Top

Contract de închiriere. Tacita relocaţiune.

Prin cererea formulata, reclamantii S.I.-I, S.M. si S.I. au solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL IASI, prin PRIMARUL MUNICIPIULUI IASI, obligarea pârâtului sa încheie contract de închiriere pentru imobilul situat în Iasi.

În motivare, reclamantii arata ca locuiesc în imobilul mentionat în baza contractului de închiriere din 2004, încheiat de reclamantul S. I.I. Prin sentinta civila nr.1537/23.02.2005, titularul contractului de închiriere si membrii familiei sale au fost evacuati din locuinta, dar au continuat sa locuiasca în imobil, în calitate de tolerati, achitând, pâna la data introducerii prezentei actiuni, chiria si cheltuielile de întretinere aferente. Întrucât hotarârea de evacuare nu a fost pusa în executare, reclamantii considera ca sunt aplicabile dispozitiile din materia tacitei relocatiuni. Se mai sustine faptul ca reclamanta S. M. este grav bolnava, astfel încât reclamantii nu au posibilitatea cumpararii unei locuinte.

Legal citat, pârâtul Municipiul Iasi, prin Primar, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata si nedovedita.

Pe fondul cauzei, se sustine ca reclamantii ocupa imobilul în speta fara a fi titularii unui contract de închiriere, locuind fara forme legale în imobil din anul 2005 pâna în prezent. Plata efectuata pentru folosinta spatiului nu impune nici o obligatie pentru proprietar, fiind o plata datorata. Mai mult, nu poate opera tacita relocatiune întrucât conventia a fost reziliata, Prin urmare, instanta nu poate impune pârâtului încheierea unui nou contract în care sa fie inclusa si suprafata locativa ocupata abuziv.

Analizând materialul probator administrat în cauza, cu privire la fondul cauzei, instanta constata ca cererea formulata este neîntemeiata.

În fapt, la data indicata, între pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iasi, prin D.A.P.P.P., si reclamantul S.I.-I. s-a încheiat contractul de închiriere având ca obiect imobilul situat în Iasi. Prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria Iasi la data de 23.02.2005 a fost admisa cererea Consiliului Local Iasi, dispunându-se rezilierea contractului de închiriere si evacuarea pârâtilor din imobil. Prin urmare, contractul de închiriere a încetat, cu privire la aceasta locuinta, înca din 2005, desi reclamantul si familia sa au ocupat-o pâna în prezent.

În drept, potrivit dispozitiilor art.1437 si 1452 Cod civil, tacita relocatiune opereaza numai daca locatarul ramâne în folosinta lucrului si dupa expirarea termenului contractual si fara ca locatorul sa-l împiedice. Prin urmare, reînnoirea locatiunii este conditionata de ramânerea locatarului în stapânirea bunului, împrejurare ce nu se confirma si în prezenta cauza. Faptul lasarii reclamantului si a familiei sale în folosinta camerei nu-l îndreptateste pe acesta sa considere ca a intervenit o tacita relocatiune, nici macar în situatia achitarii chiriei restante. Sustinerile reclamantilor, privind plata la zi a chiriei si a cheltuielilor de întretinere, nu au relevanta în prezenta cauza, atât timp cât plata respectiva este datorata, reclamantii beneficiind de folosinta locuintei.

Mai mult, instanta observa ca nu se poate substitui proprietarului unui imobil, pentru a aprecia utilitatea închirierii acestuia, având în vedere principiul libertatii contractuale si în absenta unei dispozitii legale care sa oblige proprietarul si admnistratorul unui bun la încheierea unei astfel de conventii.

Etichete: