Top

Solutionarea PL imp NUP de catre PP adjunct cand solutia a fost data de un procuror care in prezent este prim procuror

Dosar nr. 2174/212/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

SENTINŢA PENALĂ NR. 321

Şedinţa publică din data de 24 martie 2011

Completul compus din:

Ministerul Public a fost reprezentat de Procuror: IT

S-a luat în examinare cauza penală având ca obiect plângere, formulată de petentul AA împotriva ordonanţei procurorului din 10.12.2010 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa în dosarul 5905/P/2010.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă

– avocat VM pentru petent în baza împuternicirii avocaţiale nr. 0015601/10.02.2011- fila 10.

– avocat SE –pentru intimat,conform împuternicirii avocaţiale nr. 0022311/23.02.2011 (fila 17).

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că s-a înaintat dosarul 5608/2123/2011.

Întrucât a fost înaintat dosarul 5608/212/2011 instanţa pune în discuţie conexarea acestui dosar la dosarul 2174/212/2011, ambele plângeri vizând soluţii dispuse de procuror în acelaşi dosar şi cu aceleaşi părţi.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, este de acord cu conexarea dosarelor. Mai arată că este evident că litigiul de la care a plecat speţa de faţă este unic – părţile având calităţi duble,astfel încât apreciază că plângerile ar trebui soluţionate împreună.

Avocat VM, având cuvântul pentru petent, solicită conexarea dosarelor pentru rezolvarea cât mai bună a acestora.

Avocat SE, având cuvântul pentru intimat solicită conexarea dosarelor.

Ţinând seama de soluţia dispusă în dosarul 5905/P/2010 cu privire la petentul AA şi intimatul SEE,în temeiul art. 34 lit. „d” cod procedură penală dispune conexarea dosarului 5608/212/2011 la dosarul 2174/212/2011, sens în care părţile vor avea calităţi duble.

Totodată,pune în discuţie respectarea art. 278 cod procedură penală având în vedere că soluţia a fost dată de actualul prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa – care la momentul respectiv nu deţinea această funcţie – şi a fost confirmată de prim procurorul adjunct.

Avocat VM, având cuvântul pentru petent, apreciază că s-a respectat procedura prealabilă şi nu există impedimente cu privire la acest aspect.

Avocat SE, având cuvântul pentru intimat, lasă la aprecierea instanţei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, apreciază că trebuie luată drept bună calitatea pe care magistraţii o au la momentul pronunţării soluţiei,astfel încât consideră că nu există impedimente în ce priveşte procedura prealabilă.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

La data de 26.01.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr.2174/212/2011 plângerea formulată de petentul AA împotriva ordonanţei nr. 5905/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

La data de 3.03.2011 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr.5608/212/2011 plângerea formulată de petentul SEE împotriva ordonanţei nr. 5905/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

La termenul din 24.03.2011 ţinând seama de soluţia dispusă în dosarul 5905/P/2010 cu privire la petenţii AA şi SEE,în temeiul art. 34 lit. „d” cod procedură penală instanţa a dispus conexarea dosarului 5608/212/2011 la dosarul 2174/212/2011, sens în care părţile vor avea calităţi duble.

Se constată că prin rezoluţia nr.5905/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor AA şi SEE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.

Instanţa reţine că soluţia de netrimitere în judecată a fost dată de procurorul de caz care la data respectivă nu avea calitatea de prim procuror al Parchetului, soluţia acestuia fiind confirmată prin ordonanţa nr. 1191/II/2/2010 a prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa care a respins plângerea formulată de petenţi.

Deşi procurorul care a dat soluţia nu avea calitate de prim procuror la acea dată instanţa constată că ordonanţa nr. 1191/II/2/2010 din 09.02.2011 dată de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa este lovită de nulitate absolută, fiind dată cu încălcarea principiului subordonării ierarhice.

Reamintim că potrivit art 2781 alin 1 c.pr.pen plângerea la instanţă împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată poate fi făcută doar după respingerea plângerii cf art 275-278 c.pr.pen .

Conform art. 65 din Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară procurorii din fiecare parchet sunt subordonaţi conducătorului parchetului respectiv, iar conducătorul unui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie.

Potrivit art 64 alin 3, soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale.

Conform art 92 (1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Parchetelor „ Parchetele de pe lângă judecătorii sunt conduse de prim-procurori, ajutaţi, în cazul unităţilor mari, de prim-procurori adjuncţi, iar potrivit alin (3) În perioada absenţei prim-procurorului, înlocuitorul său de drept este prim-procurorul adjunct şi , cf alin (4) din acelaşi regulament , prim-procurorul poate delega dreptul de semnătură prim-procurorului adjunct sau, după caz, altui procuror.

Din toate aceste texte de lege, rezultă că prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a soluţionat plângerea formulată de petenţi în calitate de înlocuitor al prim-procurorului, iar nu în nume propriu, el neavând competenţă specială în această materie.

În prezenta cauză se constată că prim procurorul adjunct acţionând în numele prim procurorului Parchetului a confirmat un act al prim procurorului Parchetului chiar dacă acesta din urmă a dobândit această calitate ulterior emiterii ordonanţei atacate,ceea ce echivalează cu o eludare a principiului subordonării ierarhice ajungându-se practic ca prim procurorul prin înlocuitor să-şi verifice propriile acte.

În consecinţă, în condiţiile în care actul atacat de petenţi aparţine prim-procurorului cf art 278 alin 2 c.pr.pen plângerea petenţilor trebuia rezolvată de procurorul ierarhic superior-deci de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, iar nu de prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Constatându-se că nu a fost urmată procedura prealabilă , ordonanţa nr 1191/II/2/2010 din 09.02.2011 dată de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa fiind lovită de nulitate absolută şi deci nu produce niciun efect, în temeiul art.2781 alin.13 Cod procedură penală se va dispune scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea la prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea soluţionării plângerilor formulate de petenţii AA şi SEE împotriva ordonanţei nr.5905/P/2010 din data de 09.12.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În temeiul art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

În condiţiile în care hotărârea judecătorului pronunţată pe fond este definitivă iar plângerile greşit îndreptate se trimit pe cale administrativă organului judiciar competent este evident că legiuitorul a urmărit ca această procedură specială prevăzută de art.278 ind.1 C.pr.penală să nu fie supusă vreunei căi de atac, astfel că în opinia instanţei prezenta hotărâre este definitivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Dispune scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea la prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea soluţionării plângerilor formulate de petenţii AA şi SEE împotriva ordonanţei nr.5905/P/2010 din data de 09.12.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În temeiul art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.03.2011.

Etichete: