Top

Verificarea creanţelor. Dobânzi şi majorări calculate după data deschiderii procedurii.

Conform art. 36 din Legea nr 64/1995 republicată, nici o dobândă ori cheltuială nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care prin programul de plată al creanţelor cuprinse în planul de reorganizare se derogă de la aceste prevederi.

Creanţele bugetare fac parte din categoria creanţelor negarantate – astfel cum sunt ele determinate de legea specială a reorganizării judiciare şi a falimentului – fiind menţionate cu acest rang la poziţia dată de art. 108 pct. 4, caz în care teza a II-a a textului citat nu este operantă.

Debitoarea S.C. C S.A., prin lichidator S.C. FAIR & FULL CONSULTING S.R.L., a contestat în condiţiile art. 88 alin. 4 şi art. 37 din Legea nr. 64/1995 republicată creanţa declarată de Administraţia Finanţelor Publice şi Trezoreria Mun. Mangalia, sub aspectul majorărilor calculate la creanţa bugetară de 722.287.682 lei şi a solicitat judecătorului sindic înlăturarea sumelor declarate cu titlu de majorări şi penalităţi, calculate după data de 31.12.2001.

În considerente s-a arătat că instituţia bugetară nu are o creanţă garantată, pentru a-i fi aplicabilă excepţia reglementată de dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 64/1995 republicată, referitoare la calcularea de majorări la creanţa principală şi ulterior datei deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

Din analiza actelor prezentate în cauză s-a reţinut temeinicia considerentelor prezentate de debitor.

Prin sentinţa civilă nr. 2104COM/ 2000 a Tribunalului Constanţa – secţia comercială s-a dispus ridicarea dreptului debitoarei de a-şi conduce activitatea, cu consecinţa declarării acestei societăţi în faliment.

Lichidatorul desemnat a întocmit, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 din lege, tabelul preliminar al obligaţiilor.

Creanţa declarată de Administraţia Finanţelor Publice şi Trezoreriei Mangalia a inclus debitul de 722.287.682 lei, la care s-au adăugat 1.733.533.236 lei majorări şi penalităţi calculate până la data de 31.12.2001.

Conform art. 36 din Legea nr 64/1995 republicată, nici o dobândă ori cheltuială nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care prin programul de plată al creanţelor cuprinse în planul de reorganizare se derogă de la aceste prevederi.

În speţă, creanţa bugetară face parte din categoria creanţelor negarantate – astfel cum sunt ele determinate de legea specială a reorganizării judiciare şi a falimentului – fiind menţionată cu acest rang la poziţia dată de art. 108 pct. 4, situaţie în care teza a II-a a textului citat nu este operantă.

Faţă de precizările depuse la dosar în legătură cu calculul defalcat al sumelor cuprinse în declaraţia de creanţă, se va reţine că susţinerile debitoarei, prin lichidator, sunt întemeiate, urmând ca instituţia bugetară să se regăsească pe tabelul definitiv al obligaţiilor cu o valoare de 5.120.327 lei a penalităţilor, respectiv de 986.509.544 lei majorări, alături de creanţa principală.

(sentinţa civilă nr. 1395 COM/ 11.03.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 652/2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: