Top

Înregistrare tardivă a naşterii. Art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 şi art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitară a Legii nr. 119/1996.

Înregistrare tardiva a nasterii art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 si art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitara a Legii nr. 119/1996. Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 22 mai 2009 sub numarul 1474/229/2009, reclamanta C.M. prin reprezentant, a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictoriu cu pârâta Primaria Orasului T. sa se dispuna înregistrarea tardiva a nasterii minorelor C.P., si C.M., ambele minore având ca parinte unic pe reclamanta. În motivare se arata ca cele doua minore au rezultat din relatia de concubinaj cu un barbat de etnie roma. La momentul la care s-au nascut cei doi copii, nasterea lor nu a fost înregistrata în Registrul de stare civila, reclamanta fiind plecata des din tara, iar de cresterea minorelor ocupându-se parintii ei. De asemenea se arata ca nasterea celor doua fetite s-a efectuat fara asistenta medicala, acasa la reclamanta, potrivit traditiei etniei din care aceasta face parte. La dosarul cauzei s-au depus copii dupa urmatoarele acte: cartea de identitate a reclamantei, certificatul de nastere al acesteia. Asa cum rezulta din datele comunicate de catre pârâta prin intermediul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenta Persoanelor, în registrele de stare civila ale institutiei nu figureaza înregistrata nasterea celor doua minore. În cauza, ca urmare a dispozitiei instantei, ambele minore au fost supuse unei expertize medico-legale. Astfel, s-a constatat data nasterii minorelor precum si faptul ca acestea sunt de sex feminin. În concluzie, instanta a constatat din coroborarea probelor administrate, ca mama celor doua minore este reclamanta. Fata de cele de mai sus, întrucât de la nasterea minorelor a trecut mai mult de un an, instanta a apreciat ca în cauza devin incidente dispozitiile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 si art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitara a Legii nr. 119/1996, potrivit carora „Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii”. În ce priveste numele pe care minorele urmeaza sa-l poarte, sunt incidente dispozitiile art. 64 C.fam. Astfel, dat fiind ca minorele s-au nascut din afara casatoriei, numele pe care acestea urmeaza sa-l poarte este cel al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia acestora, respectiv numele mamei. Referitor la datele de stare civila a reclamantei, acestea au fost transmise instantei de catre Serviciului Public Comunitar pentru Evidenta Persoanelor În concluzie, fata de cele retinute cu privire la situatia de fapt, în baza art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996, instanta a admis actiunea asa cum aceasta a fost formulata si a dispus înregistrarea nasterii minorelor. Totodata a dispus efectuarea cuvenitelor mentiuni în Registrul Starii Civile al Primariei.

Etichete: