Top

Verificarea creanţelor. Contestaţie formulată de un creditor. Interesul contestării altei creanţe.

Interesul, ca o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, nu se justifică în cazul contestării, de către un creditor al debitorului în încetare de plăţi, a creanţelor aflate pe un rang de preferinţă inferior propriei creanţe. Creditoarea D.G.F.P.Constanţa a contestat, în condiţiile art. 88 alin. 4 din Legea nr. 64/1995 republicată, creanţele declarate de 27 de persoane fizice faţă de debitoarea S.C. CERLIN S.A., pe considerentul neîndeplinirii obligaţiei de plată a taxelor de timbru şi a inexistenţei documentaţiei care să justifice pretenţiile acestor creditori. Contestaţiile conexe au fost respinse ca lipsite de interes. S-a reţinut că interesul constituie o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, alături de afirmarea unui drept, de capacitatea şi calitatea procesuală. Interesul trebuie să fie legitim şi personal, născut şi actual, în sensul că dacă cel îndreptăţit nu ar recurge la acţiune, s-ar expune unui prejudiciu cert şi de neînlăturat. În cauză, contestatoarea nu justifică un asemenea interes, întrucât D.G.F.P. are calitatea de creditor bugetar, fiind înscris pe tabelul obligaţiilor pe rangul dat de art. 108 pct. 4 din lege – prioritar faţă de cel al creanţelor declarate de persoanele fizice. Interesul creditorului nu se justifică nici din perspectiva formulării ulterioare a unei cereri de autorizare a statului pentru exercitarea drepturilor conferite de executarea silită specială a creanţelor bugetare, întrucât în această procedură există posibilitatea contestării titlurilor executorii ale creditorilor care participă la urmărirea silită. (sentinţa civilă nr 815 COM/ 2.04.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: