Top

Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Daune din activitatea desfăşurată.

În absenţa contestării deciziei organului de control, nu poate fi stabilită cu certitudine vinovăţia managerului societăţii faţă de care s-a luat măsura sancţiunii contravenţionale, în legătură cu prejudiciul produs – amenda aplicată prin actul de constatare.

Societatea reclamantă a solicitat obligarea pârâtului MR la plata sumei de 1 miliard lei, reprezentând daune provenite din amenda aplicată persoanei juridice de Consiliul Concurenţei.

Reclamanta a apreciat că amenda suportată de societate urmează a fi imputată administratorului de la acea dată, pe considerentul că acesta a fost răspunzător de organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii, în baza unui contract de management.

Conform clauzelor contractuale, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor, părţile urmau să răspundă ,,potrivit legislaţiei civile şi comerciale’’.

Managerul pârât a dispus ca tarifele negociate de reclamantă cu o parte din partenerii societăţii să fie impuse şi celor care nu au fost prezenţi la discuţiile purtate în acest sens, motiv pentru care la Consiliul Concurenţei a fost depusă o sesizare privind încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că prin negocierea purtată doar cu o parte din partenerii de afaceri, conducerea societăţii reclamante a urmărit eliminarea concurenţei altor prestatori de servicii portuare similare; s-a aplicat în consecinţă o amendă, în cuantumul menţionat.

Acţiunea reclamantei a fost respinsă ca nefondată.

Instanţa a reţinut că societatea nu a probat în nici un mod contestarea deciziei Consiliului Concurenţei, motiv pentru care nu poate fi stabilită cu certitudine vinovăţia pârâtului.

(sentinţa civilă nr. 1669 COM/27.06.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 662 COM/ 17.12.2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială. Cu ocazia soluţionării recursului s-a apreciat că tarifele au fost negociate pe baza notei de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate ale societăţii, iar nu în mod arbitrar de către manager. Câtă vreme reclamanta a acceptat amenda aplicată şi a achitat-o fără a contesta actul organului de control, răspunderea civilă delictuală a persoanei care a îndeplinit atribuţii de manager nu mai poate fi antrenată.)

Etichete: