Top

Daune interese moratorii. Determinare în raport de rata inflaţiei.( II )

Neîndeplinirea, de către pârâtă, a obligaţiei de a achita la scadenţă marfa livrată implică producerea unei pagube certe, prin devalorizarea debitului ca efect al inflaţiei, astfel că reclamanta este îndreptăţită să pretindă reactualizarea sumei datorate, în raport de acest criteriu.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 25.471.419 lei, reprezentând daune interese sub forma inflaţiei suportate pentru neexecutarea obligaţiei de plată a mărfurilor livrate, pentru perioada decembrie 1999 – iunie 2001.

S-a susţinut că valoarea prejudiciului a fost calculată la debitul restant de 16.022.827 lei, rezultat din livrarea către societatea pârâtă, în perioada dec. 1999 – ian. 2000, a unor cantităţi de marfă (produse auto).

Reclamanta a arătat că în urma notificării pârâtei, potrivit dispoziţiilor art. 7201 cod proc. civilă, i-a fost achitat doar debitul menţionat.

Acţiunea este întemeiată, pârâta urmând a fi obligată la plata sumei pretinse cu titlu de daune interese.

Prejudiciul pretins de societatea furnizoare a rezultat din derularea unor raporturi juridice comerciale, pârâta beneficiară neîndeplinindu-şi obligaţia de a achita la scadenţă marfa livrată.

Potrivit art. 1084 cod civil, creditorul este îndreptăţit să pretindă atât repararea pierderii suferite, cât şi a beneficiului de care a fost lipsit.

În modalitatea de executare a obligaţiilor comerciale nu poate fi ignorată producerea unei pagube certe prin neplata integrală a preţului mărfii livrate, prin operarea inflaţiei, astfel că reclamanta este îndreptăţită să pretindă reactualizarea debitului, în raport de acest criteriu.

(sentinţa civilă nr. 2920 COM/ 9.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 241/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: