Top

Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Tardivitatea sesizării instanţei. Invocarea excepţiei prescripţiei extinctive.

Fiind o chestiune prealabilă, de ordine publică, prescrierea dreptului creditoarei de a cere executarea silită în procedura reglementată de Legea nr. 64/1995 va putea fi invocată şi din oficiu şi va putea fi analizată – cu administrarea probelor necesare – chiar dacă potrivit art. 31 alin. 3 din lege, contestaţia debitorului este tardivă.

Nedepunerea contestaţiei în termenul reglementat de art. 31 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată atrage sancţiunea decăderii debitorului din dreptul de a se mai opune acţiunii de deschidere a procedurii, în modalitatea prevăzută de lege.

În speţă, debitoarei i-a fost comunicată copia cererii creditoarei la sediul social menţionat la registrul comerţului, la data de 17.04.2002. Întrucât dovada de comunicare a indicat inexistenţa societăţii la acel sediu, s-a dispus recomunicarea acţiunii la sediul instanţei.

La 23.082002, apărătorul societăţii debitoare a solicitat acordarea unui termen în vederea pregătirii apărării, pentru următorul termen acordat, 07.10.2002.

Contestaţia formulată în temeiul art. 31 alin.3 din lege a fost prezentată la 21.10.2002.

În consecinţă, faţă de data de 07.10.2002, la care se prezumă că debitorul, prin apărător, a cunoscut cu certitudine conţinutul acţiunii creditoarei, depunerea contestaţiei apare ca tardivă.

Având în vedere însă că debitoarea a ridicat o chestiune prealabilă, de ordine publică, referitoare la prescrierea dreptului creditoarei de a cere executarea silită – ce ar putea fi invocată şi din oficiu, în temeiul art. 18 din Decretul nr. 167/1958 – va fi analizată această excepţie, din perspectiva probelor administrate.

Întrucât în cauză a operat întreruperea termenului de prescripţie, în condiţiile art. 99 din O.G. nr. 11/1996, prin efectuarea de către debitor a unui act voluntar de executare a obligaţiei bugetare, excepţia a fost înlăturată.

(sentinţa civilă nr. 7935 COM/ 18.11.2002 irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: