Top

Faliment. Avizarea de către judecătorul sindic a vânzării unui imobil al debitorului, până la definitivarea tabelului obligaţiilor. Admisibilitate. ( I )

Renunţare la judecată după data deschiderii procedurii.

Până la momentul deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, creditorul care a iniţiat procesul poate renunţa la judecată, în condiţiile art. 246 cod proc.civilă, dacă este unicul titular al unui drept de creanţă faţă de debitor.

Judecătorul sindic a dispus, la 3.09.2001, deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de societatea debitoare, ca urmare a anulării ca netimbrate a contestaţiei formulate în condiţiile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicate.

Ulterior, creditoarea a solicitat instanţei să ia act că înţelege să renunţe la judecata prezentei cereri, susţinând că debitoarea a achitat suma pentru care a fost promovată acţiunea.

În aceste condiţii, constatându-se că dispoziţiile art. 128 din lege fac trimitere la normele procedurale de drept comun, în măsura compatibilităţii lor cu cele specifice procedurii de faliment, precum şi faptul că – până la prezentarea actelor debitoarei – unicul creditor înscris în cauză a renunţat la judecată, se va reţine incidenţa dispoziţiilor art. 246 cod proc.civilă, cu consecinţa radierii menţiunilor efectuate la registrul comerţului odată cu iniţierea acestei proceduri.

(încheierea nr. 2428 COM/ 8.10.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 66/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială).

Notă: În jurisprudenţa franceză s-a statuat asupra faptului că declaraţia de creanţă echivalează cu o acţiune în justiţie. Aceeaşi calificare procesuală va primi orice cerere a creditorilor, depusă la dosar după înregistrarea acţiunii creditorului care iniţiază procedura, până la momentul constatării debitorului în insolvenţă.

În consecinţă, renunţarea la judecată, depusă în scris de creditorul care a sesizat mai întâi instanţa, nu poate afecta valabilitatea cererilor conexe, formulate de alţi creditori ai aceluiaşi debitor.

Etichete: