Top

Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Daune interese pentru întârzierea plăţii. Invocarea prescripţiei extinctive, în cazul prescrierii debitului principal.

Dreptul creditoarei de a formula o acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 64/1995, în vederea recuperării prejudiciului produs prin neplata la termen a contravalorii mărfii livrate, va fi apreciat ca prescris în condiţiile în care debitul principal nu mai poate fi valorificat, ca efect al intervenţiei prescripţiei extinctive.

Judecătorul sindic a reţinut ca întemeiate susţinerile debitoarei faţă de care s-a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, privind prescrierea dreptului la acţiune al reclamantei–creditoare (în speţă, dreptul de a cere executarea silită).

Dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripţie, conform art. 1 din Decretul nr 167/1958, dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege, iar cum dreptul creditoarei de a formula o acţiune pentru plata contravalorii mărfii livrate s-a prescris la 20.07.2000, va fi apreciat ca prescris şi dreptul de a pretinde recuperarea diferenţei de curs valutar – cu titlu de daune interese rezultate din acelaşi raport juridic.

(sentinţa civilă nr. 824 COM/ 2.04.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: