Top

Motivarea hotarârii. Contradictie între considerente si dispozitiv.

Cod procedura penala, art. 3859 alin. (1) pct. 9

Desi în considerente se concluzioneaza ca plângerea este tardiv formulata, instanta a respins, conform dispozitivului, plângerea ca nefondata, fiind incident cazul de casare prevazut de art. 3859, alin. (1) pct. 9 Cod procedura penala.

Prin sentinta penala nr.124 din data de 7 martie 2008, pronuntata în dosarul penal nr.1183/118/2008, Tribunalul Constanta, în temeiul dispozitiilor art.2781 pct.8 lit.a Cod procedura penala, a respins ca nefondata plângerea formulata de petentul N.T. – domiciliat în Constanta, împotriva rezolutiei nr. 1183/P/2007 din 10.01.2008 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt:

În anul 2005 persoana vatamata N.T. s-a adresat agentului de politie R.B.E. de la Postul de Politie L. sesizându-i ca D.C., administratorul S.C. C. SRL, nu-i achita arenda cuvenita, fapt pentru care a fost îndrumata sa formuleze o plângere penala la care sa ataseze documente în sustinerea aspectelor semnalate, respectiv: contracte de arenda, alte înscrisuri doveditoare.

Persoana vatamata nu a formulat plângere penala, însa în anul 2006 s-a adresat din nou Postului de Politie L., al carui sef este numit faptuitorul M.I., solicitând în mod special sa discute cu agentul de politie R.B.E., pe considerentul ca l-a mai ajutat si alta data sa rezolve problema cu arenda, dând un telefon lui C.D. care astfel a efectuat plata, potrivit dispozitiei de plata emisa de S.C. C. SRL la data de 09.12.2005.

Întrucât persoana vatamata i-a solicitat faptuitorului sa-i rezolve situatia arendei si pe anul 2006, în aceeasi modalitate, acesta i-a precizat sa formuleze o plângere penala pentru efectuarea cercetarilor corespunzatoare, însa persoana vatamata a refuzat, motivând ca va solutiona litigiul pe cale amiabila, întrucât arenda urma sa o primeasca în toamna anului 2006, iar în caz contrar va formula plângere penala.

Astfel, la data de 19.04.2007, persoana vatamata N.T. a formulat plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta împotriva faptuitorului C.D. sub aspectul savârsirii infractiunilor prevazute de art.213, art.215, art.290, art.291 Cod penal si alte infractiuni si a faptuitorului D.V. sub aspectul savârsirii infractiunilor prevazute de art.215 si art.323 Cod penal.

Întrucât prin plângerea penala formulata persoana vatamata a solicitat efectuarea de cercetari penale si fata de primarul comunei L., dosarul a fost trimis prin Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta la Biroul de Politie Rurala Constanta în vederea continuarii cercetarilor penale, astfel ca faptuitorul nu a mai efectuat nici un act de cercetare penala în cauza.

Din cercetarile penale efectuate în cauza, a rezultat ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu prevazute de art. 246 Cod penal, nefiind îndeplinite conditiile laturii obiective ale infractiunii, astfel ca prin rezolutia Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta nr.1183/P/2008 din 10.01.2008, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitul M.I.

Prin rezolutia nr.169/II/2/2008 din 11.02.2008 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta, s-a respins plângerea formulata de petentul N.T., întrucât din analiza probelor administrate a rezultat ca fapta sesizata de petentul N.T. nu exista, iar ca urmare a precizarilor formulate de petent in februarie 2008 la primul procuror acesta a constatat ca plângerea împotriva solutiei s-a depus de catre petent dupa împlinirea termenului de 20 zile prevazut de dispozitiile legale pentru constatarea solutiilor de neîncepere a urmaririi penale, respectiv al 6 februarie 2008 fiind tardiv introdusa.

În termen legal, împotriva acestei hotarâri a declarat recurs petentul N.T., criticând sentinta pentru nelegala respingere a plângerii sale, formulata potrivit art.2781 Cod procedura penala.

Verificând hotarârea recurata, potrivit art.38514 alin.1 Cod procedura penala si art.3856 alin.3 Cod procedura penala, Curtea constata ca recursul este fondat, pentru urmatoarele motive:

1. Hotarârea recurata cuprinde contradictii în cadrul considerentelor si între considerente si dispozitiv.

Astfel, motivele expuse se refera la formularea tardiva a plângerii catre primul procuror, potrivit art.277-278 Cod procedura penala, iar concluzia trasa este aceea a caracterului tardiv al plângerii depusa la instanta, potrivit art.2781 Cod procedura penala.

Desi se concluzioneaza ca plângerea este tardiv formulata, nemaiputând fi examinata pe fond, dispozitivul hotarârii consta în respingerea ca nefondata a plângerii.

Aceste aspecte fac incident în cauza cazul de casare prevazut de art.3859 alin.1 pct.9 Cod procedura penala.

2. În mod gresit s-a rezolvat problema formularii în termen a plângerii.

Din examinarea art.2781 alin.1 si alin.2 Cod procedura penala, constatam ca termenul de sesizare a instantei prin formularea unei plângeri este raportat doar la momentul investirii primului-procuror cu solutionarea unei plângeri potrivit art.275-278 Cod procedura penala, nu si la momentul emiterii rezolutiei sau ordonantei de netrimitere atacate.

Ca atare, chiar daca plângerea adresata primului procuror a fost tardiv formulata, aceasta nu afecteaza dreptul petentului de a sesiza instanta cu o plângere întemeiata pe dispozitiile art.2781 Cod procedura penala, în termenul de 20 de zile prevazut de art.2781 alin.1 Cod procedura penala sau în cel prevazut de art.2781 alin.2 Cod procedura penala.

În prezenta cauza, petentul a formulat plângere la prima instanta la data de 15.02.2008 (conform stampilei de expediere de pe plic), în termenul de 20 de zile prevazut de art.2781 alin.1 Cod procedura penala, rezolutia primului procuror fiind emisa la 11.02.2008.

Ca atare, neexaminarea fondului plângerii de catre instanta de fond prin aprecierea ca tardiva a plângerii a condus la incidenta art.3859 alin.1 pct.10 Cod procedura penala.

Pentru aceste considerente, facând aplicarea art.38515 pct.2 lit.c Cod procedura penala, Curtea a admis recursul, a casat sentinta recurata cu trimitere spre rejudecare de catre prima instanta.

Etichete: