Top

Fond Comercial-Pretentii-anulare ca netimbrate

Dosar nr. 500/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 591

Sedinta publica de la 09 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE :

INSTANTA

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr.500/88 din 10 martie 2009, reclamanta S.C. ………Brasov a chemat în judecata pe pârâta S.C……… S.A. Tulcea, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 161 751,55 lei cu titlu de pret pentru lucrarile executate si neachitate în temeiul contractului de executie lucrari nr.005 din data de 20.12.2007, pentru care a fost emisa factura fiscala nr.89 din data de 04.05.2008.

Prin încheierea din 12 martie 2009 instanta, fata de obiectul cererii reconventionale prin care se solicita obligarea reclamantei-pârâte la plata unei sume reprezentând pret pentru lucrarile executate si în care se solicita probe a caror administrare ar duce la întârzierea solutionarii actiunii principale, fata si de dispozitiile art.135 c.proc.civ., a disjuns cererea reconventionala de cauza principala, fiind judecata separat în completul C3,cu termen de judecata la 9 aprilie 2009, când pârâta-reclamanta a fost citata cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru în valoare de 4482,23 lei si timbrul judiciar în valoare de 5 lei.

La termenul stabilit, reclamanta nu s-a prezentat în fata instantei si nu au facut dovada platii taxei de timbru si a timbrului judiciar datorat.

Potrivit art.20 din Legea nr.146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat. Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în momentul înregistrarii cererii instanta va pune în vedere solicitantului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

Potrivit art.9 alin.2 din OG nr.32/18.08.1995 aprobata prin Legea nr.123/9.07.1997 rezulta ca, în cazul nerespectarii dispozitiilor cu privire la plata timbrului judiciar, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.

Având în vedere faptul ca, desi reclamanta a fost citata cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar datorate, aceasta nu s-a conformat, urmeaza a constata ca nu se poate trece la examinarea actiunii si, pe cale de consecinta, acesta urmeaza a fi anulata ca netimbrata.

Etichete: