Top

Proces-verbal de contravenţie legal întocmit. Determinarea greutăţii autovehiculului cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. art. 41 alin.1 şi art. 60 alin.1 lit.e şi alin 2 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.09.2008 sub numarul 2489/229/2008 contestatoarea S.C.R. a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraventiei nr.4450574/13.08.2008 ca netemeinic si nelegal. În motivare, contestatoarea a aratat ca prin procesul verbal de constatare a contraventiei a fost sanctionata în conformitate cu dispozitiile art.60 alin.1 lit.e din OG nr.43/1997 cu avertisment si obligata la plata sumei de 594,84 lei, reprezentând contravaloarea autorizatiei speciale transport AST emisa de SDN DR. la data de 13.08.2008.

Prin procesul-verbal nr. 4450574 încheiat la data de 13.08.2008 de catre agentii constatatori din cadrul intimatei, contestatoarea a fost sanctionata contraventional cu avertisment pentru savârsirea faptelor prevazute de art. 41 alin.1 Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor si sanctionate de art. 60 alin.1 lit. e, fiind totodata obligata sa achite contravaloarea AST, retinându-se ca la data de 13.08.2008, ora 08.10 autovehiculul cu nr. de înmatriculare B18460/B52TGL, detinut de S.C.R. a circulat pe traseul R-B, cu masa pe axa 3-5de 24.90 t fata de 24.00 t admisa.

Cu privire la temeinicia procesului verbal legal întocmit, instanta a constatat ca acesta poate face dovada asupra situatiei de fapt retinute si asupra încadrarii în drept a faptei, în conditiile în care faptele constatate de catre agentii constatatori sunt sustinute cu mijloace de proba. Analizând tichetul de cântar nr.725, anexat la dosar (fila 43), instanta a retinut ca la data de 13.08.2008, ora 07.49, în urma cântaririi auto. B 18460 si a remorcii nr. B52 TGL, a rezultat ca a avut pe axele 3-5 o masa de 24.900 kg, fata de 24.00 legal admisa. În ceea ce priveste instrumentele cu care s-a realizat cântarirea, din cuprinsul aceluiasi tichet de cântar instanta a retinut ca acesta a fost echipajul mobil EMCART, nr.2.2.A, instalatie SAW10CII. Potrivit buletinului de verificare metrologica nr.0005426 din data de 12.09.2007, aparatul de cântarire cu functionare neautomata pentru determinarea greutatii pe axe, tip SAW10CII, utilizat la cântarire, a fost verificat metrologic, iar aceasta verificare metrologica este valabila pâna la data de 12.09.2008. Potrivit procesului verbal de instruire nr. MBT:807/05.10.2005, agentul constatator a fost instruit pentru functionarea si utilizarea echipamentului tip SAW 10CII. Din coroborarea acestor probe, instanta a retinut ca determinarea greutatii cu care a circulat autovehiculul cu nr. de înmatriculare . B 18460/ B52 TGL detinut de catre contestatoare, s-a facut cu ajutorul unor mijloace tehnice verificate metrologic si de catre personal special instruit pentru aceasta. În ceea ce priveste sustinerea contestatoarei din concluziile scrise depuse la dosar, în sensul ca era imposibil sa fi circulat cu greutatea mentionata în procesul verbal si ca instalatia de cântarire a fost defecta, instanta retine ca aceasta reprezinta o simpla afirmatie nedovedita în nici un mod, care este totodata contrazisa de probele administrate în cauza. Analizând înscrisurile depuse de contestatoare la dosar, respectiv, certificatul de înmatriculare al autoutilitarei si al remorcii, precum si avizul de însotire a marfii nr.11000/0112159/12.08.2008, rezulta o masa totala de 40.805 kg, inferioara celei retinute în procesul verbal. Cu privire la aceste probe depuse de contestatoare instanta a apreciat ca sunt nerelevante în conditiile în care nu se poate ajunge la concluzia ca petenta transporta doar cantitatea indicata în avizul de însotire a marfii, nemaiavând si alte produse pe lânga cele indicate în acest aviz si întrucât determinarea greutatii pe care o avea autoutilitara contestatoarei la data savârsirii contraventiei s-a facut prin cântarire si nu din documente.

Fata de cele prezentate mai sus, instanta a retinut ca intimata a facut dovada savârsirii faptei contraventionale de catre contestatoare cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. În consecinta, instanta a apreciat ca procesul-verbal este legal si temeinic, iar sanctiunile aplicate au fost corect individualizate, în raport de dispozitiile art. 60 alin. 1 lit. e din OG nr.43/1997 si a art. 60 alin 2 din acelasi act normativ, motiv pentru care a respins plângerea ca neîntemeiata.

Etichete: