Top

Privatizare. Asociaţiile salariaţilor. Număr de acţiuni cuvenite în schimbul certificatelor de proprietate.

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 77/1994, în condiţiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, asociaţia dobândeşte acţiunile societăţii comerciale în numele celor care au subscris acţiuni şi le achită individual, în modalitatea schimbului de certificate de proprietate.

Pârâta – asociaţie a salariaţilor – este ţinută să-şi îndeplinească obligaţia de transmitere a acţiunilor către reclamantă, pe baza cererii de subscriere.

Prin acţiunea formulată, reclamanta EI a solicitat stabilirea pe cale judecătorească a numărului de acţiuni care i se cuvin la societatea R S.A., cu consecinţa obligării pârâtei Asociaţia Salariaţilor – PAS din societatea menţionată să-i repartizeze aceste acţiuni.

În motivare s-a arătat că asociaţia pârâtă s-a înfiinţat prin hotărâre judecătorească, la 9.08.1994, iar reclamanta a devenit membru PAS, cu efectuarea tuturor formalităţilor necesare obţinerii calităţii de acţionar.

Asociaţia a încheiat ulterior contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni cu F.P.S. şi F.P.P., urmând ca acţiunile să fie transferate persoanelor fizice–salariaţi, însă, astfel cum a susţinut reclamanta, au fost încălcate dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 77/1994.

Acţiunea a fost admisă.

S-a avut în vedere că reclamanta a dovedit calitatea sa de membru al asociaţiei, completând o cerere de subscriere pentru 2300 de acţiuni şi depunând un număr de 20 de certificate de proprietate.

Printr-un contract de schimb de acţiuni pentru certificate de proprietate, F.P.P. III Transilvania a remis asociaţiei pârâte un număr de 31.367 de acţiuni nominative ale S.C. R S.A., cu o valoare nominală de 25.000 lei, reprezentând 30 % din capitalul social al societăţii.

Conform expertizei contabile efectuate, pe baza acestui act de schimb şi a certificatelor de proprietate, reclamanta ar trebui să deţină un număr de 627 de acţiuni ale societăţii. Asociaţia nu posedă un registru de evidenţă a acţionarilor şi nici nu a procedat la repartizarea acţiunilor, către membrii săi.

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 77/1994, în condiţiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, asociaţia dobândeşte acţiunile societăţii comerciale în numele celor care au subscris acţiuni şi le achită individual, în modalitatea schimbului de certificate de proprietate.

Art 30 prevede că acţiunile subscrise şi achitate integral în această modalitate sunt transmise, în baza unei cereri de subscriere, completată şi semnată de fiecare membru al asociaţiei.

Astfel fiind, pârâta era ţinută să-şi îndeplinească obligaţia de transmitere a acţiunilor către reclamantă, care îşi putea exercita ulterior drepturile recunoscute de lege, în adunarea generală a acţionarilor.

(sentinţa civilă nr. 967 COM/ 19.04.2001, definitivă prin nerecurare)

Notă: Cu toate că actul normativ invocat în cuprinsul acţiunii era abrogat la data sesizării instanţei, conform art. 44 din O.U.G. nr. 88/1997, interesul reclamantei şi temeinicia pretenţiilor sale a fost raportată la momentul naşterii dreptului şi la prevederile legale aplicabile la acea dată.

Etichete: