Top

Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Proba solvenţei.

Pentru a combate susţinerile creditorului referitoare la starea de încetare de plăţi a debitorului, acesta din urmă va trebui să probeze capacitatea sa de a face faţă, cu disponibilul existent într-o perioadă determinată, creanţelor sale scadente.

Nu are relevanţă faptul că valoarea garanţiilor constituite în favoarea creditorului sunt apreciate ca îndestulătoare, în raport de cuantumul creanţei.

Starea de încetare de plăţi constituie, în accepţiunea dată de art. 29 alin. 1 din Legea nr. 64/1995 republicată, dezechilibrul evident între pasivul societăţii şi plăţile efectuate în contul creanţelor certe, lichide si exigibile.

Pentru a combate susţinerile creditorului care iniţiază această procedură de executare silită colectivă, debitorul va trebui, deci, să probeze capacitatea sa de a face faţă, cu disponibilul existent într-o perioadă determinată, creanţelor sale scadente.

Această perioadă, de cel puţin 30 de zile anterioare invocării prin acţiune de către orice creditor a unei creanţe comerciale, certe şi exigibile, are în vedere plăţile efectuate de debitor, pe baza lichidităţilor avute ori în orice alt mod de realizare a plăţii şi de stingere a creanţelor.

În cauză, debitorul nu a contestat cuantumul, exigibilitatea ori rangul de prioritate al creanţei declarate, dar a înţeles să invoce lipsa insolvenţei pe baza unor plăţi efectuate în perioada iunie – septembrie 2001.

Faţă de data la care tribunalul a fost sesizat cu acţiunea privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului (30.11.2001), debitorul nu a putut proba îndeplinirea condiţiei de solvenţă pe perioada celor 30 de zile anterioare sesizării instanţei.

Nu are relevanţă, totodată, faptul că valoarea garanţiilor constituite în favoarea creditorului – societate bancară sunt apreciate ca îndestulătoare, sub aspectul cuantumului creanţei.

Pentru aceste considerente, contestaţia debitorului S.C. B S.A. urmează a fi respinsă ca nefondată, cu consecinţa deschiderii procedurii, conform art. 31 alin. 5 din lege.

(sentinţa civilă nr. 1402 COM/ 11.03.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: