Top

Înregistrare tardivă naştere. Prematuritatea introducerii cererii

Prin sentinta civila 4671/23.03.2009 JUDECATORIA IASI a respins ca prematur introdusa cererea formulata de reclamanta C.M. în contradictoriu cu PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI.

S-a retinut faptul ca reclamanta a cerut înregistrarea tardiva a nasterii copilului, nastere care a avut loc la data de 20.06.2008 si pentru care s-a eliberat certificat constatator al nasterii .

Urmare a relatiilor solicitate de la Consiliul local IASI –Directia de evidenta a persoanelor, acesta a comunicat instantei ca de la nasterea copilului si pâna în prezent nu a trecut un an de zile, astfel ca întocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului.

Fata de dispozitiile legii nr. 119/1996, raportat la actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca potrivit certificatului depus la dosarul cauzei , de la nasterea copilului -20.06.2008 si pâna la data solutionarii prezentei -20.03.2009 nu a trecut înca un an de zile conditie impusa de legea 119/1996, pentru a fi dispusa în baza hotarârii judecatoresti înregistrarea tardiva a nasterii copilului.

Pe cale de consecinta instanta a retinut prematuritatea introducerii cererii de înregistrare tardiva a nasterii, cu îndrumarea partilor a se adresa primarului municipiului Iasi, care urmeaza a proceda la întocmirea actului de nastere, în conditiile art. 20 din legea 119/1996.

Etichete: