Top

PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ

Prin sentinta civila nr. 1669/30.10.2008, instanta a admis plângerea contraventionala formulata de catre petenta S.C B. SNC în contradictoriu cu intimata D.R.D.P, a anulat procesul verbal de constatare a contraventiei nr.1099274 încheiat la data de 24.03.2008, întocmit de catre intimata D.R.D.P, si a exonerat petenta de plata amenzii contraventionale stabilite prin procesul verbal mentionat.

Pentru a decide astfel instanta a retinut ca, în cauza, pentru a retine savârsirea contraventiei nu este suficienta o simpla constatare a agentului constatator, determinarea masei totale a autovehiculului neputându-se determina decât dupa cântarirea autovehiculului sau în alte conditii, strict stabilite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 991/1999.

Astfel, determinarea masei autovehiculelor se face, de regula, prin instalatii de cântarire fixe sau portabile, potrivit art. 37 din Ordin, iar în caz de defectare a acestora sau când acestea nu exista, conform art. 39 din Ordin, „greutatea totala se stabileste din documentele aflate la bordul autovehiculului: C.M.R., carnet TIR, factura, certificat de înmatriculare etc., fara aplicarea tolerantelor „.

In aceste conditii, agentul constatator, în lipsa instalatiilor de cântarire fixe sau portabile, a procedat în mod legal la determinarea greutatii totale a autovehiculului petentei, pe baza documentelor de la bordul masinii, anume: certificatele de înmatriculare al autotractorului cu nr. de înmatriculare AB-05-PDY si al semiremorcii cu nr. de înmatriculare AB-06-TUC, precum si avizul de însotire a marfii nr. 5333994/20.03.2008.

Astfel, agentul constatator a retinut ca masa totala a autovehiculului este de 14,76 t, iar încarcatura avea o masa de 28,396 t. Agentul constatator a calculat o masa totala a autovehiculului, cu tot cu încarcatura, de 43,20 t, rezultând depasirea masei totale admise – de 40 t, pentru sectorul de drum pe care a circulat autovehiculul, masa stabilita prin anexa 2 a OG nr. 43/1997.

Cu toate acestea, instanta observa ca potrivit avizului de însotire a marfii autovehiculul petentei transporta 35,496 mc de „lemn lucru rasinoase”, iar agentul constatator a determinat masa încarcaturii prin aplicarea unui coeficient de 0,8 t/mc. Coeficientul se aplica pentru lemnul verde rasinos, iar petenta a precizat ca autovehiculul transporta lemn uscat rasinos, pentru care coeficientul este de 0,6 t/mc.

Analizând continutul avizului de însotire a marfii, instanta constata ca din datele înscrise nu rezulta cu certitudine daca lemnul transportat era verde sau uscat. De asemenea, se constata ca în cazul aplicarii coeficientului pentru lemn uscat, de 0,6 t/mc, prin însumarea greutatii încarcaturii astfel stabilite cu masa autovehiculului, rezulta o masa totala de 36,06 t, masa care nu depaseste masa totala maxima admisa.

În aceste conditii, având în vedere, prezumtia de nevinovatie de care se bucura petenta, si existenta unor îndoieli cu privire la corecta stabilire a masei încarcaturii, instanta apreciaza ca aceasta îndoiala profita petentei, intimata nefacând dovada, dincolo de orice dubiu, cu privire la savârsirea contraventiei de catre petenta.

Etichete: