Top

Contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor debitorului. Respingere

Deliberînd asupra cauzei:
Prin sentinţa nr.597/S/26.05.2010 pronunţată în acest dosar, s-a deschis procedura generală a insolvenţei împotriva debitorului SC A SA Iaşi, fiind numiţi administratori judiciari A. şi C, iar prin încheiereanr.180/CC/06.10.2010 judecătorul sindic l-a confirmat pe administratorul judiciar desemnat de creditorul majoritar AFP Iaşi, respectiv pe E
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit asupra averii debitorului a fost înaintat la dosar la data de 26.08.2010, tabel împotriva căruia debitorul a formulat contestaţie, nemulţumit fiind de cuantumul creanţei cu care creditorul ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUN.IAŞI a fost admis la masa credală.
Dat fiind faptul că pentru soluţionarea acestei contestaţii este necesară administrarea de probe, prin încheierea din data de 15.09.2010, judecătorul sindic a definitivat tabelul creanţelor cu privire la creanţele necontestate, iar în ceea ce priveşte creanţa contestată a AFP Iaşi, în temeiul art.73 alin.3 din Lg.85/2006, aceasta a fost acceptată în tabelul definitiv în mod provizoriu pînă la soluţionarea contestaţiei debitorului.
Împotriva tabelului definitiv a formulat contestaţie creditorul contestat ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUN.IAŞI, nemulţumit fiind de faptul că a fost înregistrat în tabelul definitiv cu titlu provizoriu.
Această contestaţie urmează a fi respinsă întrucât starea de provizorat a creanţei sale decurge din aplicarea dispoziţiilor legale sus menţionate, iar pe de altă parte motivele invocate în contestaţie nu se regăsesc printre cele prevăzute de art.75 alin.1 din Lg.85/2006 .

Etichete: