Top

Divort

DOSAR NR. 15846/212/2007

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3162

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 20.02.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect divorţ, acţiune formulată de reclamant DM în contradictoriu cu pârât DGC

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta asistată de avocat GM şi pârâtul asistat de avocat DB , lipsind autoritatea tutelară Consiliul Local Agigea şi Consiliul Local Constanţa.

Procedura este legal îndeplinită conform art. 85 şi urm. C.pr.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că s-a depus referatul de anchetă socială de la domiciliul reclamantei.

Apărătorul reclamantei depune copia unei plângeri penale prin care arată că pârâtul a agresat-o pe reclamantă.

Instanţa, nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de propus, acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Ambele părţi solicită admiterea acţiunii cu desfacerea căsătoriei din culpă comună, fără motivare, reclamanta urmând a reveni la numele purtat anterior căsătoriei, încredinţarea copilului mamei şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 1 / 4 din venitul minim pe economie, de la înregistrarea cererii.

Apărătorul pârâtului, pe cererea reconvenţională, solicită admiterea programului de vizitare în următoarea modalitate: prima şi a treia săptămână din lună, de vineri ora 18.00 până duminică ora 18.00, având în vedere că minorului îi place să doarmă dimineaţa. Solicită a fi luat copilul şi alternativ, în vacanţa de Paşti şi de Crăciun, integral, plus o lună în cavanţa de vară şi în vacanţa de iarnă, o săptămână din cele două, iar în vacanţa de primăvară, o săptămână, alternativ cu reclamanta. Solicită a fi luat copilul alternativ, cu ocazia zilei de naştere a acestuia.

Apărătorul reclamantei, pe cererea reconvenţională, solicită admiterea programului de vizitare în următoarea modalitate: al doilea şi al patrulea week-end din lună de sâmbătă ora 10.00 până duminică ora 18,00. Primul şi al treilea week-end din luna decembrie, primăvara de vineri ora 18.00 până duminică ora 18.00, iarna de vineri ora 18.00 până duminică ora 18.00, în prima săptămână, vara, prima şi a patra săptămână din prima lună de vacanţă, iar în vacanţele de Paşti şi Crăciun, două ore, într-o zi, la domiciliul pârâtului, plus cu ocazia zile de naştere a copilului, la reclamantă. Apreciază că pârâtul nu are cu ce să crească copilul atâta timp cât afirmă că nu are venituri.

Instanţa rămâne în pronunţare pe fondul cauzei.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată la 27.09.2007, reclamanta DM a solicitat în contradictoriu cu pârâtul DGC desfacerea căsătoriei lor înregistrată sub nr. 18/21.09.2002 la Primăria comunei Agigea, jud. Constanţa, din culpă comună, revenirea reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei, încredinţarea copilului DA , născut la 23.06.2004, spre creştere şi educare reclamantei, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că relaţiile dintre părţi sunt grav şi iremediabil vătămate, astfel încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Prin cerere reconvenţională înregistrată la 21.11.2008, pârâtul reconvenient DGC a solicitat în contradictoriu cu reclamanta DM stabilirea unui program pentru păstrarea legăturilor personale cu copilul în prima şi a treia săptămână din lună, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18, o lună în vacanţa de vară, câte o săptămână în vacanţele de iarnă (însemnând fie vacanţa de Crăciun, fie cea intersemestrială) şi de primăvară, trei zile de Paşti în anii pari şi de Crăciun în anii impari, precum şi alternativ una na da şi unul nu în ziua de naştere a copilului, în fiecare caz la domiciliul pârâtului.

Prin întâmpinare înregistrată la 16.01.2009, reclamanta a solicitat admiterea în parte a cererii reconvenţionale, prin stabilirea unui program în a doua şi a patra săptămână din fiecare lună, de sâmbătă, ora 10, până duminică, ora 18, dar în luna decembrie în prima şi a treia săptămână, în vacanţa de primăvară de vineri, ora 18, până duminică ora 18 în prima săptămână, în vacanţa de iarnă, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18, în prima săptămână, a patra săptămână din fiecare lună în vacanţa de vară, în prima zi de Paştişi în prima zi de Crăciun, câte 2 ore, toate la domiciliul pârâtului, precum şi în ziua de naştere a copilului, la domiciliul reclamantei.

Pentru dovedirea pretenţiilor formulate, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar certificatul de căsătorie al părţilor, în original, certificatul de naştere seria NL nr. 907805, referatele de anchetă socială nr. 176308/2009 al Primăriei Constanţa şi nr. 825/2009 al Primăriei Agigea, certificatul medico-legal nr. 159/T/2009 emis de SML Constanţa, precum şi proba cu martori, fiind audiaţi VI şiDI .

Analizând probele administrate, instanţa reţine că părţile s-au căsătorit la 21.09.2002 şi au un copil minor din căsătorie, respectiv DA , născut la 23.06.2004.

În baza art. 38 alin. 1 C. fam. şi art. 617 alin. 2 C. proc. civ., ambele părţi solicitând nemotivarea hotărârii, instanţa constată întemeiată cererea de divorţ şi va dispune desfacerea căsătoriei părţilor înregistrată sub nr. 18/21.09.2002 la Primăria comunei Agigea, jud. Constanţa, din culpă comună.

În baza art. 40 C. fam., reclamanta va reveni la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Vasilescu.

În baza art. 42 alin. 1 C. fam., având în vedere declaraţia martorului audiat şi văzând şi concluziile referatului de anchetă socială, în cuprinsul căruia se arată că reclamanta are posibilitatea de a asigura copiilor condiţii bune de trai, se va dispune şi încredinţarea copilului DA, născut la 23.06.2004, spre creştere şi educare reclamantei.

În baza art. 42 alin. 3, art. 86, art. 94 şi art. 107 C. fam., instanţa va obliga pârâtul să plătească în favoarea copilului pensia lunară de întreţinere de 1/4 din venitul minim net lunar pe economie, de la înregistrarea cererii (27.09.2007) până la majorat.

În baza art. 43 alin. 3 C. fam., instanţa va obliga reclamanta să permită pârâtului să păstreze legăturile personale cu copilul, după următorul program: în a doua şi a patra săptămână din fiecare lună, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18, o săptămână în timpul vacanţei intersemestriale, alternativ într-un an de sărbătorile de Paşti şi în celălalt de Crăciun, considerate ca primele două zile din aceste sărbători; o lună în timpul vacanţei de vară, în toate situaţiile cu posibilitatea pentru pârât de a lua copilul la domiciliul său şi cu obligaţia acestuia de a-l aduce înapoi la finalul intervalului, precum şi de ziua de naştere a copilului, la domiciliul reclamantei.

Din referatul de anchetă socială şi din declaraţia martorului Duţu Ionel, cel mai în măsură să cunoască situaţia locativă a pârâtului, acesta locuieşte în apartamentul cu 4 camere al părinţilor împreună cu martorul şi logodnica acestuia, spaţiul fiind adecvat pentru găzduirea copilului. Potrivit martorului Vasilescu Ion, tatăl reclamantei, copilul se simte bine în prezenţa pârâtului, chiar şi în lipsa reclamantei, astfel încât „de cele mai multe ori copilul a venit mulţumit de la plimbarea cu pârâtul; plimbarea durează 6-8 ore”.

La stabilirea acestui program instanţa are în vedere necesitatea exercitării depline şi efective a dreptului pârâtului reconvenient de a păstra legături personale cu copilul, în acord cu interesul superior al acestuia din urmă, în scopul consolidării relaţiilor de familie, în condiţiile în care nici din probele administrate şi nici din susţinerile părţilor nu se relevă vreo situaţie specială în care s-ar afla copilul sau părinţii săi; în ceea ce priveşte ziua de naştere a copilului, aceasta este firesc să fie celebrată la domiciliul său.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea principală formulată de reclamanta DM în contradictoriu cu pârâtul DGC

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul DGC, în contradictoriu cu reclamanta DM.

Dispune desfacerea căsătoriei părţilor înregistrată sub nr. 18/21.09.2002 la Primăria comunei Agigea, jud. Constanţa, din culpă comună.

Reclamanta revine la numele anterior căsătoriei, acela de V.

Încredinţează copilul DA, născut la 23.06.2004, spre creştere şi educare reclamantei.

Obligă pârâtul să plătească în favoarea copilului pensia lunară de întreţinere de 1/4 din venitul minim net lunar pe economie, de la înregistrarea cererii (27.09.2007) până la majorat.

Obligă reclamanta să permită pârâtului să păstreze legăturile personale cu copilul, după următorul program:

– în a doua şi a patra săptămână din fiecare lună, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18,

– o săptămână în timpul vacanţei intersemestriale,

– alternativ într-un an de sărbătorile de Paşti şi în celălalt de Crăciun, considerate ca primele două zile din aceste sărbători;

– o lună în timpul vacanţei de vară,

în toate situaţiile cu posibilitatea pentru pârât de a lua copilul la domiciliul său şi cu obligaţia acestuia de a-l aduce înapoi la finalul intervalului,

precum şi de ziua de naştere a copilului, la domiciliul reclamantei.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.02.2009.

Etichete: