Top

Ordinea vânzării bunurilor. Licitaţie

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de A.V.A.S. Bucureşti contra încheierii nr. 30/F/21.02.2006 a Tribunalului Iaşi judecător sindic, pe care a modificat-o în parte în sensul că, respinge propunerea de vânzare directă a lichidatorului judiciar S.C. L&C Expert Grup SRL Huşi privind terenul în suprafaţă de 29.880 m2 teren – Ferma Pomicolă Crâng Perieni, judeţul Vaslui al debitoarei S.C. FRUCTERA S.A. Bârlad.

S-a reţinut că în temeiul art. 114 alin. 2 şi art. 115 lit. c din Legea nr. 64/1995, bunurile nu se pot vinde prin licitaţie publică, ci prin negociere directă, ordinea metodelor de valorificare nu poate fi schimbată, ca fiind imperativ stabilită de lege. Raţiunea este aceea de îndestulare a creditorilor prin obţinerea unor preţuri cât mai mari.

(Decizia comercială nr. 138/08.05.2006 a Curţii de Apel Iaşi)

Etichete: