Top

Acţiune în evacuare. Admisibilitate.

Acţiunea în evacuare este specifică raporturilor locative, care privesc doar folosinţa imobilului, iar în cadrul ei nu se analizează existenţa dreptului real asupra bunului. Constituie şi un mijloc de apărare a dreptului de proprietate atunci când proprietarul urmăreşte eliberarea imobilului de către persoana care îl deţine fără titlu.

Pârâţii stăpânesc imobilului în baza unui înscris sub semnătură privată încheiat în anul 1963 de autorul lor şi al certificatului de moştenitor, contestând dreptul de proprietate al reclamanţilor.

Apărarea dreptului de proprietate nu este posibilă pe calea acţiunii în evacuare, antecontractul conferindu-le pârâţilor posesia legitimă. Conflictul dintre părţi priveşte însuşi dreptul real de proprietate şi nu doar folosinţa bunului ca dezmembrământ. Deoarece pârâţii au opus un titlu reclamantului, cu privire la imobilului din care se cere evacuarea, numai în cadrul acţiunii în revendicare se poate realiza compararea titlurilor.

Decizia civilă nr. 353/19.04.2004

Etichete: