Top

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ. Fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

e) Prin sentinta penala nr.1596 pronuntata la data de 11 iunie 2003, în dosarul penal nr.7986/2002, Judecatoria Tulcea, în baza art.36 alin.1 din Decretul 328/1966, rap.la art. 37 lit.a cod penal, cu aplic.art. 13 cod penal, art.74 liz.c cod penal, art.76 lit.e cod penal, a condamnat pe inculpatul MG la 3 luni închisoare.

In baza art.83 cod penal, a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentinta penala nr.864 din 23.04.2001 a Judecatoriei Tulcea si a dispus executarea în întregime a pedepsei. A adaugat aceasta pedeapsa la pedeapsa aplicata, inculpatul urmând a executa 2 ani si 3 luni închisoare.

Din probele ce au fost administrate în cauza, în ambele faze ale procesului penal, rezulta ca la data de 22.12.2001 M.G. a fost depistat de politie conducând pe DJ-1 Tulcea un autoturism fara sa posede permis de conducator auto.

Prima instanta a mai retinut ca anterior datei de 22.12.2001, inculpatul mai fusese condamnat la 2 ani închisoare pentru tentativa de furt calificat, pedeapsa a carei executare a fost suspendata conditionat (sentinta penala nr.867 din 23.04.2001 Judecatoria Tulcea), pe un termen de încercare de 4 ani, care se împlinea la 22.04.2005.

Hotarârea primei instante a fost atacata cu apel de catre inculpat, care personal si prin aparatorul ales, a solicitat achitarea, sustinând ca nu se face vinovat de savârsirea faptei.

Tribunalul Tulcea, prin decizia penala nr.296 din 7 octombrie 2002 (dosar 2537/2003) a admis ca fondat apelul, a desfiintat hotarârea primei instante si în temeiul art.11 pct.2 lit.”a”, art.10 lit.”b1” din cod procedura penala în referire la art.181 din cod penal, l-a achitat pe inculpat de conducerea fara permis a unui autovehicul pe drumurile publice si a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ (3.000.000 lei amenda). Totodata, instanta de apel a înlaturat aplicarea art.83 din cod penal, în ce priveste la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 ani închisoare sus-aratata.

Tribunalul si-a motivat solutia aratând ca, inculpatul a condus fara permis un autoturism, pe un drum judetean, de obicei necirculat si pe o distanta destul de mica, împrejurari care înlatura caracterul de pericol social al faptei, pentru a constitui infractiune.

Decizia instantei de apel a fost atacata cu recurs de catre procuror care, a criticat-o pentru gresita apreciere a gradului de pericol social al faptei cu consecinta achitarii inculpatului.

Curtea de Apel fata de probele existente în dosarul cauzei, constata ca recursul este nefondat si urmeaza a fi respins.

Nici o proba din dosarul cauzei nu confirma sustinerea procurorului în motivele de recurs, ca inculpatul a condus la 22 decembrie 2001 fara permis autoturismul TL-01-FNJ pe o distanta de 14 km de drum judetean. Starea de recidiva a recurentului fata de condamnarea anterioara, nu face inaplicabile dispozitiile art.10 lit.”b1 din cod procedura penala si art.181 din codul penal. Cel din urma text prevede ca, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, este lipsita în mod vadit de importanta. Acelasi text, mai prevede ca, la stabilirea în mod concret a gradului de pericol social, se tine seama de modul de savârsire a faptei, împrejurarile în care a fost comisa, scopul urmarit, persoana si conduita faptuitorului, urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce.

Apreciind probele dosarului, prin prisma criteriilor enumerate, Curtea constata ca într-adevar prin conducerea unui autoturism pe drumul judetean nr.1- Tulcea, s-a adus o atingere minima valorilor sociale aparate prin dispozitiile Decretului nr.328/1996. Fapta comisa de inculpat nu a produs, dar nici nu putea produce consecinte grave pentru alti participanti la traficul rutier, deoarece portiunea de drum în discutie era necirculata de obicei, cu deosebire în perioada de iarna. Inculpatul prin conducerea autoturismului nu a urmarit realizarea unui scop nelegal, acesta transportându-l la târla de oi pe S.S.

Etichete: