Top

Copil născut în străinătate. Cerere de emitere a unui act de naştere în România. Declaraţie de naştere dată în străinătate

Prin cererea formulata de H.M.I si H.D. V. s-a solicitat înregistrarea nasterii copilului

H.L.D. în registrele starii civile ale comunei Ciortesti, jud Iasi.

În fapt, cererea este motivata aratându-se ca acesta s-a nascut în Italia -Venosa de unde

i s-a eliberat certificat de nastere. Instanta retine, ca regula generala ca dictata de art. 17al. 1

din Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 (actualizata)cu privire la actele de stare civila ca

(1)Întocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta

persoanelor în a carui raza administrativ – teritoriala s-a produs evenimentul, pe baza

declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 19, a actului de identitate al mamei si al

declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de

căsătorie al părintilor. În speta se regaseste situatia speciala data de împrejurarea ca acest copil

s-a nascut în Italia unde i s-a eliberat si certificat de nastere.

În atare situatie, incident în cauza sunt dispozitiile art. 20 din textul de lege sus citat care

prevede în aliniatul (2) Dacă nasterea s-a produs în străinătate si întocmirea actului nu a fost

facuta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de cariera al României ori la autoritatea

locală din străinătate, întocmirea actului de nastere se face în tara, la serviciul public comunitar

local de evidenta persoanelor de la domiciliul părintilor, după ce Ministerul Administratiei si

Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă nasterea nu a fost

înregistrată în străinătate.

Declaratia de nastere a copilului a fost facuta în strainatate imediat dupa nasterea

copilului, nefiind necesara interventia instantei de judecata pentru înregistrarea acestui

eveniment, ca urmare actiunea a fost respinsa.

Etichete: