Top

Renunţare la judecată după data deschiderii procedurii. Relevanţa existenţei cererilor altor creditori.

Formularea unei cereri de înscriere pe tabelul obligaţiilor debitoarei, după data deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, fără a se solicita şi continuarea acestei proceduri, nu exclude pronunţarea unei hotărâri prin care se ia act de renunţarea la judecată a creditorului care a iniţiat acţiunea. (cu notă critică)

Creditoarea S.C. B S.A. a solicitat instanţei aplicarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoarea S.C. TF S.R.L., în vederea recuperării unei creanţe certe, lichide şi exigibile de 14.210.946 lei, constatată prin hotărâre a Comisiei de Arbitraj de pe lângă C.C.I. Covasna.

S-a invocat faptul că debitoarea şi-a încetat plăţile pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, fapt care justifică incidenţa în cauză a dispoziţiilor Legii nr. 64/ 1995.

Prin încheierea din 4.06.2001, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

Ulterior acestui moment procesual şi-a declarat creanţa faţă de acelaşi debitor S.C. F S.A., în timp ce creditorul care a iniţiat procedura a solicitat să se ia act că înţelege să renunţe la judecata acţiunii sale.

În raport de dispoziţiile art.246 cod proc.civilă, s-a luat act de renunţarea creditoarei S.C. B S.A. la judecata cauzei, cu consecinţa radierii menţiunilor legate de deschiderea procedurii.

S-a reţinut că prin cererea depusă în cursul procedurii, cel de-al doilea creditor nu a solicitat, la rândul său, deschiderea procedurii falimentului faţă de debitor, rezumându-se la formularea unei cereri de înscriere pe tabloul obligaţiilor.

(încheierea nr. 2818 COM/ 5.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Soluţia nu poate fi legală, în condiţiile în care cererea de declarare a creanţei poate fi calificată procesual ca o veritabilă acţiune a creditorului împotriva debitorului supus unei proceduri concursuale de urmărire silită.

Dat fiind specificul executării silite concursuale, după data deschiderii procedurii nu mai are relevanţă cererea introductivă, iar eventualele renunţări la judecată a unora dintre creditorii înscrişi, inclusiv a celui care a iniţiat procesul, nu pot avea impact asupra continuării procedurii.

Etichete: