Top

Verificarea creanţelor. Termenul de prescripţie aplicabil creanţelor bugetare.

În cazul creanţelor bugetare, termenul prescripţiei valorificării lor se raportează la prevederile speciale ale O.G. nr. 11/1996.

Lichidatorul S.C. V S.RL. Constanţa a contestat, sub aspectul exigibilităţii, creanţa declarată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, apreciind că aceasta este prescrisă.

În considerente s-a avut în vedere că suma stabilită de creditorul bugetar ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă rezultă din procesul-verbal de control nr. 2192/ 24.03.1995. Acest act nu a fost urmat de o reactualizare a creanţei, iar debitorul nu a efectuat o plată, pentru a întrerupe cursul prescripţiei.

Contestaţia este întemeiată.

Declararea creanţelor faţă de societatea supusă procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului presupune verificarea caracterului lor cert şi exigibil, în condiţiile legii.

Cerinţa exigibilităţii se raportează la oricare dintre creanţele declarate, deci şi la cele bugetare, chiar dacă sub aspectul legitimităţii lor dispoziţiile art. 90 alin.2 din Legea nr. 64/1995 republicată instituie o excepţie de la regula verificării creanţelor.

(sentinţa civilă nr. 4627 COM/10.07.2002. Prin decizia civilă nr. 899/2002 Curtea de Apel Constanţa-secţia comercială a admis recursul declarat de creditoare, a casat sentinţa şi a trimis cauza pentru soluţionarea litigiului pe fond. S-a reţinut că în mod greşit prima instanţă a aplicat prevederile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, referitoare la prescripţia de trei ani, unei creanţe bugetare, a cărei exigibilitate este supusă dispoziţiilor O.G. nr. 11/1996, cu modificările ulterioare.)

Etichete: