Top

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Competenţa teritorială. Interpretarea şi aplicarea articolului 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Potrivit dispoziţiilor articolului 6 din Legea nr. 85/2006 (în redactarea în vigoare la data sesizării instanţei de fond) toate procedurile prevăzute de această lege, cu excepţia recursului, sunt de competenţa tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul. Întrucât debitorul recurent avea sediul, la data formulării cererii de deschidere a procedurii, în Municipiul Iaşi, instanţa de recurs constată că sesizarea Tribunalului Iaşi s-a făcut legal de către creditor, aceasta fiind instanţa competentă teritorial, potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea insolvenţei, să soluţioneze cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.

(decizia nr. 6 din 10 ianuarie 2011)

Tags: