Top

Plângere împotriva solutiei de netrimitere în judecata a procurorului. Lipsa rolului activ al organului de urmarire penala în stabilirea împrejurarilor esentiale de fapt.

Prin sentinta penala nr.157/20.04.2007 pronuntata de Judecatoria Mangalia în dosarul penal nr.220/254/2007 a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentul R.Gh. împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Mangalia nr.279/II/19.01.2007. În baza art. 192 al. 2 C.pr.pen., a fost obligat petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în suma de 50 lei. Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 30.08.2005, petentul R.Gh. a încheiat o conventie cu numitul P.I. pentru prestarea unor servicii de zidarie, în urma unui anunt publicat într-un ziar la mica publicitate acesta prezentându-se cu numele de „Paul Ion”, cu domiciliul în Constanta sos. Mangaliei nr. 8, ap. 33, sc. A. În urma unor neîntelegeri aparute pe parcurs faptuitorul nu a mai finalizat lucrarea începuta. Cu ocazia verificarilor efectuate de lucratorii de politie s-a constatat ca faptuitorul se numeste P.I., iar domiciliul îl are în Agigea si nu în Constanta, restul datelor corespunzând în totalitate. Prin rezolutia nr.1782/P/2005 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Mangalia la data de 14.08.2006 s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale de P.I., infractiunile prev. de art.215 alin.3 si 292 Cod penal. În motivarea rezolutiei, s-a retinut ca fapta numitului P.I. nu întruneste elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, litigiul privind neexecutarea unei conventii fiind de natura civila. De asemenea, nu se poate retine în sarcina acestuia nici infractiunea prev de art. 292 C.pen., privind declararea numelui de „Paul Ion”, în loc de Paun Ioan, în cererea de mica publicitate, întrucât aceasta nu a fost facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 C.pen, în vederea producerii unei consecinte juridice. Prin rezolutia nr.279/II/2 din 19.01.2007 data de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Mangalia, în baza art.275 – 278 Cod pr.pen., s-a dispus respingerea ca nefondata a plângerii formulate de petent împotriva rezolutiei nr.1782/P/2005 din 14.08.2006. În motivarea rezolutiei, s-a aratat ca diferentele privind numele si adresa persoanei împotriva careia a fost formulata plângerea sunt minore si se pot datora grabei sau neatentiei cu care au fost întocmite înscrisurile respective, dar si scrisului greu lizibil al faptuitorului, astfel ca nu se poate retine o intentie de inducere în eroare a petentului cu prilejul întocmirii contractului de prestari servicii. Pentru aceleasi motive nu se poate retine nici infractiunea de fals în declaratii sau fals în înscrisuri sub semnatura privata. Având în vedere situatia de fapt retinuta, instanta a apreciat ca nu sunt întrunite cerintele legale pentru admiterea plângerii formulate de petent. Potrivit art.215 alin.3 Cod penal, infractiunea de înselaciune în conventii presupune, sub aspectul laturii obiective, o actiune de inducere sau de mentinere în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executarii unui contract, savârsita în asa fel încât, fara aceasta eroare, cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate. Sub aspectul laturii subiective, infractiunea de înselaciune se savârseste cu intentie directa: faptuitorul îsi da seama ca desfasoara o activitate de inducere în eroare si ca prin aceasta pricinuieste o paguba, urmare a carei producere o doreste. Latura subiectiva a infractiunii include si scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust, folos cu privire la care nu exista nici o îndreptatire. Din probele administrate în cauza nu rezulta ca la momentul încheierii conventiei dintre parti, persoana fata de care s-a dispus neînceperea urmaririi penale ar fi desfasurat vreo actiune de inducere în eroare a petentului, actiune fara de care petentul nu ar fi încheiat contractul. Din probele administrate rezulta ca diferentele privind numele si adresa faptuitorului sunt minore si se pot datora scrisului greu lizibil al acestuia. Astfel adresa declarata este corecta, singura greseala fiind cea referitoare la localitatea de domiciliu, respectiv Constanta în loc de Agigea, iar în anuntul publicitar atât numele P.I. cât si seria si numarul de buletin sunt reale. Pentru aceleasi considerente, instanta a preciat ca în cauza nu sunt întrunite nici conditiile infractiunii de fals în declaratii prev. de art. 292 C.pen. Împotriva sus-mentionatei sentinte penale a declarat recurs în termen legal petentul R.Gh., solicitând casarea acesteia si trimiterea cauzei procurorului, în vederea începerii urmaririi penale sub aspectul infractiunilor de înselaciune si fals în declaratii. În motivarea recursului, petentul a aratat ca situatia de fapt retinuta de catre instanta este eronata, întrucât persoana faptuitorului nu i-a fost cunoscuta în urma unui anunt la mica publicitate, ci în urma recomandarii numitului C.V., care, fiind contactat în aceeasi modalitate, nu a fost în masura a finaliza lucrarile contractate. Desi cu acea ocazie a fost încheiat un proces-verbal în care faptuitorul si-a indicat numele si adresa, ulterior acesta nu s-a mai prezentat în vederea efectuarii lucrarilor, constatându-se ca datele mentionate nu corespund realitatii. În urma nenumaratelor verificari întreprinse s-a constatat ca faptuitorul nu mai are domiciliul în localitatea Agigea de aproximativ 8 ani si ca acesta detine alte date înscrise în buletinul de identitate decât cele declarate cu prilejul contractarii lucrarilor, motiv pentru care elementele constitutive ale infractiunilor prev.de art.215 si art.292 Cp sunt pe deplin întrunite. Recursul este întemeiat. Potrivit art.215 Cp, infractiunea de înselaciune în conventii presupune o actiune de inducere sau mentinere în eroare pe parcursul încheierii sau executarii unui contract, savârsita în asa fel încât, fara aceasta eroare, cel înselat nu ar încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate. În cazul de fata exista indicii cu privire la savârsirea acestei infractiuni de catre faptuitorul P.I., întrucât nu se poate retine din partea acestuia numai simpla neexecutare a unei obligatii contractuale, atâta vreme cât la momentul contractarii lucrarilor s-a recomandat sub un alt nume, iar adresele indicate s-au dovedit a fi nereale. Astfel, contrar celor retinute de catre instanta de fond, din analiza actelor dosarului rezulta ca petentul nu l-a contactat pe faptuitor în urma unui anunt la mica publicitate, ci în urma recomandarii numitului C.V., astfel ca în urma negocierilor i-a achitat în avans suma de 111.000.000 lei vechi, în vederea efectuarii unor lucrari de zidarie. Este lipsit de semnificatie faptul ca ulterior petentul a obtinut o alta adresa la care faptuitorul putea fi contactat, urmare demersurilor întreprinse la redactia ziarului Telegraf, atâta timp cât în procesul-verbal ce consemneaza întelegerea partilor numitul P.I. s-a prezentat ca fiind „Paul Ion” si si-a declarat un domiciliul inexistent, respectiv Constanta, Soseaua Mangaliei, nr.8, sc.A, ap.33. Mai mult, procesul-verbal de prestari servicii a fost încheiat la data de 30.08.2005, iar anuntul dat publicitatii în ziarul Telegraf este ulterior acestui moment, fiind fara relevanta indicarea corecta a seriei si numarului de buletin. Sub acest din urma aspect, intentia frauduloasa a faptuitorului rezulta din faptul ca adresa indicata în urma anuntului la ziarul Telegraf s-a dovedit a fi la rândul ei fictiva, împrejurare ce denota ca sus-numitul a urmarit obtinerea unui folos material injust, prezentându-se sub o alta identitate. De asemenea, nu se poate retine ca eroarea strecurata în continutul procesul-verbal încheiat la data de 30.08.2005, cu privire la localitatea de domiciliu, se datoreaza grabei sau neatentiei, întrucât, în urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca faptuitorul nu mai domicilia în localitatea Agigea de mai bine de 8 ani. Din punct de vedere procedural, instanta de recurs mai retine ca organul de urmarire penala nu a manifestat rol activ pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, chiar si dupa identificarea faptuitorului, limitându-se a aprecia ca simpla neexecutare a unei obligatii contractuale se circumscrie unui litigiu civil, fara a analiza în ce masura aspectele reclamate se confirma. Asadar, câta vreme se contureaza elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, se impune admiterea recursului, casarea sentintei recurate, iar pe fondul cauzei admiterea plângerii, desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului în vederea completarii cercetarilor si lamuririi aspectelor esentiale aflarii adevarului, în baza art.38515 pct.2 lit.d si art.2781 alin.8 lit.a Cpp. În acest sens, se va dispune ca organele de urmarire penala sa constate urmatoarele fapte si împrejurari: – stabilirea stadiului fizic al lucrarilor real executate la locuinta petentului R.Gh. de catre sau cu concursul faptuitorului P.I., si a contravalorii acestora, conform conventiei partilor . – stabilirea sumei de bani efectiv achitata anticipat de catre R.Gh. pentru efectuarea lucrarilor de catre P.I. – stabilirea sumei de bani achitata de petent pentru lucrari ce nu au fost executate – a se stabili daca faptuitorul P.I. a domiciliat, la data încheierii conventiei de prestari lucrari, în municipiul Constanta, soseaua Mangaliei nr. 8, ap. 33 . – stabilirea motivului pentru care faptuitorul a înscris în conventia încheiata cu R.Gh. numele de PAUL în loc de PAUN . – a se stabili persoana care a scris procesul verbal încheiat între parti la data de 30 08 2005 si procesul verbal de predare a contravalorii lucrarilor . – a se stabili existenta sau inexistenta neîntelegerilor dintre parti, datorita carora faptuitorul nu a mai continuat lucrarile . – a se stabili persoana care a facut cererea pentru mica publicitate, in numele lui „Paul Ioan”, indicând adresa ,,strada Arhiepiscopiei nr.10 Constanta”. – identificarea faptuitorului prin depunerea unei copii a cartii de identitate sau a unui extras din evidentele SPCLEP, cu datele de stare civila si fotografie . – identificare adresa actuala a domiciliului si respectiv a locuintei efective a faptuitorului . – a se stabili daca a existat intentia faptuitorului de a-si declina o identitate falsa, cu ocazia încheierii si executarii conventiei de prestari lucrari cu petentul R.Gh., în scopul obtinerii unei sume de bani fara a presta activitatile contractate. – a se stabili daca s-a produs un prejudiciu material în patrimoniul petentului R.Gh., datorita activitatii faptuitorului P.I. De asemenea, se va dispune ca organele de urmarire penala sa administreze urmatoarele mijloace de proba: – înscrisuri si informatii aflate în posesia SPCLEP Constanta ; – declaratii ale petentului, faptuitorului, persoanelor care au participat la executarea lucrarilor de constructii, altor martori identificati pentru stabilirea stadiului fizic executat de faptuitor, iar daca se impune, expertiza tehnica. – în functie de declaratiile partilor, expertiza grafoscopica pentru stabilirea persoanei ce a scris procesul verbal din 30.08.2005 si actul de primire a contravalorii lucrarilor . – originalul cererii adresate Ziarului Telegraf din 16.09.2005 referitor la anuntul de mica publicitate formulat de „Paul Ioan”, buletin seria GR nr.675280, si expertiza grafoscopica în functie de declaratiile faptuitorului. În ceea ce priveste criticile referitoare la solutia adoptata în legatura cu infractiunea prevazuta de art.292 Cp, acestea sunt nefondate, întrucât declaratiile necorespunzatoare adevarului nu s-au facut în fata uneia din unitatile prevazute de textul incriminator, astfel încât cercetarile urmeaza a se margini la infractiunea prevazuta de art.215 alin.1,2 si 3 Cp. Prin sentinta penala nr.157/20.04.2007 pronuntata de Judecatoria Mangalia în dosarul penal nr.220/254/2007 a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentul R.Gh. împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Mangalia nr.279/II/19.01.2007. În baza art. 192 al. 2 C.pr.pen., a fost obligat petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în suma de 50 lei. Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 30.08.2005, petentul R.Gh. a încheiat o conventie cu numitul P.I. pentru prestarea unor servicii de zidarie, în urma unui anunt publicat într-un ziar la mica publicitate acesta prezentându-se cu numele de „Paul Ion”, cu domiciliul în Constanta sos. Mangaliei nr. 8, ap. 33, sc. A. În urma unor neîntelegeri aparute pe parcurs faptuitorul nu a mai finalizat lucrarea începuta. Cu ocazia verificarilor efectuate de lucratorii de politie s-a constatat ca faptuitorul se numeste P.I., iar domiciliul îl are în Agigea si nu în Constanta, restul datelor corespunzând în totalitate. Prin rezolutia nr.1782/P/2005 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Mangalia la data de 14.08.2006 s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale de P.I., infractiunile prev. de art.215 alin.3 si 292 Cod penal. În motivarea rezolutiei, s-a retinut ca fapta numitului P.I. nu întruneste elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, litigiul privind neexecutarea unei conventii fiind de natura civila. De asemenea, nu se poate retine în sarcina acestuia nici infractiunea prev de art. 292 C.pen., privind declararea numelui de „Paul Ion”, în loc de Paun Ioan, în cererea de mica publicitate, întrucât aceasta nu a fost facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 C.pen, în vederea producerii unei consecinte juridice. Prin rezolutia nr.279/II/2 din 19.01.2007 data de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Mangalia, în baza art.275 – 278 Cod pr.pen., s-a dispus respingerea ca nefondata a plângerii formulate de petent împotriva rezolutiei nr.1782/P/2005 din 14.08.2006. În motivarea rezolutiei, s-a aratat ca diferentele privind numele si adresa persoanei împotriva careia a fost formulata plângerea sunt minore si se pot datora grabei sau neatentiei cu care au fost întocmite înscrisurile respective, dar si scrisului greu lizibil al faptuitorului, astfel ca nu se poate retine o intentie de inducere în eroare a petentului cu prilejul întocmirii contractului de prestari servicii. Pentru aceleasi motive nu se poate retine nici infractiunea de fals în declaratii sau fals în înscrisuri sub semnatura privata. Având în vedere situatia de fapt retinuta, instanta a apreciat ca nu sunt întrunite cerintele legale pentru admiterea plângerii formulate de petent. Potrivit art.215 alin.3 Cod penal, infractiunea de înselaciune în conventii presupune, sub aspectul laturii obiective, o actiune de inducere sau de mentinere în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executarii unui contract, savârsita în asa fel încât, fara aceasta eroare, cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate. Sub aspectul laturii subiective, infractiunea de înselaciune se savârseste cu intentie directa: faptuitorul îsi da seama ca desfasoara o activitate de inducere în eroare si ca prin aceasta pricinuieste o paguba, urmare a carei producere o doreste. Latura subiectiva a infractiunii include si scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust, folos cu privire la care nu exista nici o îndreptatire. Din probele administrate în cauza nu rezulta ca la momentul încheierii conventiei dintre parti, persoana fata de care s-a dispus neînceperea urmaririi penale ar fi desfasurat vreo actiune de inducere în eroare a petentului, actiune fara de care petentul nu ar fi încheiat contractul. Din probele administrate rezulta ca diferentele privind numele si adresa faptuitorului sunt minore si se pot datora scrisului greu lizibil al acestuia. Astfel adresa declarata este corecta, singura greseala fiind cea referitoare la localitatea de domiciliu, respectiv Constanta în loc de Agigea, iar în anuntul publicitar atât numele P.I. cât si seria si numarul de buletin sunt reale. Pentru aceleasi considerente, instanta a preciat ca în cauza nu sunt întrunite nici conditiile infractiunii de fals în declaratii prev. de art. 292 C.pen. Împotriva sus-mentionatei sentinte penale a declarat recurs în termen legal petentul R.Gh., solicitând casarea acesteia si trimiterea cauzei procurorului, în vederea începerii urmaririi penale sub aspectul infractiunilor de înselaciune si fals în declaratii. În motivarea recursului, petentul a aratat ca situatia de fapt retinuta de catre instanta este eronata, întrucât persoana faptuitorului nu i-a fost cunoscuta în urma unui anunt la mica publicitate, ci în urma recomandarii numitului C.V., care, fiind contactat în aceeasi modalitate, nu a fost în masura a finaliza lucrarile contractate. Desi cu acea ocazie a fost încheiat un proces-verbal în care faptuitorul si-a indicat numele si adresa, ulterior acesta nu s-a mai prezentat în vederea efectuarii lucrarilor, constatându-se ca datele mentionate nu corespund realitatii. În urma nenumaratelor verificari întreprinse s-a constatat ca faptuitorul nu mai are domiciliul în localitatea Agigea de aproximativ 8 ani si ca acesta detine alte date înscrise în buletinul de identitate decât cele declarate cu prilejul contractarii lucrarilor, motiv pentru care elementele constitutive ale infractiunilor prev.de art.215 si art.292 Cp sunt pe deplin întrunite. Recursul este întemeiat. Potrivit art.215 Cp, infractiunea de înselaciune în conventii presupune o actiune de inducere sau mentinere în eroare pe parcursul încheierii sau executarii unui contract, savârsita în asa fel încât, fara aceasta eroare, cel înselat nu ar încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate. În cazul de fata exista indicii cu privire la savârsirea acestei infractiuni de catre faptuitorul P.I., întrucât nu se poate retine din partea acestuia numai simpla neexecutare a unei obligatii contractuale, atâta vreme cât la momentul contractarii lucrarilor s-a recomandat sub un alt nume, iar adresele indicate s-au dovedit a fi nereale. Astfel, contrar celor retinute de catre instanta de fond, din analiza actelor dosarului rezulta ca petentul nu l-a contactat pe faptuitor în urma unui anunt la mica publicitate, ci în urma recomandarii numitului C.V., astfel ca în urma negocierilor i-a achitat în avans suma de 111.000.000 lei vechi, în vederea efectuarii unor lucrari de zidarie. Este lipsit de semnificatie faptul ca ulterior petentul a obtinut o alta adresa la care faptuitorul putea fi contactat, urmare demersurilor întreprinse la redactia ziarului Telegraf, atâta timp cât în procesul-verbal ce consemneaza întelegerea partilor numitul P.I. s-a prezentat ca fiind „Paul Ion” si si-a declarat un domiciliul inexistent, respectiv Constanta, Soseaua Mangaliei, nr.8, sc.A, ap.33. Mai mult, procesul-verbal de prestari servicii a fost încheiat la data de 30.08.2005, iar anuntul dat publicitatii în ziarul Telegraf este ulterior acestui moment, fiind fara relevanta indicarea corecta a seriei si numarului de buletin. Sub acest din urma aspect, intentia frauduloasa a faptuitorului rezulta din faptul ca adresa indicata în urma anuntului la ziarul Telegraf s-a dovedit a fi la rândul ei fictiva, împrejurare ce denota ca sus-numitul a urmarit obtinerea unui folos material injust, prezentându-se sub o alta identitate. De asemenea, nu se poate retine ca eroarea strecurata în continutul procesul-verbal încheiat la data de 30.08.2005, cu privire la localitatea de domiciliu, se datoreaza grabei sau neatentiei, întrucât, în urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca faptuitorul nu mai domicilia în localitatea Agigea de mai bine de 8 ani. Din punct de vedere procedural, instanta de recurs mai retine ca organul de urmarire penala nu a manifestat rol activ pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, chiar si dupa identificarea faptuitorului, limitându-se a aprecia ca simpla neexecutare a unei obligatii contractuale se circumscrie unui litigiu civil, fara a analiza în ce masura aspectele reclamate se confirma. Asadar, câta vreme se contureaza elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, se impune admiterea recursului, casarea sentintei recurate, iar pe fondul cauzei admiterea plângerii, desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului în vederea completarii cercetarilor si lamuririi aspectelor esentiale aflarii adevarului, în baza art.38515 pct.2 lit.d si art.2781 alin.8 lit.a Cpp. În acest sens, se va dispune ca organele de urmarire penala sa constate urmatoarele fapte si împrejurari: – stabilirea stadiului fizic al lucrarilor real executate la locuinta petentului R.Gh. de catre sau cu concursul faptuitorului P.I., si a contravalorii acestora, conform conventiei partilor . – stabilirea sumei de bani efectiv achitata anticipat de catre R.Gh. pentru efectuarea lucrarilor de catre P.I. – stabilirea sumei de bani achitata de petent pentru lucrari ce nu au fost executate – a se stabili daca faptuitorul P.I. a domiciliat, la data încheierii conventiei de prestari lucrari, în municipiul Constanta, soseaua Mangaliei nr. 8, ap. 33 . – stabilirea motivului pentru care faptuitorul a înscris în conventia încheiata cu R.Gh. numele de PAUL în loc de PAUN . – a se stabili persoana care a scris procesul verbal încheiat între parti la data de 30 08 2005 si procesul verbal de predare a contravalorii lucrarilor . – a se stabili existenta sau inexistenta neîntelegerilor dintre parti, datorita carora faptuitorul nu a mai continuat lucrarile . – a se stabili persoana care a facut cererea pentru mica publicitate, in numele lui „Paul Ioan”, indicând adresa ,,strada Arhiepiscopiei nr.10 Constanta”. – identificarea faptuitorului prin depunerea unei copii a cartii de identitate sau a unui extras din evidentele SPCLEP, cu datele de stare civila si fotografie . – identificare adresa actuala a domiciliului si respectiv a locuintei efective a faptuitorului . – a se stabili daca a existat intentia faptuitorului de a-si declina o identitate falsa, cu ocazia încheierii si executarii conventiei de prestari lucrari cu petentul R.Gh., în scopul obtinerii unei sume de bani fara a presta activitatile contractate. – a se stabili daca s-a produs un prejudiciu material în patrimoniul petentului R.Gh., datorita activitatii faptuitorului P.I. De asemenea, se va dispune ca organele de urmarire penala sa administreze urmatoarele mijloace de proba: – înscrisuri si informatii aflate în posesia SPCLEP Constanta ; – declaratii ale petentului, faptuitorului, persoanelor care au participat la executarea lucrarilor de constructii, altor martori identificati pentru stabilirea stadiului fizic executat de faptuitor, iar daca se impune, expertiza tehnica. – în functie de declaratiile partilor, expertiza grafoscopica pentru stabilirea persoanei ce a scris procesul verbal din 30.08.2005 si actul de primire a contravalorii lucrarilor . – originalul cererii adresate Ziarului Telegraf din 16.09.2005 referitor la anuntul de mica publicitate formulat de „Paul Ioan”, buletin seria GR nr.675280, si expertiza grafoscopica în functie de declaratiile faptuitorului. În ceea ce priveste criticile referitoare la solutia adoptata în legatura cu infractiunea prevazuta de art.292 Cp, acestea sunt nefondate, întrucât declaratiile necorespunzatoare adevarului nu s-au facut în fata uneia din unitatile prevazute de textul incriminator, astfel încât cercetarile urmeaza a se margini la infractiunea prevazuta de art.215 alin.1,2 si 3 Cp.

Etichete: