Top

Garda Financiară

Prin sentinţa civilă nr. 4888 pronunţată în 03.10.2006, judecătoria Brăila a admis plângerea contravenţională formulată de petenta NPT în contradictoriu cu intimata GF, a dispus anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea petentei de plata amenzii în cuantum de 2500 lei.

Instanţa a reţinut că petenta a fost sancţionat cu amendă pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 41, pct. 1 din Legea 82/1991 republicată pentru că a deţinut valori materiale fără a fi înregistrate în contabilitate. Instanţa a constatat că sancţiunea a fost aplicată persoanei juridice şi nu persoanei fizice responsabile de neînregistrarea în contabilitate a valorilor materiale deţinute. S-a reţinut că răspunderea pentru a nu fi înscris în contabilitatea societăţii a documentelor justificative revine, conform art. 10, alin. 1 din Legea 82/1991 a contabilităţii, administratorului, ordonatorului de credite sau unei persoane juridice care are obligaţia gestionării unităţii respective sau unei persoane juridice, conform art. 10, alin. 2 din legea 82/1991, autorizate în condiţiile OG. 65/1991 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

Instanţa a apreciat că procesul verbal a fost încheiat în mod nelegal întrucât în loc să fie sancţionată persoana fizică responsabilă a fost sancţionată persoana juridică unde au fost depistate neregulile.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata GF care a arătat că amenda contravenţională trebuie aplicată persoanei juridice, iar ulterior aceasta se poate îndrepta administrativ împotriva persoanei vinovate pentru recuperarea prejudiciului constând în amenda contravenţională aplicată.

Prin decizia nr. 66/RCA, Tribunalul Brăila a respins recursul formulat şi a menţinut soluţia, reţinând că instanţa de fond a apreciat în mod corect că sancţiunea se aplică persoanei fizice din a cărei culpă a fost omisă înregistrarea în contabilitate, conform art. 10 din Legea 82/ 1991 republicată coroborat cu art. 41-42 din aceeaşi lege.

Etichete: