Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 131

Şedinţa publică de la 19.01.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de …., sub nr. ……, reclamantul ……….., domiciliat ………. a chemat-o în judecată pe pârâta …………, domiciliată ………. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data de ……… şi înregistrată sub nr. ……….. în Registrul Stării civile al Primăriei Municipiului Tulcea, să i se încredinţeze reclamantului spre creştere şi educare minora ………….., născută la data de ……….., să fie obligată pârâta la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „………”.

A solicitat reclamantul, ca în situaţia în care nu i se va încredinţa minora, spre creştere şi educare, să i se încuviinţeze să aibă legături personale cu aceasta după următorul program: în prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbătă orele 10,00 până duminică orele 18,00, în prima săptămână a vacanţei de primăvară şi de iarnă, în luna august în timpul vacanţei de vară.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de ………., căsătorie din care a rezultat minora ………., născută la data de ………. A arătat reclamantul că datorită lipsurilor financiare, şi a certurilor iscate din acest motiv, a fost nevoit să plece la muncă în Spania, pentru a putea asigura un nivel de trai bun familiei. A mai arătat reclamantul, că în perioada în care a fost plecat din ţară, pârâta nu s-a îngrijit de copil, iar banii trimişi nu au fost cheltuiţi în mod corespunzător, acumulându-se datorii foarte mari la furnizorii de servicii (curent electric, întreţinere).

S-au ataşat la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 şi urm. din C. familiei, dispoziţiile Codului de procedură civilă privind despărţenia, art. 43 alin. 3 raportat la art. 97 C. familiei.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliile părţilor, referatele fiind înaintate la dosar la data de 30.10.2008 şi respectiv, 17.11.2008 (filele 12 şi 14 din dosarul cauzei).

La cererea părţilor, instanţa a administrat proba testimonială fiind audiaţi martorii ……….. şi ……..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de …….., din căsătoria lor rezultând minora ………, născută la data de ……….

Din probele administrate în cauză rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile ambelor părţi.

În atare situaţie având în vedere dispoziţiile art.38 C.Fam. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi insă precizate având în vedere dispoziţiile art.617 alin.2 c.pr.civ. şi solicitarea ambelor părţi în acest sens.

În lipsa unei învoieli cu privire la nume, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. 3 din Codul familiei, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei, acela de „………”.

În ceea ce o priveşte pe minora ………, ţinând seama de concluziile referatului de anchetă socială, de vârsta minorei şi nu în ultimul rând de înţelegerea părţilor în acest sens, instanţa apreciază că este în interesul său să-i fie încredinţată spre creştere şi educare, mamei pârâte care dispune de condiţiile materiale dar şi morale, necesare pentru a-i asigura dezvoltarea fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţa, reclamantul va fi obligat să-i plătească minorei suma de 125 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data pronunţării prezentei hotărâri şi până la majoratul minorei.

Potrivit art. 43 alin 3 din C.fam. părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art.16 din Legea 272/2004 în conformitate cu care copilul care a fost separat de ambii părinţi sau de unul dintre aceştia printr-o măsură dispusă în condiţiile legii, are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Alin. 2 al acestui din urmă articol arată că se poate limita exercitarea acestui drept numai dacă există motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.

Cum în cauza de faţă nu s-a făcut dovada unor împrejurări de natura celor la care face referire textul de lege mai sus citat şi care să justifice limitarea exercitării dreptului pârâtului de a păstra legături cu minora …….., cererea acestuia urmează a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va încuviinţa reclamantului să aibă legături personale cu minora în prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbătă orele 13,00 până duminică orele 18,00, în prima săptămână a vacanţei de iarnă şi de primăvară, în luna august în vacanţa de vară.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 131

Şedinţa publică de la 19.01.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de …., sub nr. ……, reclamantul ……….., domiciliat ………. a chemat-o în judecată pe pârâta …………, domiciliată ………. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data de ……… şi înregistrată sub nr. ……….. în Registrul Stării civile al Primăriei Municipiului Tulcea, să i se încredinţeze reclamantului spre creştere şi educare minora ………….., născută la data de ……….., să fie obligată pârâta la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „………”.

A solicitat reclamantul, ca în situaţia în care nu i se va încredinţa minora, spre creştere şi educare, să i se încuviinţeze să aibă legături personale cu aceasta după următorul program: în prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbătă orele 10,00 până duminică orele 18,00, în prima săptămână a vacanţei de primăvară şi de iarnă, în luna august în timpul vacanţei de vară.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de ………., căsătorie din care a rezultat minora ………., născută la data de ………. A arătat reclamantul că datorită lipsurilor financiare, şi a certurilor iscate din acest motiv, a fost nevoit să plece la muncă în Spania, pentru a putea asigura un nivel de trai bun familiei. A mai arătat reclamantul, că în perioada în care a fost plecat din ţară, pârâta nu s-a îngrijit de copil, iar banii trimişi nu au fost cheltuiţi în mod corespunzător, acumulându-se datorii foarte mari la furnizorii de servicii (curent electric, întreţinere).

S-au ataşat la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 şi urm. din C. familiei, dispoziţiile Codului de procedură civilă privind despărţenia, art. 43 alin. 3 raportat la art. 97 C. familiei.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliile părţilor, referatele fiind înaintate la dosar la data de 30.10.2008 şi respectiv, 17.11.2008 (filele 12 şi 14 din dosarul cauzei).

La cererea părţilor, instanţa a administrat proba testimonială fiind audiaţi martorii ……….. şi ……..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de …….., din căsătoria lor rezultând minora ………, născută la data de ……….

Din probele administrate în cauză rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile ambelor părţi.

În atare situaţie având în vedere dispoziţiile art.38 C.Fam. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi insă precizate având în vedere dispoziţiile art.617 alin.2 c.pr.civ. şi solicitarea ambelor părţi în acest sens.

În lipsa unei învoieli cu privire la nume, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. 3 din Codul familiei, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei, acela de „………”.

În ceea ce o priveşte pe minora ………, ţinând seama de concluziile referatului de anchetă socială, de vârsta minorei şi nu în ultimul rând de înţelegerea părţilor în acest sens, instanţa apreciază că este în interesul său să-i fie încredinţată spre creştere şi educare, mamei pârâte care dispune de condiţiile materiale dar şi morale, necesare pentru a-i asigura dezvoltarea fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţa, reclamantul va fi obligat să-i plătească minorei suma de 125 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data pronunţării prezentei hotărâri şi până la majoratul minorei.

Potrivit art. 43 alin 3 din C.fam. părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art.16 din Legea 272/2004 în conformitate cu care copilul care a fost separat de ambii părinţi sau de unul dintre aceştia printr-o măsură dispusă în condiţiile legii, are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Alin. 2 al acestui din urmă articol arată că se poate limita exercitarea acestui drept numai dacă există motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.

Cum în cauza de faţă nu s-a făcut dovada unor împrejurări de natura celor la care face referire textul de lege mai sus citat şi care să justifice limitarea exercitării dreptului pârâtului de a păstra legături cu minora …….., cererea acestuia urmează a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va încuviinţa reclamantului să aibă legături personale cu minora în prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbătă orele 13,00 până duminică orele 18,00, în prima săptămână a vacanţei de iarnă şi de primăvară, în luna august în vacanţa de vară.

Etichete: