Top

Rang de prioritate. Comandament asupra navei aparţinând debitorului.

Potrivit art. 914 cod com., urmărirea navei va fi precedată de un comandament făcut debitorului, cu invitaţia plăţii într-un termen de 24 de ore.

Ca primă formalitate a urmăririi silite, comandamentul nu conferă creditorului un drept de preferinţă, iar existenţa lui anterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare nu atrage un rang prioritar pe tabelul obligaţiilor.

S.C. ŞANTIERUL NAVAL S.A. Constanţa a contestat înscrierea sa, pe tabelul preliminar al obligaţiilor S.C.ROLLISHIP S.A. Constanţa – societate în faliment, apreciind că suma declarată în procedura falimentului faţă de această debitoare urmează a fi înscrisă conform art. 108 pct. 1 din Legea nr. 64/1995 republicată, iar nu la rangul conferit de art. 108 pct. 8.

S-a susţinut că în lipsa unei contestaţii a lichidatorului asupra rangului de prioritate invocat de creditor, nu se poate înregistra creanţa pe un rang inferior.

Prioritatea creanţei se întemeiază, potrivit considerentelor creditoarei, pe împrejurarea că pentru una din navele debitoarei şantierul naval are constituit comandament în procedura executării silite, astfel că se poate prevala de dispoziţiile art. 86 şi 87 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999.

S-a mai susţinut că acelaşi creditor a efectuat cheltuieli de conservare a unui alt bun din averea debitoarei, după deschiderea procedurii falimentului, motiv pentru care s-a susţinut înscrierea sumei respective pe rangul dat de art. 108 pct. 1 din lege.

Contestaţia este întemeiată, în parte.

Cheltuielile efectuate de oricare dintre creditori pentru conservarea bunurilor debitoarei – în speţă, 141.469 dolari SUA – urmează a fi înscrise pe tabelul definitiv al obligaţiilor conform art. 108 pct. 1 din Legea nr. 64/1995 republicată.

Celelalte pretenţii ale creditoarei vor, însă, creanţe înscrise pe rangul de prioritate conferit de art. 8 pct. 8 din lege.

Textul art. 37 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 este aplicabil garanţiilor reale. Creditoarea nu a probat, însă, că are o garanţie reală asupra unui bun al debitoarei şi că a îndeplinit formalităţile prevăzute de art. 30 alin. 1; înfiinţarea comandamentului, în condiţiile art. 914 şi urm. cod com., asupra navei debitoarei nu echivalează cu constituirea unei garanţii reale.

(sentinţa civilă nr. 2377COM/29.09.2000, irevocabilă conform deciziei civile nr. 525/2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: