Top

Cerere de deschidere a procedurii. Cesiune de creanţă. Lipsa notificării debitorului cedat. Inopozabilitate.

Faţă de debitor – terţ în raport de părţile contractului de cesiune – cesiunea îşi produce efectele din momentul notificării operaţiunii juridice sau al acceptării ei.

În lipsa acestei notificări, se va constata că suma invocată de cesionar ca fiind o creanţă certă şi exigibilă nu-i este opozabilă debitorului, astfel că acţiunea privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului nu este fondată.

A.V.A.B. Bucureşti a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. S S.R.L., în vederea recuperării unei creanţe de 30.243.238 lei.

S-a susţinut că în temeiul art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 51/1998 aprobată prin Legea nr. 409/2001, instituţia publică s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Băncii Agricole S.A. În acest sens s-a încheiat contractul de cesiune de creanţă nr. 720001/ 3.12.1999, modificat prin act adiţional la 16.12.1999, A.V.A.B. preluând creanţa neperformantă a băncii asupra debitorului chemat în judecată.

Au fost depuse la dosar: contractul de credit nr. 46/1993 încheiat între bancă şi debitor, precum şi contractul de cesiune a creanţei.

Instanţa a reţinut că în raport de prevederile art. 29 alin.1 din Legea nr. 64/1995 republicată, creanţa reclamată nu poate fi opusă debitorului.

Dispoziţiile legale în materia cesiunii de creanţă, ca mod de transmitere a obligaţiilor, prevăd că opozabilitatea faţă de terţi, înţelegând aici şi pe debitorul cedat, se realizează prin anumite formalităţi, respectiv, notificarea sau acceptarea cesiunii.

Faţă de debitor – terţ în raport de părţile contractului de cesiune – cesiunea îşi produce efectele din momentul notificării operaţiunii juridice sau al acceptării ei.

În speţă, însă, A.V.A.B. nu a probat îndeplinirea cerinţei notificării debitorului asupra cesiunii intervenite, astfel cum este prevăzut şi în art. 9 alin. 1 şi 3 din O.U.G. nr. 51/ 1998 modificat prin Legea nr. 409/ 2001.

Potrivit acestor texte, notificarea debitorilor cedaţi se efectuează de către A.V.A.B. în formă scrisă, în termen de 10 zile de la data cesiunii, fiind incidente dispoziţiile art. 1391 cod civil.

În absenţa acestei notificări, se va constata că suma invocată ca fiind o creanţă certă şi exigibilă nu-i poate fi opusă debitorului, motiv pentru care cererea întemeiată pe prevederile Legii nr. 64/1995 va fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 8555 COM/ 09.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 384/2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Notă: La data efectuării cesiunii (decembrie 1999) erau operante dispoziţiile art. 9 alin.1 si 3 din O.U.G. nr. 51/1998 republicate, similare ca şi conţinut celor aduse ulterior prin Legea nr. 409/2001.

Etichete: