Top

Divort

DOSAR NR. 15846/212/2007

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3162

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 20.02.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect divorţ, acţiune formulată de reclamant DM în contradictoriu cu pârât DGC

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta asistată de avocat GM şi pârâtul asistat de avocat DB , lipsind autoritatea tutelară Consiliul Local Agigea şi Consiliul Local Constanţa.

Procedura este legal îndeplinită conform art. 85 şi urm. C.pr.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că s-a depus referatul de anchetă socială de la domiciliul reclamantei.

Apărătorul reclamantei depune copia unei plângeri penale prin care arată că pârâtul a agresat-o pe reclamantă.

Instanţa, nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de propus, acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Ambele părţi solicită admiterea acţiunii cu desfacerea căsătoriei din culpă comună, fără motivare, reclamanta urmând a reveni la numele purtat anterior căsătoriei, încredinţarea copilului mamei şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 1 / 4 din venitul minim pe economie, de la înregistrarea cererii.

Apărătorul pârâtului, pe cererea reconvenţională, solicită admiterea programului de vizitare în următoarea modalitate: prima şi a treia săptămână din lună, de vineri ora 18.00 până duminică ora 18.00, având în vedere că minorului îi place să doarmă dimineaţa. Solicită a fi luat copilul şi alternativ, în vacanţa de Paşti şi de Crăciun, integral, plus o lună în cavanţa de vară şi în vacanţa de iarnă, o săptămână din cele două, iar în vacanţa de primăvară, o săptămână, alternativ cu reclamanta. Solicită a fi luat copilul alternativ, cu ocazia zilei de naştere a acestuia.

Apărătorul reclamantei, pe cererea reconvenţională, solicită admiterea programului de vizitare în următoarea modalitate: al doilea şi al patrulea week-end din lună de sâmbătă ora 10.00 până duminică ora 18,00. Primul şi al treilea week-end din luna decembrie, primăvara de vineri ora 18.00 până duminică ora 18.00, iarna de vineri ora 18.00 până duminică ora 18.00, în prima săptămână, vara, prima şi a patra săptămână din prima lună de vacanţă, iar în vacanţele de Paşti şi Crăciun, două ore, într-o zi, la domiciliul pârâtului, plus cu ocazia zile de naştere a copilului, la reclamantă. Apreciază că pârâtul nu are cu ce să crească copilul atâta timp cât afirmă că nu are venituri.

Instanţa rămâne în pronunţare pe fondul cauzei.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată la 27.09.2007, reclamanta DM a solicitat în contradictoriu cu pârâtul DGC desfacerea căsătoriei lor înregistrată sub nr. 18/21.09.2002 la Primăria comunei Agigea, jud. Constanţa, din culpă comună, revenirea reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei, încredinţarea copilului DA , născut la 23.06.2004, spre creştere şi educare reclamantei, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că relaţiile dintre părţi sunt grav şi iremediabil vătămate, astfel încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Prin cerere reconvenţională înregistrată la 21.11.2008, pârâtul reconvenient DGC a solicitat în contradictoriu cu reclamanta DM stabilirea unui program pentru păstrarea legăturilor personale cu copilul în prima şi a treia săptămână din lună, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18, o lună în vacanţa de vară, câte o săptămână în vacanţele de iarnă (însemnând fie vacanţa de Crăciun, fie cea intersemestrială) şi de primăvară, trei zile de Paşti în anii pari şi de Crăciun în anii impari, precum şi alternativ una na da şi unul nu în ziua de naştere a copilului, în fiecare caz la domiciliul pârâtului.

Prin întâmpinare înregistrată la 16.01.2009, reclamanta a solicitat admiterea în parte a cererii reconvenţionale, prin stabilirea unui program în a doua şi a patra săptămână din fiecare lună, de sâmbătă, ora 10, până duminică, ora 18, dar în luna decembrie în prima şi a treia săptămână, în vacanţa de primăvară de vineri, ora 18, până duminică ora 18 în prima săptămână, în vacanţa de iarnă, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18, în prima săptămână, a patra săptămână din fiecare lună în vacanţa de vară, în prima zi de Paştişi în prima zi de Crăciun, câte 2 ore, toate la domiciliul pârâtului, precum şi în ziua de naştere a copilului, la domiciliul reclamantei.

Pentru dovedirea pretenţiilor formulate, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar certificatul de căsătorie al părţilor, în original, certificatul de naştere seria NL nr. 907805, referatele de anchetă socială nr. 176308/2009 al Primăriei Constanţa şi nr. 825/2009 al Primăriei Agigea, certificatul medico-legal nr. 159/T/2009 emis de SML Constanţa, precum şi proba cu martori, fiind audiaţi VI şiDI .

Analizând probele administrate, instanţa reţine că părţile s-au căsătorit la 21.09.2002 şi au un copil minor din căsătorie, respectiv DA , născut la 23.06.2004.

În baza art. 38 alin. 1 C. fam. şi art. 617 alin. 2 C. proc. civ., ambele părţi solicitând nemotivarea hotărârii, instanţa constată întemeiată cererea de divorţ şi va dispune desfacerea căsătoriei părţilor înregistrată sub nr. 18/21.09.2002 la Primăria comunei Agigea, jud. Constanţa, din culpă comună.

În baza art. 40 C. fam., reclamanta va reveni la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Vasilescu.

În baza art. 42 alin. 1 C. fam., având în vedere declaraţia martorului audiat şi văzând şi concluziile referatului de anchetă socială, în cuprinsul căruia se arată că reclamanta are posibilitatea de a asigura copiilor condiţii bune de trai, se va dispune şi încredinţarea copilului DA, născut la 23.06.2004, spre creştere şi educare reclamantei.

În baza art. 42 alin. 3, art. 86, art. 94 şi art. 107 C. fam., instanţa va obliga pârâtul să plătească în favoarea copilului pensia lunară de întreţinere de 1/4 din venitul minim net lunar pe economie, de la înregistrarea cererii (27.09.2007) până la majorat.

În baza art. 43 alin. 3 C. fam., instanţa va obliga reclamanta să permită pârâtului să păstreze legăturile personale cu copilul, după următorul program: în a doua şi a patra săptămână din fiecare lună, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18, o săptămână în timpul vacanţei intersemestriale, alternativ într-un an de sărbătorile de Paşti şi în celălalt de Crăciun, considerate ca primele două zile din aceste sărbători; o lună în timpul vacanţei de vară, în toate situaţiile cu posibilitatea pentru pârât de a lua copilul la domiciliul său şi cu obligaţia acestuia de a-l aduce înapoi la finalul intervalului, precum şi de ziua de naştere a copilului, la domiciliul reclamantei.

Din referatul de anchetă socială şi din declaraţia martorului Duţu Ionel, cel mai în măsură să cunoască situaţia locativă a pârâtului, acesta locuieşte în apartamentul cu 4 camere al părinţilor împreună cu martorul şi logodnica acestuia, spaţiul fiind adecvat pentru găzduirea copilului. Potrivit martorului Vasilescu Ion, tatăl reclamantei, copilul se simte bine în prezenţa pârâtului, chiar şi în lipsa reclamantei, astfel încât „de cele mai multe ori copilul a venit mulţumit de la plimbarea cu pârâtul; plimbarea durează 6-8 ore”.

La stabilirea acestui program instanţa are în vedere necesitatea exercitării depline şi efective a dreptului pârâtului reconvenient de a păstra legături personale cu copilul, în acord cu interesul superior al acestuia din urmă, în scopul consolidării relaţiilor de familie, în condiţiile în care nici din probele administrate şi nici din susţinerile părţilor nu se relevă vreo situaţie specială în care s-ar afla copilul sau părinţii săi; în ceea ce priveşte ziua de naştere a copilului, aceasta este firesc să fie celebrată la domiciliul său.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea principală formulată de reclamanta DM în contradictoriu cu pârâtul DGC

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul DGC, în contradictoriu cu reclamanta DM.

Dispune desfacerea căsătoriei părţilor înregistrată sub nr. 18/21.09.2002 la Primăria comunei Agigea, jud. Constanţa, din culpă comună.

Reclamanta revine la numele anterior căsătoriei, acela de V.

Încredinţează copilul DA, născut la 23.06.2004, spre creştere şi educare reclamantei.

Obligă pârâtul să plătească în favoarea copilului pensia lunară de întreţinere de 1/4 din venitul minim net lunar pe economie, de la înregistrarea cererii (27.09.2007) până la majorat.

Obligă reclamanta să permită pârâtului să păstreze legăturile personale cu copilul, după următorul program:

– în a doua şi a patra săptămână din fiecare lună, de vineri, ora 18, până duminică, ora 18,

– o săptămână în timpul vacanţei intersemestriale,

– alternativ într-un an de sărbătorile de Paşti şi în celălalt de Crăciun, considerate ca primele două zile din aceste sărbători;

– o lună în timpul vacanţei de vară,

în toate situaţiile cu posibilitatea pentru pârât de a lua copilul la domiciliul său şi cu obligaţia acestuia de a-l aduce înapoi la finalul intervalului,

precum şi de ziua de naştere a copilului, la domiciliul reclamantei.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.02.2009.

Etichete:

Divort, partaj bunuri comune

Dosar nr.348/179/2008

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 978/25.11.2009

Titlu: divort, partaj bunuri comune

Prin cererea adresata instantei si înregistrata sub nr. 348/179/8.04.2008 reclamanta V.A.S. a chemat în judecata pe pârâtul V.L. , solicitând desfacerea casatoriei prin divort si pastrarea numelui dobândit prin casatorie .

În fapt , a aratat reclamanta ca s-a casatorit cu pârâtul la data de 27.07.2003 , casatorie înregistrata în registrul de stare civila al Primariei Jurilovca sub nr.12 din aceeasi data , din casatorie rezultând minorul V.R. – S. , nascut la 18.12.2005.

A mai aratat reclamanta ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate , din vina exclusiva a pârâtului , care are un comportament violent , solicitându-se astfel a se dispune desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a pârâtului.

În sustinerea actiunii a depus certificatul de casatorie , certificatul de nastere al minorului , acte de identitate .

În drept , au fost invocate disp.art.38 Cod familiei si art.613 al.3 cod pr.civila.

Ulterior , prin cerere în completarea actiunii principale , reclamanta a solicitat partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei , sustinând ca masa partajabila se compune dintr-un apartament situat în Constanta , cu nr. cadastral provizoriu 2448/60/N , compus din doua camere si dependinte , dobândit conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 90/24 martie 2004 încheiat la BNP J.D. Constanta , suprafata de 524,85 m.,p. teren situat în intravilanul localitatii Navodari , zona Mamaia sat , judetul Constanta , cu nr. cadastral 38/2 între vecinii : la nord -strada , la est- strada , la sud T.C.V. , la vest – B.G.M., dobândit conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1106/5.04.2004 încheiat la BNP T.E. Constanta , cât si din suprafata de 1000 m.p. teren situat în extravilanul orasului Navodari , sola 50 , parcela A348/19/2, lot 1 , judetul Constanta , numar cadastral 2015/2/1 cu vecinatatile : la nord De 336 , la est – lot 2 , la sud – most. M.D. ( A 348/18) , la vest – De 348/20 , dobândit conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 4015/28.09.2005 încheiat la BNP D.Gh. din localitatea Ovidiu , judetul Constanta .

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca a trait în relatii de concubinaj cu pârâtul din luna iunie 2000 , iar în vara anului 2003 relatia de concubinaj a fost materializata prin încheierea casatoriei . A sustinut ca în luna septembrie 2001 pârâtul a plecat sa munceasca în Franta, iar dupa 6 luni , în luna martie 2002 a plecat si reclamanta .

A mai sustinut reclamanta ca au muncit împreuna trimitând banii în tara la socrul sau care s-a ocupat de pastrarea si administrarea lor , cu acesti bani dobândind în timpul casatoriei bunurile comune sus mentionate .

A mai precizat reclamanta ca este în interesul real al minorului de a-i fi încredintat spre crestere si educare , învederând ca s-a ocupat de cresterea si îngrijirea copilului , fiind ajutata si de mama sa .

În drept au fost invocate dispozitiile art.132 cod pr,civ. si art.36 cod familiei .

Alaturat cererii s-au depus în copie în dovedirea masei partajabile urmatoarele înscrisuri : contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 90/24 martie 2004 încheiat la BNP J.D. – Constanta, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1106/5.04.2004 încheiat la BNP T.E.Constanta , contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 4015/28.09.2005 încheiat la BNP D.Gh. din localitatea Ovidiu , judetul Constanta .

De asemenea reclamanta a mai depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului V.R.-S. , declaratia numitului D.P. autentificata sub nr. 1544/18.08.2008 la BNP M.M.- Babadag , doua fotocopii legalizate emise de Judecatoria Baden-Baden Germania , din care rezulta ca pârâtul mai are un copil din alta casatorie cât si procesul verbal de audiere al minorei R. , copilul pârâtului din casatoria anterioara , contractul de munca , fisa de înscriere a minorului R.-S. având nr. de referinta 667303 , carte nationala de identitate , declaratii extrajudiciare ale angajatorilor reclamantei .

Prin întâmpinare pârâtul a sustinut ca reclamanta se face vinovata de deteriorarea relatiilor de familie, sustinând ca nu se poate retine un comportament violent al sau ca motiv al destramarii relatiilor de familie , învederând ca în prezent locuiesc în Franta si traiesc în acelasi imobil însa despartiti în fapt.

A mai învederat pârâtul ca vinovata de degradarea relatiilor de familie se face reclamanta , motivul real al deteriorarii relatiilor de familie sustinând ca îl constituie faptul ca reclamanta si-a însusit ilegal suma de 8000 euro încredintata spre pastrare acesteia de catre un prieten de-al pârâtului, sustinând ca reclamanta si-a însusit aceasta suma în interes personal.

Din considerente de ordin moral a sustinut ca i-a restituit prietenului sau suma sus mentionata învederând ca reclamanta si-a însusit în mod premeditat suma sus retinuta în eventualitatea promovarii actiunii de divort , situatie ce a culminat cu despartirea în fapt .

Pârâtul s-a opus ca reclamanta sa pastreze numele dobândit prin încheierea casatoriei .

Prin cerere reconventionala pârâtul a solicitat partajarea bunurilor comune , reiterând masa partajabila solicitata de catre reclamanta în cererea de completare a actiunii principale a se retine în cauza , masa în care s-a solicitat a se include de asemenea si un autoturism Audi .

Cererea în completarea actiunii principale cât si cererea reconventionala au fost depuse între termenele de judecata stabilite , motivele de fapt pe care se întemeiaza cererea reconventionala fiind depuse ulterior .

Motivându-si cererea reconventionala pârâtul a contestat calitatea de bun comun a bunurilor imobile supuse partajarii sustinând în esenta ca reclamanta nu a avut nici o contributie la dobândirea acestor bunuri ,sustinând ca au fost dobândite cu contributia sa exclusiva , din câstigurile realizate înainte de încheierea casatoriei .

A sustinut pârâtul ca a detinut anterior încheierii casatoriei 100 familii de albine si a realizat venituri din valorificarea produselor apicole realizate , cât si un tractor si o remorca pe care le-a înstrainat , valoarea acestora si cea obtinuta din valorificarea produselor apicole investindu-le în achizitionarea bunurilor imobile supuse partajarii. Totodata a sustinut ca a detinut si suma de 20.000 euro , suma pe care a câstigat-o din veniturile realizate la munca în Spania , anterior încheierii casatoriei si pe care a depus-o în depozit bancar , investind-o ulterior în dobândirea imobilelor .

În probarea sustinerilor sale pârâtul a depus extras de cont bancar privind disponibilul depus , respectiv suma de 17224,56 euro , disponibil retras la data de 22.03.2004, borderouri privind valorificarea produselor apicole catre SC F.SRL , declaratie autentica extrajudiciara a persoanei careia i-a înstrainat stupii cu albine .

În cauza s-au administrat si proba testimoniala cu martori , proba cu expertize tehnice judiciare si s-a realizat ancheta sociala la domiciliul parintilor reclamantei , cu privire la modul de întretinere , crestere si educare a minorului V.R.-S. , minor aflat în prezent în grija bunicii materne , partile aflându-se la munca în Franta .

Referitor la cererea de desfacere a casatoriei ,din evaluarea judiciara a materialului probator administrat în cauza , instanta retine urmatoarele :

Partile s-au casatorit la data de 27.07.2003 casatoria fiind înregistrata sub nr.12 din aceeasi data , la Primaria Jurilovca , anterior încheierii casatoriei traind în relatii de concubinaj , din luna iunie a anului 2000 , relatie materializata prin încheierea casatoriei .

Din casatoria partilor a rezultat minorul V.R.- S. , nascut la data sus mentionata, pârâtul mai având un copil dintr-o casatorie anterioara.

În cursul anului 2007 a intervenit despartirea în fapt a partilor , acestea continuând sa locuiasca în Franta , în acelasi imobil , însa despartiti în fapt .

Din evaluarea judiciara a depozitiilor martorilor coroborate cu sustinerile partilor , convingerea instantei rezida în împrejurarile ca asumarea necorespunzatoare de catre ambii soti a responsabilitatilor conjugale si respingerea preocuparilor si intereselor comune doar la aspectele ce tin de obligatiile de ordin material , au erodat progresiv si iremediabil legaturile personale dintre cei doi , provocând o severa înstrainare si o lipsa de afectiune, ambele parti nemaidorind o reconciliere , o reluare a casatoriei .

Ceea ce însa retine instanta a se fi rasfrânt în mod negativ asupra casniciei partilor o constituie modalitatea în care partile au înteles sa-si gestioneze resursele financiare, martorii învederând ca între soti existau neîntelegeri grave generate de refuzul pârâtului de a-i da bani reclamantei pentru nevoile sale personale , cât si sustinerile pârâtului cu privire la însusirea de catre reclamanta a pretinsei sume de bani , situatie ce a produs o severa degradare a raporturilor dintre soti , relatiile dintre acestia fiind vatamate în intensitate , pe fondul acestor neîntelegeri .

Temeinicia motivelor de divort apreciindu-se de la caz la caz, de catre instanta de judecata , reglementarea divortului având la baza mai mult ideea divortului remediu decât aceea a divortului sanctiune , retinând ca sotii se fac vinovati deopotriva de destramarea relatiilor de casatorie , instanta va pronunta divortul partilor , apreciind temeinicia motivelor de divort .

Din considerentele exprimate , instanta apreciaza întemeiata cererea de divort , în temeiul disp.art.37 , art.38 al.1 din Codul Familiei , declarând desfacuta casatoria din culpa comuna.

Cu privire la pastrarea numelui avut în timpul casatoriei ,se constata ca între parti nu a intervenit o învoiala , sotul opunându-se la pastrarea numelui avut în timpul casatoriei .

Potrivit art.40 din Codul familiei instanta , pentru motive temeinice poate sa încuviinteze ca unul din soti sa poarte acelasi nume si dupa desfacerea casatoriei chiar în lipsa unei învoieli între soti .

Prin notiunea de ” motiv temeinic ” , în sensul acestei dispozitii legale , care nu face vreo precizare , urmeaza a se întelege astfel orice interes care ar fi vatamat prin schimbarea numelui purtat de sot în timpul casatoriei .

Avându-se în vedere ca în cauza nu s-a invocat motivul pentru care se solicita pastrarea numelui dobândit prin încheierea casatoriei si nici interesul care ar fi vatamat prin schimbarea numelui purtat de sotie în timpul casatoriei , se va dispune, în baza art.40 alin.3 Codul familiei, ca reclamanta sa reia numele purtat anterior casatoriei si anume acela de Silai.

Cu privire la încredintarea minorului, se retine ca între parti nu a intervenit o învoiala cu privire la încredintarea minorului .În lumina criteriilor prev.de art.42 din Codul Familiei, în contextul materialului probator administrat în cauza se apreciaza ca interesul copilului reclama încredintarea spre crestere si educare mamei , raportat la vârsta frageda a acestuia , precum si la faptul ca înca de la nastere s-a aflat în grija mamei , în prezent aflându-se în îngrijirea bunicii materne care sprijina reclamanta în cresterea copilului si asigura un climat corespunzator care sa permita dezvoltarea sa fizica , spirituala , morala si sociala , astfel cum se desprinde din referatul de ancheta sociala realizat la domiciliul acesteia .

Apreciind ca nu exista nici un motiv de a schimba mediul în care minorul locuieste , acesta beneficiind de un climat corespunzator care sa permita dezvoltarea sa fizica , spirituala , morala si sociala , se apreciaza ca se impune încredintarea minorului mamei .

Potrivit dispozitiilor art.42 alin.3 , 86 si 107 din Codul familiei , si având în vedere ca minorul a fost încredintat spre crestere si educare mamei , urmeaza a fi obligat pârâtul la plata pensiei de întretinere catre minor .

Cu privire la cuantumul contributiei pârâtului la cheltuielile de crestere, întretinere si educare a minorului, pentru ca ambii parinti sunt deopotriva datori sa contribuie la cresterea si educarea copiilor minori , în temeiul art.42 si 86, 94 din Codul familiei urmeaza a obliga astfel pârâtul la 150 lei lunar pensie de întretinere în favoarea minorului , începând cu data pronuntarii hotarârii si pâna la majoratul minorului , pârâtul fiind prezumat a realiza venituri la nivelul venitului minim pe economie , în cauza nefacându-se dovada veniturilor realizate de catre pârât .

Referitor la cererea de partaj judiciar a bunurilor comune este de subliniat ca pârâtul a renuntat la judecata cauzei cu privire la retinerea în masa de partaj si a autoturismului Audi, sustinând ca autoturismul a fost sustras în Franta , efectuându-se cercetari cu privire la furtul autoturismului .

Expertizele tehnice judiciare administrate în cauza au avut ca obiective individualizarea si stabilirea valorii de circulatie a celor trei imobile detinute de parti , formularea de propuneri de lotizare .În cauza s-a realizat si o expertiza contabila având ca obiectiv stabilirea si reactualizarea în raport de indicele de inflatie a sumelor de bani intrate în patrimoniul pârâtului , rezultate din comercializarea produselor apicole catre societatea comerciala F.SRL Ciucurova conform borderourilor de achizitie depuse la dosar .

Prin raportul de expertiza întocmit de expert G.I. s-a conchis ca sumele actualizate din borderouri sunt în cuantum de 79.431,16 lei .

Prin raportul de expertiza întocmit de expert C.H. s-a concluzionat ca valoarea de circulatie a apartamentului este de 55.493,6 euro , terenul intravilan este în valoare de 130845 euro , iar valoarea terenului extravilan este de 90 euro .

Pârâtul a formulat obiectiuni la raportul de expertiza apreciind ca bunurile expertizate au fost supraevaluate , reclamanta sustinând contrariul , respectiv ca bunurile au fost subevaluate , solicitându-se totodata a se face propuneri de lotizare a terenurilor din intravilan si extravilan , expertul neraspunzând acestui obiectiv .

Raspunzând la obiectiuni s-a conchis ca apartamentul nu este comod partajabil, iar în ceea ce priveste terenurile s-a concluzionat ca acestea se pot lotiza , formulându-se propuneri de lotizare .

În raspunsul la obiectiuni expertul a apreciat ca pretul se încadreaza în preturile care se practica pe piata orasului Constanta , atasând o copie din ziarul local cu oferte de preturi pentru apartamente de doua camere care variaza în functie de marime , pozitionare , între 50.000 -60.000 euro .

Cu privire la propunerea de a se utiliza preturile folosite de catre notarii publici, s-a apreciat ca nu poate fi luata în considerare la calculul valorii de piata .

În contextul materialului probator administrat în cauza instanta retine ca cele trei imobile supuse partajarii au fost dobândite în timpul casatoriei , astfel cum reiese din contractele de vânzare cumparare ce atesta dobândirea acestora .

Bunurile dobândite în timpul casatoriei , de oricare dintre soti , sunt , de la data dobândirii lor , bunuri comune ale sotilor. Regimul comunitatii de bunuri este unul legal si unic , reglementat prin norme imperative, bunurile proprii constituind exceptia .

Calitatea de bun comun a imobilelor supuse partajarii nu poate fi contestata în cauza , în raport de prevederile art.30 din Codul familiei , în speta putându-se pune în discutie doar contributia sotilor la dobândirea bunurilor comune .

Din materialul probator administrat în cauza se retine ca pârâtul a probat o contributie diferita la dobândirea bunurilor comune , prin activitatile apicole desfasurate si producatoare de venituri , probând veniturile pretinse prin borderourile de achizitii cât si prin depozitiile martorilor audiati , martorii reliefând ca pârâtul a desfasurat o activitate apicola ce a fost preluata de catre fratele sau , la plecarea sa în Franta , veniturile realizate anterior încheierii casatoriei , respectiv în perioada concubinajului , cât si dupa , fiind probate prin borderourile de achizitii catre societatea sus mentionata .

De asemenea sustinerile pârâtului cu privire la înstrainarea utilajelor agricole proprii contra sumei de 15.000.000 lei rol , cât si cele cu privire la investirea sumei proprii de 17.224 euro au fost probate în cauza prin înscrisuri si depozitii de martori .

Reclamanta nu a facut dovada încadrarii sale în munca , depunând un contract de munca ce dateaza din anul 2008 , ulterior separarii în fapt a partilor , în cauza urmând a se retine ca munca depusa în cadrul gospodariei este de natura sa constituie în mod indirect o contributie la dobândirea bunurilor , declaratia extrajudiciara a reclamantei prin care sustine ca ar fi prestat munca în calitate de menajera cu jumatate de norma , pe o anumita perioada , neputându-se retine a fi o proba concludenta , în conditiile în care nu a fost administrata cu respectarea principiului consfintit în art.169 cod pr.civila .

Retinând o contributie diferita a sotilor la dobândirea bunurilor comune , cotele de proprietate se vor stabili asupra universalitatii acestora .

Raportând contributia pârâtului dovedita , la universalitatea masei de partaj , se retine ca pârâtul are o cota de contributie de 59,84 la dobândirea bunurilor comune , iar reclamanta o cota de contributie de 40,16% .

Retinând ca masa de partaj se compune din cele trei imobile sus mentionate si apreciind temeinicia cererii de partaj , se va admite cererea referitoare la partajul judiciar , iar ca efect al partajului se va atribui reclamantei apartamentul situat la adresa sus mentionata , în valoare de 55.493,6 euro , iar pârâtului i se vor atribui cele doua terenuri ce compun masa de partaj, valoarea totala a masei de partaj retinându-se ca este de 186.428,9 euro .

Partile nu s-au învoit asupra modalitatii de atribuire a bunurilor , reclamanta solicitând ca modalitate de partajare în principal , atribuirea apartamentului si cota de 1/2 din fiecare lot de teren , iar în subsidiar atribuirea apartamentului acesteia , pârâtului solicitând a i se atribui terenurile.

Solutia atribuirii imobilului catre reclamanta se apreciaza ca se justifica prin luarea în considerare a criteriilor ce tin de faptul ca reclamantei i-a fost încredintat minorul rezultat din casatoria partilor , aceasta fiind în nevoie de a locui cu minorul , nici una din parti nelocuind în apartament , acestea aflându-se la munca în strainatate , astfel cum s-a retinut , context în care se apreciaza astfel ca reclamanta este mai îndreptatita sa i se atribuie locuinta în disputa , data fiind încredintarea minorului catre aceasta , nevoia de locuinta a minorului si posibilitatea redusa a acesteia de dobândire a unei alte locuinte .

Dând eficienta principiului consfintit în art.741 cod civil , principiu ce calauzeste sistarea starii de coproprietate si regulilor ce guverneaza împartirea bunurilor , respectiv regula egalitatii în natura cât si în valoare , se apreciaza ca se impune, justificat si de solicitarea pârâtului dar si de considerente de ordin economic pentru evitarea divizarii si farâmitarii terenurilor , care ar deveni astfel inapte , de a-i fi atribuite acestuia cele doua terenuri retinute a face parte din masa de partaj .

Pentru egalizarea valorica a loturilor urmeaza a obliga pârâtul la 18.611,76 euro catre reclamanta cu titlu de sulta.

Urmeaza a lua act de renuntarea pârâtului – reconvenient la judecata cererii de partajare a autoturismului marca Audi .

În temeiul art.276 cod pr.civila se va proceda la compensarea cheltuielilor de judecata si ca efect al compensarii urmeaza a obliga reclamanta la 70,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre pârât.

Etichete: ,

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 757 din 10 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul ../327/2008 la data de 02 decembrie 2008, reclamanta … a chemat în judecată pe pârâtul …, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 15 august 2003, din vina pârâtului, păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, acela de Adam, încredinţarea spre creştere şi educare a minorei … Alexia Maria, născută la …, spre creştere şi educare către sine şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâtul a manifestat de la începutul căsătoriei lor o atitudine abuzivă, violentă atât fizic cât şi psihic, abuzuri pe care le manifesta chiar în prezenţa fiicei lor.

Mai arată reclamanta că din căsătoria lor a minora Alexia Maria, cu privire la care solicită să-i fie încredinţată spre creştere şi educare apreciind că la această vârstă fragedă, singura persoană care îi poate acoperi micuţei nevoile privind echilibrul emoţional, afectiv şi dezvoltarea unei personalităţi echilibrate este ea în calitate de mamă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.38 Cod Fam.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, copie de pe certificatul de naştere al minorei.

Pârâtul legal citat nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

In dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat audierea martorilor Căpăţână Mădplina şi Tudorache Niculina, probe încuviinţate şi administrate de către instanţă.

Pârâtul prezent în instanţă a învederat că nu solicită probe în apărare, însuşindu-şi martorii propuşi de către reclamantă.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 15 august 2003 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie rezultând minora Alexia Maria, născută la …..

Având în vedere disp. art617 alin.2 Cod proc. Civ potrivit cărora hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele părţi solicită instanţei aceasta şi având în vedere opţiunea manifestată de către părţi, instanţa nu va expune motivele ce au determinat desfacerea căsătoriei

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Având în vedere ca relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate şi raportat la dispoziţiile art.38 cod fam. va admite acţiunea şi va dispune desfacerea căsătoriei din vina pârâtului.

Având în vedere că între părţi a existat un consens privind păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit în timpul căsătoriei, instanţa va lua act de învoiala părţilor privind păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit spre a se numi în continuare Adam

Cu privire la încredinţarea minorei … Alexia Maria, născută la …, instanţa reţine că mama este puternic ataşată de copil preocupându-se permanent de creşterea şi educarea ei. Se va reţine totodată vârsta minorei şi faptul că mama oferă garanţiile asigurării unei dezvoltări fizice şi intelectuale minorei. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că este în interesul copilului să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantei, spre creştere şi educare, pe minora … Alexia Maria, născută la ….

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, cum este şi cazul de faţă.

Prin urmare va fi obligat pârâtul lunar la plata unei sume reprezentând 25% din venitul net lunar permanent cu titlu de pensie de întreţinere in favoarea minorei Alexia Maria ,născută la 18 iulie 2005 începând cu data introducerii acţiunii 2.12.2008 şi până la majoratul minorei.

În temeiul art.274 Cod proc. Civ va fi obligat pârâtul la plata sumei de 39,3 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 667 din 02 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …./327/2008 la data de 04-11-2008, reclamantul … Dumitru Valentin a chemat în judecată pe pârâta .. Carmela, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 14-11-1998, revenirea pârâtei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de …, încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorului … Alexandru Gabriel, născut la 10-01-2001 şi obligarea pârâtei la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorei, raportat la venitul minim pe economie.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 14 noiembrie 1998, iar din această relaţie a rezultat minorul … Alexandru Gabriel, născută la data de 10.01.2001.Neînţelegerile dintre ei au apărut in vara anului 2007 şi s-au agravat intre timp, astfel deşi locuiesc încă împreună, pârâta refuză să-ţi îndeplinească obligaţiile conjugale respingând orice încercare a sa de a reface căsnicia.

Datorită consumului exagerat de băuturi alcoolice aceasta si-a pierdut serviciul iar in casă atmosfera a devenit insuportabilă.

In drept au fost invocate dispoziţiile art.37 al.2 cod familie, art.41 alin.2,, 42 alin.3 C. Fam., şi art.94 cod familie.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, şi certificatul de naştere al ,minorului.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâta, legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe in apărare.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

In dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu martori , fiind audiat martorul … Valentina, renunţându-se la audierea celui de-al doilea martor încuviinţat.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 14-11-1998 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie rezultând minorul … Alexandru Gabriel, născut la ….

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”.

Din depoziţia martorei audiată în cauză se reţine că deşi părţile locuiesc actualmente împreună relaţiile dintre ei s-au deteriorat in mod grav, datorită pârâtei care in majoritatea timpului se află sub influenta băuturilor alcoolice şi se ocupă mai rar de minorul rezultat din căsătorie.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va admite acţiunea şi va dispune revenirea pârâtei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de ….

Cu privire la încredinţarea minorului … Alexandru Gabriel, născut la …, instanţa retine că tatăl este puternic ataşat de copil preocupându-se permanent de creşterea şi educaţia lui, oferind garanţiile necesare pentru o creştere armonioasă a minorului. Se mai reţine că minorul este ataşat mai mult de tată decât de mamă, care in majoritatea timpului se află in stare de ebrietate Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că este în interesul copilului să fie încredinţat spre creştere şi educare tatălui. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantului, spre creştere şi educare, pe minorul … Alexandru Gabriel, născut la …

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, cum este şi cazul de faţă.

Având în vedere că pârâta nu are actualmente un loc de muncă neexistând astfel un venit permanent net cu caracter de continuitate pensia de întreţinere se va stabili în raport de venitul minim pe economie, urmând ca pârâta să fie obligată la plata către reclamant şi în favoarea minorului … Alexandru Gabriel, născut la …, a unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 150 lei, începând cu data pronunţării şi până l majoratul minorului, având in vedere că pe parcursul procesului pârâta a contribuit totuşi la creşterea şi educarea copilului şi la întreţinerea acestuia.

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 664 din 2 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/327/2008 la data de 10-10-2008, reclamanta … a chemat în judecată pe pârâtul … , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 12-01-1990, revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de … încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorului şi obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorului, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 12 ianuarie 1990 şi în ultimii ani soţul său nu munceşte, bea, provoacă scandaluri şi îi terorizează fizic şi psihic, atât pe ea cât şi pe fiul lor …Gabriel, născut la data de …

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

In dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori, iar pârâtul legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei, probă în cadrul căreia a fost audiat martorul Sârbu Marian a cărei declaraţie a fost consemnată şi ataşată la dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 12 ianuarie 1990 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie rezultând minorul … Gabriel, născut….

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Din depoziţia martorului audiat în cauză nu a rezultat acele motive temeinice cerute de dispoziţiile art.38 Cod familiei care să concluzioneze că relaţiile de familie sunt grav vătămate şi nu mai este posibilă continuarea căsătoriei. Martorul a perceput doar că din casa părţilor se auzeau certuri, precizând însă că acestea nu erau frecvente „ca la orice oameni mai auzeam ceartă în casa dumnealor”, neputând arăta motivul certurilor şi cine le provoca.

Simplul fapt că martorul l-a văzut pe pârât sub influenta băuturilor alcoolice nu concluzionează vătămarea gravă a relaţiilor de familie în condiţiile în care nu s-a probat că pârâtul ar fi avut un viciu in acest sens cu caracter constant, că ar fi provocat scandal sau că ar fi fost o fire violentă sub influenta alcoolului.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR.704

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………., la data de …………, sub nr. ………, reclamantul ……….., domiciliat în ………….. a chemat-o în judecată pe pârâta …………, cu acelaşi domiciliu, solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data de ………. şi înregistrată sub nr. …………. în Registrul Stării civile al Consiliului Local al …………., pe baza acordului lor, încredinţarea minorei …………., născută la data de …………., spre creştere şi educare, mamei pârâte, obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de …………, relaţie din care a rezultat minora ……….., născută la …………. A arătat reclamantul că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate, pe fondul lipsei de înţelegere, respect, sprijin material, intervenind despărţirea lor în fapt.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 alin. 2 şi 38 din C. familiei, art. 6131 C.p.c.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat prin adresa nr. ……….. la data de ……….. (fila 10 din dosarul cauzei).

Prezente în instanţă, la primul termen de judecată, părţile au arătat că nu solicită probe, insistând în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor.

Examinând cauza, instanţa reţine că acţiunea este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit art.38 din Codul familiei, instanţa nu poate desface căsătoria prin divorţ decât atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt atât de grav şi iremediabil vătămate încât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei.

În cauză, nu sunt întrunite cumulativ cerinţele instituite de textul de lege mai sus arătat, întrucât din căsătoria părţilor a rezultat minora ……….., născută la data de …………

În atare situaţie, căsătoria părţilor, nu poate fi desfăcută pe baza acordului lor.

În consecinţă, cererea reclamantei va fi respinsă ca nefondată.

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 703

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data …………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei …………, sub nr. ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în ………….., în contradictoriu cu pârâtul …………, domiciliat în ………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data ……….. şi înregistrate sub nr. ……… în Registrul de Stare civilă al ………, din vina exclusivă a soţului pârât, revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „…….”, să se încredinţeze reclamantei, spre creştere şi educare minora ………, născută la data de ……….., obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere, în favoarea minorei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, că s-a căsătorit cu pârâtul la ………., relaţie din care, la data de ……… a rezultat minora ……….. A arătat reclamanta, că relaţiile de familie s-au deteriorat din cauza pârâtului care în ultima perioadă a devenit agresiv, situaţie ce a culminat în luna mai ………, când urmare leziunilor ce i-au fost provocate, reclamanta a necesitat îngrijiri medicale. A mai arătat reclamanta că pârâtul nu contribuie la cheltuielile necesare creşterii copilului şi întreţinerii gospodăriei.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 38-40, art. 86, art. 94 ţi art. 614 din C.familiei şi disp. art. 274 C.p.c.

Pârâtul, prezent în instanţă, la termenul de judecată din ………. a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliile părţilor, referatul fiind înaintat la dosar cu adresa nr. ………. la data de ……… (fila 18 din dosarul cauzei).

A fost audiată minora …….., care a arătat că doreşte să rămână cu mama sa.

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii ……… şi ………..

Pârâtul nu a solicitat probe în apărare.

În şedinţa publică din …….., pârâtul a depus la dosarul cauzei adeverinţa nr. ……… emisă de ……….. reflectând veniturile nete pe care acesta le realizează.

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Din probele administrate in cauza rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile soţului pârât.

În atare situaţie având in vedere dispoziţiile art.38 C. Fam. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din vina soţului pârât. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi însă precizate având în vedere dispoziţiile art.617 alin.2 c.pr.civ. şi solicitarea ambelor părţi în acest sens.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 C.fam. instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „…………”.

Relativ la minora …………, născută la data de …………., ţinând seama de vârsta acesteia, de concluziile referatului de anchetă socială, de înţelegerea părţilor şi nu în ultimul rând de dorinţa exprimată de minoră cu ocazia audierii, instanţa apreciază că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi o dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţă, pârâtul va fi obligat să-i plătească minorei suma de ………. lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii, …………. şi până la majoratul minorei, cuantum stabilit funcţie de veniturile salariale pe care acesta le realizează ca angajat al …………, şi ţinându-se seama de dispoziţiile art. 94 alin. 3 din C. familiei.

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 702

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr…………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în ……………., în contradictoriu cu pârâtul ………….., domiciliat în ………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de ………..şi înregistrată sub nr. ……. în Registrul stării civile al Primăriei …………., din vina pârâtului, să se încredinţeze reclamantei, spre creştere şi educare minorul …….., născut la data de ………., cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, că vinovat de destrămarea vieţii de familie se face vinovat pârâtul, care este agresiv atât cu ea cât şi copilul ei dintr-o relaţie anterioară, iar pe fondul consumului de băuturi alcoolice, provoacă des scandaluri.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri.

Cererea nu a fost motivată în drept.

La cererea părţilor, instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiaţi martorii ……….. şi ………, pentru reclamantă, şi ………… pentru pârât.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor, referatul întocmit fiind înaintat la dosarul cauzei cu adresa nr. ……… la data de ………. (fila 9 din dosarul cauzei).

În şedinţa publică din ………., pârâtul a depus în copie, carnetul său de muncă pentru a face dovada veniturilor pe care le realizează.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de ………., din căsătoria lor rezultând minorul …………, născut la data de …………..

Din probele administrate in cauza rezulta, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor părţi.

În atare situaţie având in vedere dispoziţiile art.38 C.Fam. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi insa precizate având in vedere dispoziţiile art.617 alin.2 c.pr.civ. si solicitarea ambelor părţi in acest sens.

În conformitate cu dispoziţiile art.40 alin. 3 din C. familiei, instanţa va dispune ca reclamanta revină la numele anterior căsătoriei, acela de „………..”.

În ceea ce-l priveşte pe minorul Simionov Laurenţiu, născut la data de …………, ţinând seama de vârsta fragedă a acestuia şi de concluziile referatului de anchetă socială, instanţa apreciază că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţa, pârâtul va fi obligat sa le plătească minorului, suma de ………. lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data pronunţării prezentei hotărâri şi până la majoratul minorului, cuantum stabilit funcţie de veniturile salariale pe care acesta le realizează ca angajat al ………….., şi ţinându-se seama de dispoziţiile art. 94 alin. 3 din C. familiei

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 701

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. …………, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în …………, în contradictoriu cu pârâtul …………, domiciliat în …………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data …………. şi înregistrată sub nr. …………. în Registrul de Stare civilă al Primăriei …………, din vina exclusivă a soţului pârât, să i se încredinţeze reclamantei spre creştere şi educare, minora …………., născută la data de …………, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere, în favoarea minorei, revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „…………..”.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că de la început relaţiile de familie au fost tensionate, datorită caracterelor lor diferite dar şi a comportamentului irascibil al pârâtului, care pe fondul consumului de alcool şi influenţat de anturajul său, provoca des scandaluri. A mai arătat reclamanta că despărţirea lor în fapt a intervenit în urmă cu 1 ani şi 3 luni, când pârâtul a părăsit domiciliul conjugal nedând curs încercărilor sale repetate de a relua convieţuirea. Relativ la minoră, a arătat reclamanta că pârâtul nu s-a mai interesat de situaţia acesteia şi în ultima perioadă nu a mai contribuit la cheltuielile necesare creşterii şi educării acesteia.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 37 alin. 2 şi 38, art. 42 alin. 2 şi 3, art. 94 şi art. 40 din C. familiei.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat la dosar cu adresa nr. ………/…….. la data de …………….. (fila 13 din dosarul cauzei).

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii ………….. şi …………….

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Probele administrate în cauză dovedesc, fără dubiu, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, de destrămarea vieţii de familie făcându-se vinovat soţul pârât. Astfel, martorii au relatat că despărţirea în fapt a soţilor a fost determinată de comportamentul pârâtului, care în urmă cu aproximativ 2 ani a plecat din ţară şi a intrat într-o relaţie extraconjugală.

În consecinţă, instanţa va dispune desfacerea căsătoriei părţilor, din culpa soţului pârât.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 C.fam. instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei, acela de „…………….”.

Relativ la minora …………., născută la data de …………, ţinând seama de vârsta fragedă a acesteia şi de concluziile referatului de anchetă socială, instanţa constată că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi o dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţă, pârâtul va fi obligat că-i plătească minorei suma de ………. lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii, …………. şi până la majoratul minorei.

În conformitate cu disp. art. 274 C.p.c. pârâtul va fi obligat să-i plătească reclamantei suma de …………. lei, cheltuieli de judecată.

Etichete:

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 700

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ……………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ………….., domiciliat în …………., în contradictoriu cu pârâta ………………, domiciliată în …………….. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de ………… şi înregistrată sub nr. ………. în Registrul Stării civile al Consiliului Popular al Comunei ………, judeţul ……… şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „…………..”.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de …………., şi că din convieţuirea lor au rezultat copii care în prezent sunt majori. A arătat reclamantul, că de la început relaţiile de familie nu au decurs normal, iar pe fondul neînţelegerilor, a lipsei de comunicare, a nepotrivirii de caracter, în urmă cu aproximativ trei ani, a intervenit despărţirea în fapt a părţilor.

În dovedirea acţiunii a fost depus la dosar, certificatul de căsătorie seria C…….., nr. ………. eliberat de Consiliului popular al Comunei ……….. judeţul ………….

La termenul de judecată din ………, părţile au arătat că solicită desfacerea căsătoriei prin acord, precum şi faptul că s-au înţeles cu privire la păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit prin căsătorie.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile incidente în cauză, instanţa va admite cererea reclamantului, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin.2 C.familiei, divorţul se poate pronunţa prin acord dacă până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În cauza de faţă sunt îndeplinite atât condiţiile instituite de textul de lege mai sus arătat, cât şi cerinţele legale prevăzute de art. 6131 C.proc. civ. motiv pentru care instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

În conformitate cu dispoziţiile art.40 C.Fam. instanţa va lua act de înţelegerea părţilor cu privire la păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit prin căsătorie.

Etichete: