Top

Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Irelevanţa unor creanţe proprii.

Starea de încetare de plăţi nu poate fi contestată pe aspectul unei bune derulări a afacerilor debitorului şi pe existenţa unor creanţe de recuperat, de la propriii debitori.

Dezechilibrul intervenit în mod definitiv între disponibilul bănesc şi creanţele exigibile ale debitorului, poate fi combătut doar prin probe care infirmă starea de insolvenţă, fără ca acestea să se refere la sumele pe care debitorul ar fi îndreptăţit să le primească de la terţi.

Reclamanta creditoare a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoarea sa S.C. BACIO ITALIANO S.R.L. Constanţa, în vederea recuperării unei creanţe în lei şi valută, rezultate din derularea unor raporturi comerciale de transport maritim containerizat.

Debitoarea a contestat, în condiţiile art. 31 al. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată, starea de încetare de plăţi, susţinând că are în derulare două contracte cu parteneri externi, precum şi posibilitatea încasării unui cec de cca. 1 mld. lei.

Contestarea stării de încetare de plăţi presupune, în raţiunea textului menţionat, posibilitatea debitorului de a face faţă datoriilor sale cu lichidităţile de care dispune.

Prin urmare, creditoarei care a iniţiat procedura nu-i pot fi opuse propriile creanţe ale debitorului, pentru înlăturarea aspectelor de insolvenţă invocate într-o asemenea acţiune, după cum nu-i sunt opozabile raporturile contractuale ale debitorului său cu terţii.

Având în vedere aceste considerente, contestaţia urmează a fi respinsă, cu consecinţa deschiderii procedurii faţă de această societate.

(sentinţa civilă nr. 1956 COM/ 26.07.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: