Top

Verificarea creanţelor. Prescripţie.

Potrivit art 16 alin. 1 lit. c din Decretul nr. 167/1958, prescripţia se întrerupe printr-un act începător de executare, însă alin. 2 prevede că prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat.

În cazul în care a operat prescripţia dreptului de a cere executarea silită, creditorul nu mai poate valorifica această creanţă nici în procedura specială a reorganizării judiciare şi a falimentului.

Debitoarea S.C. DB S.R.L. Constanţa, prin lichidator, a contestat creanţa declarată împotriva sa de către S.C. M S.A., solicitând judecătorului sindic să excludă pe creditorul menţionat de pe tabelul definitiv al obligaţiilor.

În considerente s-a arătat că dreptul la acţiune al creditoarei (în fapt, dreptul de a cere executarea silită) s-a prescris, în raport de data obţinerii titlului executor.

Pârâta a solicitat respingerea contestaţiei, întrucât cursul prescripţiei a fost întrerupt printr-un act începător de executare, în condiţiile art. 16 din Decretul nr.167/1958.

Contestaţia este întemeiată.

S.C. M S.A. a obţinut faţă de S.C. DB S.R.L. Constanţa o hotărâre judecătorească irevocabilă, pronunţată la 06.05.1997, conform căreia debitoarea a fost obligată la plata sumei de 3.982.350 lei daune şi la cheltuieli de judecată. La 03.11.1998 s-a solicitat Tribunalului Constanţa începerea urmăririi silite asupra bunurilor acestei societăţi, cererea de executare silită fiind înregistrată sub nr. 2361/ 1998.

Ultimul act de executare a fost efectuat la 03.06.1999, dată de la care – în absenţa oricărei alte cereri a creditorului în decurs de 6 luni – urmărirea silită s-a perimat, conform încheierii pronunţate în acelaşi dosar la 29.12.1999.

Potrivit art 16 alin. 1 lit. c din Decretul nr. 167/1958, prescripţia se întrerupe printr-un act începător de executare, însă alin. 2 prevede că prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat.

Constatându-se, astfel, că în cauză există un impediment legal în acţiunea creditorului de valorificare a titlului deţinut împotriva debitorului său, generat de perimarea urmăririi silite directe – şi, prin aceasta, de curgerea neîntreruptă a prescripţiei dreptului de a cere executarea silită – contestaţia debitorului va fi admisă astfel cum a fost formulată.

(sentinţa civilă nr. 2977 COM/ 14.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 198/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: