Top

Marcă de comerţ. Utilizarea nelegală de către un alt comerciant.

Întrebuinţarea nelegitimă a însemnelor distinctive ale unui comerciant, precum şi difuzarea unui cotidian cu o titulatură identică publicaţiei deja existente pe piaţă, constituie acte de concurenţă neloială.

Reclamanta S.C. Cuget Liber Poligraf S.A. Constanţa a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâţii S.C. Avangard Press S.A. şi Popescu Valentin Corvin – redactorul şef al publicaţiei editate de societatea pârâtă, să dispună obligarea acestora la încetarea apariţiei ziarului apărut în mod nelegal cu titulatura unei publicaţii editate de societatea reclamantă.

S-a solicitat, totodată, ca pârâţii să fie obligaţi să înceteze editarea şi distribuirea ziarului sub denumirea menţionată, precum şi folosirea – la sediul redacţiei – a firmei cuprinzând emblema publicaţiei reclamantei.

În considerente s-a susţinut că la 28.01.2000, pe piaţa presei locale a apărut un nou cotidian intitulat ,,Cuget Liber’’, semnat în calitate de redactor-şef de Popescu Valentin Corvin – administrator al societăţii pârâte, cu toate că reclamanta a fost editorul iniţial al publicaţiei cu această denumire.

În aceste condiţii, reclamanta a apreciat ca abuzivă măsura societăţii pârâte, care a editat un ziar ce induce în eroare publicul, prin utilizarea denumirii cotidianului deja existent pe piaţă, dar şi a aceleiaşi titulaturi alături de firma societăţii.

Acţiunea este întemeiată.

Instanţa a reţinut că în raport de probele administrate, reclamanta a dovedit existenţa unui prejudiciu material şi moral, generat de întrebuinţarea nelegitimă a aceloraşi semne distinctive de către societatea pârâtă, atât la sediul social, cât şi prin publicaţia editată.

S-a avut în vedere că prin fapta pârâţilor a fost generată confuzia în rândul publicului cititor, fiind totodată grav afectat interesul reclamantei în producerea şi valorificarea publicaţiei sale.

În aceste condiţii, titularul dreptului de a utiliza exclusiv marca şi firma societăţii este îndreptăţit să pretindă încetarea oricăror tulburări aduse acestui drept printr-un act de concurenţă neloială.

(sentinţa civilă nr. 922 COM/ 10.04.2001, definitivă prin neapelare)

Etichete: