Top

Cerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se ataca

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………..,

Depun RECURSUL declarat impotriva deciziei penale nr. ……….. din ……… a ……….., pronuntata in dosarul nr. ……… si va rog ca impreuna cu dosarul sa fie inaintat instantei competenta cu solutionarea sa, respectiv ……………

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………