Top

Competenţă teritorială. Situaţia fuziunii prin absorbţie a societăţii debitoare

Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 64/1995 republicată conferă competenţă teritorială, pentru procedurile reglementate de prezenta lege, instanţei de la sediul debitorului.

Sediul persoanei juridice este cel menţionat la registrul comerţului, chiar dacă titularul acţiunii invocă alte date în acest sens.

Pierderea personalităţii juridice, ca efect al fuziunii prin absorbţie, va conduce la sesizarea instanţei în a cărei rază de competenţă se află cel care a preluat activul şi pasivul debitorului. (cu notă critică)

Creditoarea S.C. N S.A. a solicitat Tribunalului Constanţa deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoarea sa S.C. ETC S.A., cu sediul în municipiul Constanţa.

Pârâta a contestat că ar fi în încetare de plăţi şi a susţinut că sunt în curs de derulare operaţiunile de fuziune cu o terţă societate comercială.

Constatând că debitorul a formulat contestaţia cu depăşirea termenului procedural prevăzut de lege, judecătorul sindic a respins ca tardivă contestaţia şi a dispus deschiderea procedurii.

Ulterior, Registrul comerţului a comunicat instanţei că debitoarea şi-a încetat activitatea ca urmare a finalizării procedurii de fuziune prin absorbţie, personalitate juridică având doar societatea care a preluat integral activul şi pasivul societăţii pârâte, respectiv S.C. MM S.A. Neamţ.

Urmare a absorbţiei încheiate, patrimoniul societăţii debitoare a fost preluat integral de persoana juridică menţionată. Faţă de dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 64/1995 republicată, potrivit cărora procedurile reglementate de prezenta lege sunt de competenţa instanţei de la sediul debitorului, respectiv acela care figurează la registrul comerţului, competenţa în soluţionarea prezentei cauze revine în aceste condiţii Tribunalului Neamţ.

(sentinţa civilă nr. 2938 COM/ 12.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Soluţia adoptată este aplicabilă în măsura în care creditorul precizează, în faţa instanţei mai întâi sesizate, că îşi îndreaptă cererea de deschidere a procedurii colective faţă de persoana juridică absorbantă aflată în raza de competenţă teritorială a altui tribunal. Cum temeinicia cererii nu poate fi analizată cu încălcarea normelor imperative de competenţă teritorială, dezinvestirea este necesară şi corectă procesual.

A declina competenţa, în alte condiţii, presupune o modificare din oficiu a acţiunii şi deci o decizie eronată, care pune semnul egalităţii între situaţia juridică a debitorului care şi-a încetat existenţa şi cea a persoanei juridice absorbante.

Tags: