Top

Daune-interese moratorii. Penalităţi de întârziere. Reactualizarea lor în funcţie de rata inflaţiei

Reactualizarea penalităţilor de întârziere stabilite prin titlu şi care nu au fost achitate creditorului se fundamentează pe imperativul reîntregirii patrimoniului celui prejudiciat cu o valoare corespunzătoare pierderii suportate, ca efect al neexecutării obligaţiei dispuse prin hotărâre judecătorească.

Reclamanta este îndreptăţită să pretindă beneficiarei mărfii livrate şi neachitate, faţă de care a obţinut un titlu executor – o hotărâre judecătorească pronunţată în luna oct. 1999 – despăgubiri rezultate din reactualizarea penalităţilor de întârziere stabilite prin titlu.

Întrucât plata efectivă a acestora s-a realizat în luna iunie 2001, pârâta este ţinută la achitarea daunelor rezultate din reactualizarea acesteia în raport de intervenţia inflaţiei, pentru ca reclamantei să-i fie reîntregit patrimoniul cu o valoare corespunzătoare dreptului său patrimonial stabilit prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

(sentinţa civilă nr. 2601 COM/ 18.10.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: