Top

CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

Tip: sentinta penală

Nr. 1702/20.11.2009

Autor: Judecătoria Focşani

CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

Prin sentinţa penală nr. 1702/20.11.2009 a Judecătoriei Focşani , inculpatul C.C a fost condamnat la 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 al.1 şi 2 Cod penal.

În condiţiile art.71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 al.1 lit.,,a” teza a II-a şi lit.,,b” Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În temeiul art.81 Cod penal şi art.71 al.5 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare, de 4 ani.

În temeiul art.359 C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului asupra disp.art.83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate.

Apărătorul inculpatului a invocat incidenţa dispoziţiilor art.10 lit.e Cod pr.penală rap.la art.47 Cod penal, privind cazul fortuit, întrucât accidentul a fost produs datorită faptului că inculpatul nu a mai putut stăpâni calul ce se speriase şi fugind , a accidentat-o mortal pe victimă.

Instanţa nu a reţinut aceste susţineri pentru următoarele motive:

Potrivit art.47 Cod penal ,,nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărui rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută”.

În speţă, nu putea fi vorba de o împrejurare care nu putea fi prevăzută, în condiţiile în care, inculpatul ştia că are mâna în ghips, că este băut şi că atelajul nu-i aparţine. Astfel, acesta putea să prevadă că nu poate stăpâni calul. De altfel, inculpatul era sub influenţa băuturilor alcoolice, iar calul mergea galop , fiind condus cu viteză , aşa cum au declarat martorii oculari.

Etichete: