Top

Dizolvare. Societate comercială cu răspundere limitată. Dovada sediului.

Potrivit art. 232 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată, dizolvarea societăţii comerciale poate fi pronunţată de tribunal, când societatea nu are sediu cunoscut, la cererea oricărei persoane interesate.

Dizolvarea nu va putea opera dacă în cursul procesului se dovedeşte existenţa unui sediu al societăţii, fiind efectuate totodată şi demersurile de înscriere la registrul comerţului a acestor date.

Reclamantul IG a solicitat Tribunalului Constanţa–secţia comercială să dispună dizolvarea pârâtei S.C. G&TC S.R.L. Constanţa, pe considerentul că aceasta nu are sediu cunoscut.

S-a susţinut că acţiunea este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 232 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată şi pe faptul că din verificările efectuate la registrul comerţului, perioada pentru care fusese depus actul doveditor al spaţiului utilizat ca sediu a expirat.

Interesul promovării acestei acţiuni a fost argumentat prin faptul că atât pârâta, cât şi reclamantul au participat la derularea licitaţiei organizate pentru adjudecarea pachetului de 69,97% acţiuni aparţinând S.C. M S.A., pârâta fiind desemnată câştigătoarea licitaţiei.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acestei cereri şi a prezentat la dosar dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, conform rezoluţiei nr. 17150/27.07.2001, după formularea acţiunii, a noului sediu social.

Acţiunea este nefondată.

Potrivit art. 232 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată, dizolvarea societăţii comerciale poate fi pronunţată de tribunal, când societatea nu are sediu cunoscut, la cererea oricărei persoane interesate.

Ori, în speţă, societatea pârâtă a probat, pe baza contractului de închiriere încheiat cu un terţ încă din data de 1.05.2001, că are sediu social, precum şi faptul că au fost efectuate menţiunile corespunzătoare la registrul comerţului.

(sentinţa civilă nr. 2922 COM/ 9.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: