Top

Cerere de deschidere a procedurii. Sesizarea instanţei ulterior fuzionării societăţii comerciale.

Încetarea existenţei, ca entitate juridică, a unei societăţi comerciale care fuzionează cu o alta se produce la data când, prin încheiere irevocabilă, se dispune de către judecătorul delegat radierea societăţii de la registrul comerţului, ca efect al fuziunii.

Acest moment marchează pierderea capacităţii civile şi exclude posibilitatea sesizării tribunalului cu o cerere, faţă de aceeaşi societate, în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Fuziunea nu permite, totodată, de a dispune direct falimentul societăţii care a preluat activul şi pasivul societăţii comerciale debitoare, fără respectarea etapelor prealabile faţă de persoana juridică absorbantă.

Creditoarea C.A.S. Constanţa a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. ALEX HOLDING S.R.L. Constanţa, în vederea recuperării unei creanţe de 15.000.000 lei datorate de debitor fondului de asigurări sociale de sănătate.

Ulterior deschiderii procedurii, Oficiul Registrului Comerţului a comunicat instanţei că debitoarea a fost radiată la 29.06.2001 (n.n. la o dată anterioară sesizării instanţei), ca urmare a fuziunii prin absorbţie cu S.C. CORSA COMPANY S.R.L.

În aceste condiţii, judecătorul sindic a solicitat creditoarei un punct de vedere asupra situaţiei juridice a debitorului său, iar creditoarea C.A.S. a apreciat că procedura poate continua prin declararea în faliment a persoanei juridice care a preluat – ca efect al operaţiunii juridice menţionate – drepturile şi obligaţiile debitoarei sale.

Capacitatea civilă a persoanei juridice reprezintă aptitudinea subiectului colectiv de drept de a avea drepturi şi obligaţii civile (sintetic desemnată ca fiind capacitatea de folosinţă) şi aptitudinea de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile, de a-şi asuma obligaţii prin acte juridice (capacitatea de exerciţiu).

Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice este marcat de momentul înregistrării acesteia, iar în cazul special al societăţilor comerciale acesta coincide cu cel al înmatriculării la registrul comerţului.

În mod corelativ, încetarea capacităţii de folosinţă intervine la momentul radierii acesteia din evidenţele registrului comerţului.

Ori, în speţă, încetarea existenţei S.C. ALEX HOLDING S.R.L., ca entitate juridică, s-a produs la data de 29.06.2001 când, prin încheiere irevocabilă, s-a dispus de către judecătorul delegat radierea societăţii de la registrul comerţului, ca efect al fuziunii.

În aceste condiţii, cererea C.A.S. va fi respinsă, ca fiind îndreptată faţă de o persoană fără capacitate.

Cât priveşte cererea creditorului, de a dispune direct falimentul societăţii care a preluat activul şi pasivul societăţii comerciale debitoare, aceasta este neîntemeiată, câtă vreme faţă de S.C. CORSA COMPANY S.R.L. nu au fost respectate cerinţele legii, de notificare a debitorului, de acordare a unui termen de contestaţie şi de formulare a probatoriilor apreciate ca necesare pentru dovedirea sau combaterea situaţiei de încetare de plăţi.

(sentinţa civilă nr. 7711 COM/ 11.11.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Lipsa datelor de la registrul comerţului, privind situaţia juridică a comerciantului, la momentul analizării cererii de deschidere a procedurii, conduce, ca în speţă, la pronunţarea unei sentinţe de aplicare a prevederilor legii faţă de o entitate fără personalitate juridică.

Etichete: