Top

Contract de închiriere. Evacuare pentru încălcarea interdicţiei subînchirierii.

Încheierea de către locatar a unor contracte de asociere în participaţiune, în temeiul cărora a pus la dispoziţia unor terţi parte din spaţiul închiriat, pe o perioadă care depăşea termenul propriului contract, cu toate că prin contractul de locaţiune era interzisă cesionarea dreptului de folosinţă asupra spaţiului, îndreptăţeşte cererea de evacuare a terţilor din spaţiul comercial ocupat în baza unui titlu inopozabil locatorului.

Reclamanta S.C. C S.A. a chemat în judecată pe pârâtele S.C. EA S.R.L, S.C. RGT S.R.L. şi S.C. LSO S.R.L., solicitând instanţei să dispună evacuarea lor din spaţiul comercial situat în mun. Constanţa, B-dul Eliberării nr. 10.

Reclamanta a arătat că spaţiul a fost închiriat pârâtei S.C. EA S.R.L., prin contractul nr. 1687/ 06.06.1996 a cărui valabilitate a fost prelungită până la 10.06.1999.

Cu toate că la data expirării contractului, locatarul avea obligaţia predării ,,patrimoniului primit în bună stare de funcţionare’’, conform clauzei 3 lit. e). din contract, pârâta nu şi-a îndeplinit această obligaţie. Mai mult, deşi prin clauza 9 cesionarea dreptului de folosinţă asupra spaţiului era interzisă, pârâta a încheiat cu alte două societăţi contracte de asociere în participaţiune, conform cărora a pus la dispoziţia terţilor parte din spaţiul închiriat, pe o perioadă care depăşea termenul propriului contract.

Acţiunea este întemeiată.

Probele administrate susţin afirmaţiile societăţii reclamante, privind nerespectarea obligaţiei de eliberare a spaţiului comercial către locator, la momentul expirării contractului de închiriere, precum şi încălcarea clauzei de interzicere a cesiunii dreptului de folosinţă către terţi.

În consecinţă, pârâta urmează a fi evacuată din spaţiul comercial pentru a cărui deţinere şi exploatare nu mai beneficiază de vreun titlu.

Cât priveşte pe pârâtele S.C. RGT S.R.L. şi S.C. LSO S.R.L., instanţa va reţine că acestora nu putea să le fie transmis un drept de folosinţă fără acordul proprietarului spaţiului, după cum un asemenea drept nu poate supravieţui dreptului chiriaşului, stins prin împlinirea termenului contractual. Pentru aceste considerente, acţiunea în evacuare va fi admisă şi în privinţa acestor două societăţi.

(sentinţa civilă nr. 8576 COM/ 06.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: