Top

Faliment. Cerere de luare în posesie a bunurilor gajate. Cerinţa existenţei unei creanţe faţă de debitor a titularului cererii. ( I )

Prevederile art. 86 alin. 2 din Titlul VI al Legii nr. 99/ 1999, care conferă creditorului dreptul de a lua în posesie bunurile constituite drept garanţie, sunt pe deplin aplicabile în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, dacă se probează existenţa une creanţe certe, lichide şi exigibile faţă de debitor.

Reclamanta – societate bancară a solicitat judecătorului sindic să încuviinţeze luarea în posesie a recoltelor gajate, obţinute de societatea în faliment, precum şi obligarea lichidatorului la predarea acestora.

Considerentele sesizării instanţei au fost raportate la prevederile art. 86 alin. 2 din Titlul VI al Legii nr. 99/ 1999, care conferă creditorului dreptul de a lua în posesie bunurile constituite drept garanţie.

Cererea a fost respinsă.

În conformitate cu textul menţionat, creditorul unui debitor aflat în procedura falimentului trebuie să ceară judecătorului sindic luarea în posesie a bunurilor gajate în favoarea sa.

În cauză, reclamanta s-a înscris în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului iniţiată faţă de debitorul său, însă prin sentinţa civilă nr. 593 COM/ 06.02.2002, contestaţia lichidatorului asupra creanţei declarate a fost admisă, suma pretinsă fiind radiată de pe tabelul obligaţiilor.

În consecinţă, titulara cererii de luare în posesie nu se legitimează ca şi creditor al debitoarei, neputând formula o cerere de luare în posesie a bunurilor asupra cărora s-a constituit gaj.

(sentinţa civilă nr. 8964 COM/ 19.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 597/2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Tags: