Top

Contestaţie la executare

Dosar nr. 25083/212/2008
JUDECATORIA CONSTANTA SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 1577
Sedinta publica de la 27.01.2009

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator BOC, intimati B.E.J. VS, DIM, MAR, SOC, SAG, având ca obiect contestatie la executare suspendare la executare
La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reprezentantul contestatorului avocat BO conform împuternicirii avocatiale depusa la dosar, lipsind intimatii..
Prezenta actiune s-a timbrat cu suma de 194 ,00 lei conform chitantei depusa si anulata la dosar si 3.00 lei timbru judiciar.
Procedura este legal îndeplinita.
Reprezentantul contestatorului precizeaza ca la dosarul cauzei nu se regaseste actul de adjudecare emis de catre executorul judecatoresc, solicitând emiterea unei adrese catre Biroul Executorului Judecatoresc pentru a comunica actul de adjudecare , urmând ca în masura în care este depus, sa atace si acest înscris si sa cheme în judecata si adjudecatarul.
Instanta, respinge solicitarea contestatoarei de a se depune la dosar actului de adjudecare de catre Biroul Executorului Judecatoresc, nefiind util cauzei în raport cu obiectul cererii de chemare în judecata, acest act neavând legatura cu fondul pretentiilor deduse judecatii, respectiv modalitatea emiterii actului de adjudecare.
Instanta, acorda cuvântul pe exceptia tardivitatii formularii prezentei contestatii invocata de intimat în cuprinsul întâmpinarii.
Reprezentantul contestatoarei solicita respingerea exceptiei întrucât prezenta contestatie a fost formulata în special împotriva procesului verbal de licitatie întocmit la data de 27.10.2008 si actelor subsecvente acestuia, iar termenul limita de înregistrare a contestatiei s-ar fi împlinit la data de 12.11.2008. Solicita a se observa ca actiunea a fost înregistrata la data de 11.11.2009.
Instanta acorda cuvântul contestatoarei pe fondul cauzei.
Având cuvântul, reprezentantul contestatoarei, solicita admiterea contestatiei la executare sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare întocmite de catre executorul judecatoresc, acestea fiind îndeplinite cu încalcarea dispozitiilor legale prevazuta de 506 C.p.c. , art 43 din Statul Uniunii nationale a Executorilor.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.11.2008, sub nr. 25083/212/2008, contestatorul BOC a solicitat, in contradictoriu cu intimatii B.E.J. VS, DIM, MAR, SOC si SAG, pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare silita efectuate in cadrul dosarului de executare nr. x/2008 intocmit de executorul judecatoresc VS.
In motivarea cererii, contestatorul arata ca s-a inscris la o licitatie publica avand ca obiect un imobil apartament, a carei publicatie de vanzare a fost intocmita si afisata de Biroul executorului judecatoresc VS. Arata contestatorul ca pretul de pornire al licitatie a fost de 362.024 lei, dar, intrucat la data stabilita nu s-a prezentat niciun participant la licitatie, aceasta a fost reprogramata pentru data de 27.10.2008, orele 10.00. La aceasta data, conform prevederilor legale aplicabile in materie, pretul de pornire al licitatiei a fost diminuat cu 25%, respectiv ajungand la suma de 271.518 lei. Invedereaza contestatorul ca, desi a achitat o cautiune de 10% din cuantumul sumei de pornire a celei de-a doua licitatii, executorul judecatoresc i-a solicitat achitarea diferentei pana la nivelul de 10% din pretul de pornire a primei licitatii. Precizeaza contestatorul ca a plecat imediat sa achite contravaloarea diferentei, dar, in momentul in care s-a intors la biroul executorului judecatoresc, i s-a adus la cunostinta ca, intre timp, licitatie s-a tinut, imobilul fiind adjudecat.
Pentru dovedirea actiunii, au fost depuse la dosar inscrisuri, filele 4-7. De asemenea, a fost solicitat de la B.E.J VS dosarul de executare nr. x/2008.
In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art.112, 399, 488, 500 si 504 Cod procedura civila.
Intimatii B.E.J VS si SAG au formulat intampinare. Primul intimat a aratat, in esenta, ca pretul care trebuia achitat de contestator drept cautiune era de 10% din pretul initial de pornire al licitatiei pentru imobilul-apartament si nu de 10% din pretul de pornire a celei de-a doua licitatii. Intimatul SAG a invocat, pe cale de exceptie, tardivitatea formularii contestatiei la executare, aratand ca publicatia de vanzare a fost afisata la data de 13.02.2008, iar actiunea a fost introdusa la instanta pe data de 11.11.2008, asadar cu depasirea termenului de 15 zile, prevazut de art.401 alin.1 C.p.c. Pe fond, a solicitat respingerea contestatiei motivat de imprejurarea neachitarii de catre contestator a cautiunii in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, respectiv 10% din suma de 362.024 lei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In dosarul de executare silita nr.257/2008 al Biroului Executorului Judecatoresc VS a fost scos la licitatie publica imobilul-spatiu comercial situat in mun.Constanta, str. SM. Ca urmare a expertizei tehnice imobiliare extrajudiciare efectuate in dosarul de executare silita mentionat, valoarea de circulatie a imobilului apartament a fost stabilita la suma de 362.024 lei.
Pretul stabilit prin raportul de expertiza extrajudiciara a fost fixat si de executorul judecatoresc ca pret de pornire al licitatiei publice pentru vanzarea spatiului comercial supus executarii silite. In acest sens, executorul judecatoresc a afisat publicatia de vanzare pentru imobil, iar data fixata pentru licitatie a fost stabilita ca fiind 13.10.2008. Din actele aflate la dosar, rezulta ca nicio persoana nu a fost prezenta la acest termen, in calitate de licitator.
Licitatia a fost reprogramata pentru data de 27.10.2008. In continutul publicatiei de vanzare efectuata de executorul judecatoresc si afisata, spre aducere la cunostinta publica, la data de 13.10.2008, se mentioneaza ca pretul de pornire al licitatiei este de 75% din valoarea pretului initial stabilit, respectiv 271.518 lei. La final se specifica faptul ca ofertantii care doresc sa participe la licitatie sunt obligati sa depuna o cautiune de 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul.
La termenul stabilit pentru cea de-a doua licitatie, contestatorul nu este admis ca participant, executorul judecatoresc solicitandu-i acestuia completarea cautiunii cu diferenta dintre procentul de 10% achitat de acesta din pretul de pornire a licitatiei ce avea loc in acea zi si procentul de 10% datorat pentru prima licitatie. In intervalul de timp in care contestatorul a lipsit de la sediul biroului judecatoresc pentru a achita aceasta diferenta, licitatia s-a tinut, la intoarcere contestatorul fiind informat ca imobilul a fost adjudecat.
Prin urmare, observand succesiunea actelor de executare silite efectuate in dosarul de executare nr.x/2008, instanta retine ca interesul contestatorului BOC de a contesta aceste acte s-a nascut la data de 27.02.2008, data la care nu a putut participa la licitatia publica desfasurata pentru vanzarea imobilului pe care acesta dorea sa-l achizitioneze. In raport cu aceasta data, momentul promovarii actiunii civile pe rolul instantei de judecata, respectiv 11.11.2008, apare ca fiind in interiorul termenului de 15 zile edictat de art.401 alin.1 Cod procedura civila.
Pentru considerentele expuse, instanta va respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii formularii prezentei contestatii, exceptie invocata in continutul intampinarii de catre intimatul SAG.
Pe fondul cauzei, va fi retinuta incidenta dispozitiilor art.506 alin.1 Cod procedura civila, potrivit carora persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Trezoreria Statului, la C.E.C. -S.A. sau la orice alta institutie bancara, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii se va atasa ofertei de cumparare.
Dupa cum se poate observa, textul legal suscitat este redactat intr-o forma lipsita de echivoc, impunand participantilor la licitatia publica obligatia de a achita o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru acel termen, indiferent daca, precum a fost ipoteza in speta, pretul de pornire al licitatiei pentru termenele anterioare a fost mai mare.
Concluzionand asupra cauzei deduse judecatii si retinand ca persoana contestatoare a fost privata de dreptul sau de a participa la licitatia din data de 27.10.2008 organizata de B.E.J VS, instanta urmeaza a admite contestatia la executare formulata de BOC, cu consecinta anularii tuturor formelor de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. x/2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocate în continutul întâmpinarii de intimatul SAG.
Anuleaza formele de executare silita efectuate de B.E.J. VS în dosarul de executare silita nr. x/2008.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica azi 27.01.2009.

Etichete: , , ,