Top

Uzucapiune, calitate procesuală pasivă.

Reclamantul în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi a solicitat constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului descris în acţiune motivat de deţinerea bunului din anul 1972, prin act sub semnătură privată, de la o persoană fizică decedată.

Uzucapiunea, ca mod de dobândire a proprietăţii, este menţionată în art. 645 Cod civil şi poate fi invocată de cel interesat pe calea unei acţiuni, fie pe cale de excepţie.

În acţiune, calitatea procesuală pasivă o are numai proprietarul, principalul efect al uzucapiunii fiind acela al dobândirii dreptului de proprietate de cel ce o invocă, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, şi al stingerii dreptului de proprietate al fostului titular al dreptului. Efectele se produc retroactiv. Uzucapantul este considerat proprietar din ziua în care a început posesia.

În cauză nu este dovedit decesul proprietarului, lipsa moştenitorilor săi şi, nici preluarea imobilului de către stat. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârât este întemeiată. Termenul de prescripţie achizitivă curge numai împotriva proprietarului bunului, care este sancţionat prin uzucapiune pentru neglijenţa sa.

Decizia civilă nr. 549/28.04.2004

Etichete: ,