Top

RECURS CIVIL. Casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre continuarea judecării în condiţiile existenţei dovezii achitării taxei judiciare de timbru, transmisă prin poştă. Art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă

Asupra recursului civil de fata:

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Oltenita la data de 1.03.2010 sub nr. 881/269/2010, reclamantul D N a chemat în judecata pe pârâtul G M pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de 4.967,46 lei cu titlu de despagubiri si a dobanzilor legale calculate pana la data achitarii integrale, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul arata ca la data de 25.09.2009, în jurul orelor 8:00, în timp ce conducea autoturismul cu numarul de înmatriculare C pe str. Bucuresti din Calarasi, la intersectia cu str. Portului a intrat în coliziune cu autoturismul nr. D condus de pârâtul G M, care circulând pe str. Portului si nerespectand semnificatia indicatorului „STOP” nu i-a acordat prioritate de trecere. În urma acestui eveniment rutier, ambele autoturisme au suferit avarii iar organele de politie au constatat ca paratul se face vinovat de faptul ca nu i-a acordat prioritate de trecere la intersectie. Reparatia avariilor suferite de autoturismul sau s-a ridicat la suma de 20.911, 05 lei, întrucât paratul avea asigurare RCA la SC Astra SA acest asigurator a achitat catre unitatea service SC Condorul SA Calarasi doar suma de 15. 943,59 lei, mai ramânând de achitat diferenta de 4. 967,46 lei. Luând legatura cu inspectoratul de daune de la SC Astra SA acesta i-a spus ca plata efectuata reprezinta plafonul maxim pana la care poate fi despagubit în baza asigurarii RCA a pârâtului.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe dispoz. art. 998 si urm. Cod civil si art. 274 Cod pr.civila.

În dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri, constând în: procesul – verbal încheiat de societatea de asigurare Astra SA nr. 164 din 28.09.2009, doua facturi fiscale, taxa judiciara de timbru în valoare de 10 lei si timbru judiciar de 0,3 lei,

La primirea actiunii, s-a dispus prin rezolutie citarea reclamantului cu mentiunea de a achita diferenta de taxa de timbru în suma de 408, 39 lei.

Potrivit art.1 din Lg.nr.146/1997 cu modificarile si completarile ulterioare sunt supuse taxelor judiciare de timbru actiunile si cererile promovate în fata instantelor judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Taxele judiciare se platesc anticipat de catre partea care formuleaza o cerere de chemare în judecata sau exercita o cale de atac (art. 20 al.1).

De asemenea, actiunile si cererile se taxeaza în mod diferit, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu exceptiile prevazute de lege.

Fiind citat cu mentiunea de a achita diferenta de taxa de timbru de 408,39 lei, reclamantul nu a îndeplinit aceasta obligatie pâna la termenul de judecata stabilit de instanta.

Faptul de a nu fi respectat aceasta cerinta legala referitoare la achitarea taxei de timbru, indiferent din ce motive, nu poate constitui pentru partea care nu s-a conformat o cauza temeinica de natura sa justifice continuarea judecarii procesului civil.

Pe cale de consecinta, instanta urmeaza sa dispuna anularea actiunii ca netimbrata.

Prin sentinta civila nr. 575 din 24.03.2010 Judecatoria Oltenita a anulat actiunea formulata de reclamantul D N împotriva pârâtului G M, ca netimbrata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul D N, solicitând casarea în tot a hotarârii si trimiterea cauzei spre continuarea judecatii la instanta de fond.

În motivarea recursului s-a aratat ca hotarârea este nelegala pentru ca prin citatia comunicata pentru termenul din 24.03.2010 i s-a pus în vedere sa achite o taxa judiciara de timbru de 408,39 lei si s-a conformat dispozitiei instantei în sensul ca a depus prin posta la Judecatoria Oltenita contravaloarea taxei judiciare de timbru.

Din confirmarea de primire rezulta ca s-a trimis chitanta în original la 16.03.2010 si a ajuns la Judecatoria Oltenita în data de 18.03.2010, fiind evident ca s-a achitat taxa de timbru anterior pronuntarii sentintei.

În drept s-a indicat art.304 pct.9 Cod proc.civ.

În dovedirea recursului s-a depus la dosar înscrisuri, chitanta din 16.03.2009 privind achitarea taxei de timbru de 409 lei confirmare de primire.

Tribunalul, analizând sentinta prin prisma criticii invocate si având în vedere si dispozitiile legale incidente, a apreciat ca recursul este fondat.

Instanta de fond a anulat în mod gresit actiunea formulata de reclamantul D N în conditiile în care chitanta de achitare a taxei judiciare de timbru de 409 lei se afla depusa în original la dosar. Depunerea chitantei s-a facut conform rezolutiei de pe cererea formulata de reclamant, prin care aducea la cunostinta ca a achitat taxa de timbru, la data de 19.03.2010 deci anterior termenului la care a avut loc pronuntarea sentintei civile nr. 575/2010 respectiv 24.03.2010, însa instanta de fond nu a observat ca s-a achitat taxa de timbru si a pronuntat o solutie nelegala, anulând actiunea.

Asa fiind, vazând si dispozitiile art.312 alin.5 Cod proc.civ. a fost admis recursul formulat, casate sentinta civila nr. 575/2010 si trimisa cauza la instanta de fond pentru a se continua judecata.

Tags: