Top

Acţiune în evacuare. Cerere reconvenţională

Reclamantul Ministerul de Interne învesteşte instanţa cu o acţiune în evacuare a pârâtului M.I. prin cererea reconvenţională. Pârâtul solicită obligarea reclamantului să încheie contract de vânzare-cumpărare.

În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, O.U.G. nr. 98/2000 prin actul adiţional la contractul de închiriere fiind stipulat durata închirierii, cât şi faptul că va înceta, în cazul cumpărării imobilului de locatari (art. 7 alin. 3, art. 9 alin.1 lit. h). Cum locuinţa nu face parte din categoria celor exceptate de la cumpărare, cererea reconvenţională este întemeiată, acţiunea în evacuare se respinge.

Decizia civilă nr.917/9.06.2004

Etichete: