsta de 48 de ani, ce este la primul conflict cu legea penala, si în lipsa unor date din care sa rezulte necesitatea de a-l împiedica sa savârseasca alte infractiuni (exista doar presupuneri), sunt aplicabile dispozitiile art. 1602 alin. 1 Cod procedura penala, atâta timp cât nu exista vreun caz de excludere.

Tribunalul Constanta, prin încheierea de sedinta din 9 iulie 2004, în baza art.160/8 a al.ultim Cod pr.penala, a respins ca neîntemeiata cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul C.M.C.

În termen legal inculpatul C.M.C., personal si prin aparatori angajati, a declarat recurs prin care critica nelegalitatea si netemeinicia încheierii de sedinta din 9 iulie 2004 a Tribunalului Constanta.

Se sustine ca, în mod gresit instanta de fond a respins cererea inculpatului C.M.C. de acordare a liberarii provizorie sub control judiciar, deoarece în cauza sunt îndeplinite conditiile art.160/2 cod pr.penala; inculpatul a recunoscut si regretat faptele comise; instanta de judecata a fost sesizata prin rechizitoriu, iar inculpatul a fost anchetat de instanta de judecata (având aceeasi pozitie de recunoastere si regret pentru faptele comise); lasarea în libertate a inculpatului nu prezinta pericol pentru ordinea publica, raportat si la starea grava a sanatatii.

Examinând legalitatea si temeinicia încheierii de sedinta în raport de criticile formulate cât si din oficiu conform art.389/9 al.1 pct.171, 18 si art.385/6 Cod pr.penala, curtea constata urmatoarele:

Recurentul inculpat C.M.C. a fost trimis în judecata prin rechizitoriul P.N.A. din 21.06.2004 pentru savîrsirea a patru infractiuni de luare de mita, fapte prevazute de art.254 al.1 Cod penal cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 si art.41 al.2 cod penal.

Cauza a fost înregistrata la Tribunalul Constanta la data de 22 iunie 2004, iar inculpatul a fost anchetat de catre instanta de judecata la data de 9 iulie 2004.

De la începerea urmaririi penale si pâna în prezent, asa cum reiese din probele administrate (declaratiile inculpatului, declaratiile martorilor A.F., B.I.I., C.D.C., G.G.A.) rezulta ca recurentul inculpat a primit diferite sume de bani în valuta.

Conform art.160/2 al.1 Cod pr.penala – liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infractiunilor savîrsite din culpa, precum si al infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depaseste 12 ani.

În art.160/2 al.2 Cod pr.penala – se arata ca învinuitul sau inculpatul arestat nu poate beneficia de liberare sub control judiciar, daca este recidivist ori când exista date din care rezulta necesitatea de a-l împiedica sa savîrseasca alte infractiuni sau ca acesta va încerca sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor de proba sau prin alte asemenea fapte.

Fata de persoana recurentului inculpat (este în vârsta de 48 ani, este la primul conflict cu legea penala), nu exista date din care sa rezulte necesitatea de a-l împiedica sa savârseasca alte infractiuni, este greu de dovedit (existând numai presupuneri) ca inculpatul arestat ar putea sa savârseasca o noua infractiune (orice persoana poate savîrsi o infractiune) sau ca va zadarnici aflarea adevarului prin influentarea unor martori sau va distruge mijloacele de proba, astfel ca, cerintele prevazute de art.160/2 al.1 Cod pr.penala sunt îndeplinite de recurent.

De precizat este împrejurarea ca textul de lege referitor la liberarea provizorie sub control judiciar nu se refera la natura si gravitatea vreunei infractiuni, ci priveste doar infractiunea savârsita din culpa si în cazul celor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depaseste 12 ani.

Atâta timp cât cerintele art.1602 al.1 Cod pr.penala sunt îndeplinite, curtea va admite recursul si va casa încheierea de sedinta, va admite cererea formulata de inculpat privind liberarea provizorie sub control judiciar.

Pe timpul liberarii provizorii sub control judiciar, recurentul inculpat trebuie sa respecte mai multe obligatii prevazute de art.1602 al.3 Cod pr.penala, respectiv:

– sa nu depaseasca limita teritoriala a orasului Eforie si a municipiului Constanta;

– sa comunice organelor judiciare orice schimbare de domiciliu sau resedinta;

– sa se prezinte la organul de urmarire penala sau dupa caz, la instanta de judecata, ori de câte ori este chemat;

– sa nu intre în legatura cu persoanele în calitate de martori, parti vatamate din dosarele penale ale sale (inculpat);

– sa nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a folosit la savîrsirea faptei.

Instanta va dispune aplicarea art.1603 Cod pr.penala potrivit cu care „controlul judiciar instituit de instanta poate fi oricând modificat sau ridicat de aceasta, în total sau în parte, pentru motive temeinice”.

Etichete: